Metodik prevence

 

Mgr. Taťána Parmová

Telefon: 581 641 040

E-mail: parmova@zsdrahotuse.cz

Konzultace: osobně nebo online (MS Teams) po předchozí domluvě, telefonicky, e-mailem

Náplň práce:

  • předcházení všem formám rizikového chování
  • průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů
  • prevence školní neúspěšnosti
  • spolupráce a komunikace mezi školou a zákonnými zástupci
  • podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami
  • spolupráce s OSPOD, Policií ČR, Městskou policií Hranice a organizacemi, které nabízejí pomoc při řešení rizikového chování
© 2013 ZŠ a MŠ Hranice, příspěvková organizace; Hranická 100; 753 61 Hranice IV - Drahotuše Wordpress
šablona Suffusion