Hana Kučerová

Lesní pedagogika na potštátském polesí

 Aktuality  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Lesní pedagogika na potštátském polesí
Říj 112016
 

V pondělí 10. října nezasedli třeťáci a čtvrťáci do lavic, ale vypravili se na polesí VLS Potštát, aby blíže poznali práci lesníků. Pod vedením paní Bc. Romany Klevarové a jejího kolegy Honzy se naučili rozeznat strom napadený kůrovcem, seznámili se s lesní technikou, vyzkoušeli si stahování dřeva z těžko přístupných míst a práci s dřevorubeckými kleštěmi. Dozvěděli se také zajímavosti z života krále našich lesů – jelena. V oboře viděli divoká prasata, kterým lesníci říkají divočáci nebo černá zvěř. V družstvech Jelenů a Divočáků se nejen učili, ale také soutěžili a hlavně si užili prima dopoledne. Lesu zdar!

Response code is 404

Astronomický den nejen ve škole

 Aktuality, Comenius  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Astronomický den nejen ve škole
Dub 202015
 

Náš projekt Friendship makes the universe smaller programu Comenius se pomalu blíží do cíle. Jednou z posledních celoškolních aktivit byl Astronomický den, projektový den věnovaný vesmíru. A jak takový den ve škole probíhal? Naši nejmladší se s vesmírem seznámili pomocí pohádek a povídání. Starší si zopakovali, co všechno už o vesmíru vědí, a přiblížili si jeho nekonečnost sledováním výukových pořadů. Své znalosti pak využili při skupinové práci. Děti z druhého stupně vytvořily nádherné kresby raket, družic a sond inspirované prací Jana Kaplického. 40 vybraných žáků 6. – 9. tř. se vydalo zkoumat tuto problematiku do Hvězdárny a planetária v Brně. Navštívili interaktivní výstavu Příběh sluneční soustavy a v digitáriu zhlédli projekci Úžasné planety. Výlet byl hrazen z projektu a byl pro děti odměnou za jejich úspěchy, chování či alespoň snahu, s jakou přistupují ke svému vzdělávání.

Response code is 404
Response code is 404

Masopustní průvod

 Aktuality, Comenius  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Masopustní průvod
Bře 012015
 

V rámci projektu Comenius nepoznáváme pouze zemi a tradice našich slovinských kamarádů, ale připomínáme si také tradice vlastní. Během významné návštěvy poslankyně Evropského parlamentu MUDr. Olgy Sehnalové předala paní ředitelka symbolický klíč od školy na jedno dopoledne masopustnímu průvodu. Za veselého zpěvu prošly tradiční maškary celou školou.  Nejdůležitější postava průvodu tzv. Masopust představil v každé třídě ostatní masky a popřál „hospodáři“ hodně štěstí. Za své vystoupení a tanec s Medvědem pak průvod čekalo  malé pohoštění, které si přichystaly děti se svými třídními učiteli. Program připravili žáci 5. třídy pod režijním vedením paní učitelky Pražákové.

Response code is 404

Ochrana člověka za mimořádných událostí

 Aktuality  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ochrana člověka za mimořádných událostí
Říj 302014
 

Dnes se třeťáci, čtvrťáci a páťáci neučili klasicky v lavicích, ale vydali se učit do terénu. Dnešním tématem byla ochrana člověka za mimořádných událostí. A jak takové učení probíhalo? Vydali jsme se pěšky na exkurzi do čistírny odpadních vod. Zde jsme se dozvěděli, co se děje z vodou, kterou vypouštíme z našich domácností, před tím, než se může vrátit zpátky do řeky. Po zajímavé prohlídce a pořádné svačině nás čekala cesta plná úkolů z oblasti ochrany člověka i první pomoci. Dozvěděli jsme se, co je to evakuace, co patří do evakuačního zavazadla a jak se chovat v případě nebezpečí. Také jsme si vyzkoušeli, jak ošetřit nejrůznější zranění nebo jak jednoduše přepravit raněného. Pomocí buzoly jsme určili světové strany a vydali se přes Rybáře zpátky ke škole. Celý den nám svítilo sluníčko a my si užili krásný podzimní den.

