Prohlášení o přístupnosti

 

Základní škola a mateřská škola Hranice, příspěvková organizace, Hranická 100, 753 61 Hranice IV – Drahotuše se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky www.zsdrahotuse.cz a aplikace Bakaláři v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webovou stránku www.zsdrahotuse.cz a aplikaci Bakaláři

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s harmonizovanou normou EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

Přístupnost obsahu

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu .DOCX, .XLSX a .PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje. Tyto dokumenty doporučujeme pro stažení. Formát .DOCX (open XML formátovaný Microsoft Word dokument) je určen většinou k editaci a oba včetně .PDF jsou vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný:

  • některé dokumenty ve formátu PDF jsou naskenované obrázky a neobsahují strojově zpracovatelný text. Pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader;
  • některé dokumenty mohou být ve formátu .JPEG, .PPTX, .DOCX nebo .XLSX, pro které je opět dostupný běžný software;
  • náhledové fotografie ve fotogaleriích nemají textový popis, protože obrázky nemají uvedený alternativní text (kritéria 1.1.1 a 2.4.4 standardu WCAG 2.1). Vzhledem k množství fotografií a kapacitám provozovatele webu by doplnění smysluplného alternativního textu ke všem fotografiím způsobilo nepřiměřenou zátěž (podle § 7 zákona);
  • videa na internetových stránkách neobsahují ani titulky ani audio popis či alternativu (kritéria 1.2.1 a 1.2.2 standardu WCAG 2.1) na základě výjimky podle § 13 odstavce 4 zákona č. 99/2019 Sb.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 30. 10. 2023

Prohlášení o přístupnosti odpovídá vzoru stanovenému prováděcím aktem Evropské komise vydaným podle čl. 7 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102. Za účelem vypracování tohoto prohlášení byl využit zákon č. 99/2019 Sb., metodický pokyn Ministerstva vnitra k tomuto zákonu, norma EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávaný standard Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1.

Pro vypracování tohoto prohlášení byla v souladu s čl. 3 odst. 1 prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2018/1523 použita metoda vlastního posouzení provedeného subjektem veřejného sektoru.

Zpětná vazba, kontaktní údaje, postup pro prosazování práva

Cílem školy je zajistit uživatelům internetových stránek školy jejich přístupnost v co největší možné míře dle čtyř základních principů přístupnosti – vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita.

V případě, že zaznamenáte problémy s přístupností internetových stránek/mobilní aplikace či v případě dotazů či připomínek k webu můžete psát na adresu spravce@zsdrahotuse.cz

Kontakt na osobu odpovědnou za přístupnost stránek a za zpracování žádostí zaslaných prostřednictvím mechanismu zpětné vazby:

Základní škola a mateřská škola Hranice, příspěvková organizace, Hranická 100, 753 61 Hranice IV – Drahotuše
email: skola@zsdrahotuse.cz

Postup pro prosazování práva

V případě, že nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu povinným subjektem v souvislosti s vyřízením Vašeho požadavku ohledně přístupnosti webových stránek nebo mobilní aplikace, máte právo kontaktovat příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4
email: pristupnost@mvcr.cz

V Hranicích dne 30. 10. 2023

Mgr. Dagmar Pospíšilová, ředitelka školy

© 2013 ZŠ a MŠ Hranice, příspěvková organizace; Hranická 100; 753 61 Hranice IV - Drahotuše Wordpress
šablona Suffusion