Response code is 404

Den lesa

 Aktuality  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Den lesa
Kvě 282014
 

Žáci  4. a 5. ročníku strávili včerejší dopoledne v rámci environmentálního vzdělávání ve školním polesí Střední lesnické školy. Do Valšovic jsme se nevydali poprvé, naše škola spolupracuje se Střední lesnickou školou v Hranicích pravidelně už několik let. Včera děti společně se studenty a pedagogy této školy slavily Den lesa. A jak taková oslava probíhala? Děti se na šesti stanovištích seznámily s prací lesníků; dozvěděly se, jak se zalesňuje, těží, jak se dřevo z lesa sváží a připravuje pro odběratele. Kluci se zajímali spíš o lesní techniku a stroje, holky zaujala především zvířata – práce se psy, ukázky sokolnictví a svážení dřeva koňmi. Na památku si děti v malé dřevařské dílně vlastnoručně vyrobily „medaile“ z přírodního materiálu. I přes bouřku a liják jsme si dopoledne užili, ověřili jsme si své znalosti z hodin přírodovědy a naučili se mnoho nového.

Response code is 404

OVOV

 Aktuality  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem OVOV
Kvě 202014
 

Nevíte, co znamená OVOV? Je to Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů – celostátní sportovní soutěž žáků základních škol konaná pod záštitou olympijských vítězů Romana Šebrleho a Roberta Změlíka.

Dnes 16 žáků naší školy bojovalo v okresním kole, které se konalo za podpory olympioničky Šárky Kašpárkové na hranickém atletickém stadionu. Naši sportovci změřili své síly s ostatními závodníky v šesti disciplínách – běhu na 60 m, hodu medicinbalem, trojskoku, klicích, skocích přes švihadlo po dobu 2 minut a běhu na 1000 m nebo driblingu.  Disciplíny byly náročné, ale trénink a úsilí se vyplatily. V kategorii jednotlivců získali s vysokým počtem bodů 1. místo David Šatánek, 3. místo Jana Gajdošíková a Marek Zdráhala. V kategorii družstev jsme se společně radovali z úžasného 2. místa s postupem do krajského kola. Naši školu vzorně reprezentovali V. Kuchař, J. Kňazovčík, J. Gajdošíková z 6. třídy, N. Skříčilová, T. Kučerová, K. Černá, S. Frydryšková, K. Machancová, F. Pchálek, M. Zdráhala ze 7. třídy, osmáci D. Šatánek, J. Šrom, P. Tichý, H. Hynčicová a deváťáci M. Kňazovčík a T. Voldánová. Velké poděkování patří paní učitelce Mertové a paní učitelce Pražákové za jejich nadšení a přípravu žáků na tuto sportovní akci.

Response code is 404

Dopravní soutěž – Mladý chodec

 Aktuality  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Dopravní soutěž – Mladý chodec
Kvě 042014
 

Žáci 1.-5. třídy naší školy měli krásné páteční dopoledne, 2.5.2014. Do školy všichni vyrazili v doprovodu rodičů na kolech s přilbou na hlavě a s přáním, být nejlepší. Konaly se důležité závody, kde si vyzkouší své znalosti i zručnost. Od malička se učí, jak se chovat  na chodníku, jak se musí chovat na silnici, jakou výbavu musí mít kolo, jaké ochranné prostředky používat při jízdě na kole, koloběžce, kolečkových bruslích. A teď nastal ten Den D, kdy se všechny tyto znalosti převedou do bodů a uvidí, kdo je nejlepší.  Plnit úkoly  z oblasti zdravovědy, dopravních značek, křižovatkách, výbavě, ale jezdit na kole na školním dvoře mezi překážkami, chce notnou dávku odvahy. A to naše děti mají!!!

Koukněte se jak jim to šlo.

Lenka Kopřivová

Response code is 404

 

Slovinský deník: Den druhý

 Aktuality, Comenius  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Slovinský deník: Den druhý
Bře 122014
 

Tak a je tu ráno. Dnes si konečně prohlédneme školu Pod Goro, Slovenske Konjice a lépe poznáme prostředí našich slovinských kamarádů.

Už cestou do školy jsme s panem učitelem pochopili, že se některé děti teprve rozkoukávají a hledají záchytné body. Děti se prostřednictvím sms dožadovaly naší přítomnosti a strachovaly se o nás. Pan učitel tazatele obratem ujistil, že se za několik minut uvidíme a děti snad uklidnila  i výzdoba  v podobě postaviček Rákosníčka a Krtečka, které jim jistě připomněly sladký domov.

Ve škole nás kromě paní ředitelky Darjy Ravnik, slovinské koordinátorky Martiny Hren a celého pedagogického sboru čekala i česká  dobrovolnice Vlaďka, která žije a pracuje ve Slovenskych Konjicich druhý rok. Vlaďka nás doprovázela celý den a pomohla tak překonat počáteční obavy z jazykové bariéry. Před svačinou jsme si stihli prohlédnout školu, děti se zúčastnily hodiny matematiky a my  s panem učitelem byli přijati v kanceláři paní ředitelky, kde jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí o přístupu slovinských pedagogů i žáků k výuce. Po svačině nás čekalo slavnostní přivítání za účasti pana starosty. Slovinští kamarádi nás překvapili  nejen malým dárečkem, ale především nádherně zazpívanou písničkou Kdyby byla Morava jako je Česko. Po této malé recepci a vzájemném předání dárečků nás čekala krátká procházka po historickém jádru, kde jsme si mohli z výkladu paní průvodkyně ověřit naše znalosti o Slovenských Konjicích, které jsme na podzim získali během našeho Slovinského dne.

Po výborném a vydatném obědě ve školní jídelně jsme nastoupili do autobusu, který nás dovezl na prohlídku zbytků kartuziánského kláštera Žička Kartuzija založeného na počátku 12. století. V tomto nádherném prostředí jsme se seznámili nejen s historií kláštera, ale na některé z nás také zapůsobil klid a zvláštní energie místa. Zpáteční cestou do školy jsme se ještě na chvilku zastavili na nejznámější vinici Zlaty Grič a užili si výhled na Slovenske Konjice. Pak se děti zatím ještě trochu nejistě rozprchly do svých „adoptivních“ rodin a už se všichni těšíme na zítřejší celodenní výlet do Ljublaně, jednoho z nejmenších hlavních měst Evropy.

 

 

Response code is 404

Dopisy ze Slovenských Konjic

 Aktuality  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Dopisy ze Slovenských Konjic
Úno 212014
 

Znáte ten pocit, kdy držíte v ruce zalepený dopis a jste plni očekávání, co Vás uvnitř čeká? Takové pocity dnes ráno zažily děti, které se připravují na blížící se cestu do Slovinska. Děti  s napětím otevíraly dopisy od svých vrstevníků, u kterých v březnu stráví téměř 12 dní. Po společné videokonferenci se tak z krásných ručně ozdobených dopisů dozvěděly více o  svých  kamarádech.

Response code is 404

Karneval

 Aktuality  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Karneval
Led 302014
 

Tak a je to tady. Půl rok utekl jako voda a nastal den pololetního vysvědčení. Ve škole se opět objevili piráti, princezny, čarodějnice, kouzelníci a kovbojové. Děti prvního stupně totiž čekala za jejich půlroční snažení odměna v podobě již tradičního karnevalu. Přípravy maškarního rejdění se s radostí zhostila žákovská rada. Všem se dnešní den moc líbil a doufáme, že se příští rok dočkáme stejné přízně našich žáků a podpory učitelů. Velké poděkování patří všem členům žákovské rady a paní učitelce Kučerové.

Za žákovskou radu Simona Nováková a Veronika Ošťádalová.

Response code is 404

Svátečně prostřeno

 Aktuality  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Svátečně prostřeno
Pro 202013
 

Ve čtvrtek 19. 12. 2013 soutěžily skupiny žáků ze 7. a 8. třídy ve stolování.

Děti připravily vánoční, silvestrovskou a novoroční slavnostní tabuli.

Jednotlivé stoly byly také přizdobeny i vánočními přáníčky, které naší škole zaslali žáci  partnerské  základní školy  Pod goro z městečka Slovenske Konjice ve Slovinsku !

Jak se dětem podařilo sváteční tabule připravit, můžete  posoudit sami !

                                                                                                          Mgr. Pavla Keclíková

Response code is 404

Školou chodí Mikuláš

 Aktuality  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Školou chodí Mikuláš
Pro 042013
 

Nejen cinkot zvonků, ale i chrastění řetězů dnes dopoledne znělo naší školou. Do školy přišel Mikuláš se svou družinou. Andělé rozdávali úsměvy a sladkou odměnu hodným dětem a čertovská banda hartusila a postrašila zlobivce. Některé děti si sice čerti chtěli odvést s sebou do pekla, ale paní učitelky se přimluvily, takže nakonec zůstal počet žáků školy nezměněn. Mikuláš nezapomněl ani na děti ve školce, které si pro něho připravily spoustu hezkých básniček a písniček.Response code is 404
© 2013 ZŠ a MŠ Hranice, příspěvková organizace; Hranická 100; 753 61 Hranice IV - Drahotuše Wordpress
šablona Suffusion