Milena Foltýnková

Vítali jsme jaro!

 Aktuality, Základní škola  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vítali jsme jaro!
Dub 112017
 

V sobotu 8. dubna jsme s dětmi přivítali jaro na náměstí v Hranicích.

http://hranicky.denik.cz/zpravy_region/v-hranicich-vitali-jaro-u-kraslicovniku-20170408.html

V pondělí 10. dubna nás čekala dvě vystoupení. Dopoledne jsme potěšili obyvatele Domova seniorů, kterým jsme předali nejenom vzpomínky na dětství, ale i malé dárky. Odpoledne jsme udělali radost pacientům a hostům lázní Teplice n/B. Vystoupili jsme na terase lázeňského domu Bečva. Tam jsme předvedli nejen pásmo „Jaro, vítej“, ale děti zahrály také na flétny písničky z pohádek. Program se jim moc povedl. Všem děkuji za ochotu, čas a reprezentaci naší školy.

 

Zápis dětí do 1. třídy

 Aktuality  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zápis dětí do 1. třídy
Bře 132017
 

Zápis dětí do 1. třídy

 Ředitelka Základní školy a mateřské školy Hranice IV – Drahotuše  na základě Školského zákona č. 561/2004, § 36 Sb. oznamuje rodičům, že  zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2017/2018 se uskuteční

v pátek 7. dubna 2017 od 14.00 do 18.00 hod.

v sobotu 8. dubna 2017 od 9.00 do 11.00 hod.

 v budově Základní školy Hranice, Hranice IV – Drahotuše.

 Zapisují se děti narozené od 1. září 2010 do 31. srpna 2011.

Rodiče nebo zákonní zástupci přinesou k zápisu rodný list dítěte a občanský průkaz.

Odkazy:
Spádové oblasti
Akce pro předškoláky
Desatero pro rodiče – vydané MŠMT
Jak můžete pomoci svým dětem
Připravenost dítěte pro vstup do 1. třídy

Tiskopisy ke stažení:

Den otevřených dveří 9. 3. a Hudební výchova pro předškoláky

 Aktuality  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Den otevřených dveří 9. 3. a Hudební výchova pro předškoláky
Bře 132017
 

Letošní den otevřených dveří se setkal se zájmem rodičů i přeškoláků. Děti si zahrály, zazpívaly, vyrobily kočičku a ptáčka, v tělocvičně pak zdolávaly překážky. Rodiče si prohlédli školu, zajímali se o chod školy,  školní družiny i sportovní úspěchy. Těšíme se na další setkání.

Beseda s rodiči předškoláků

 Aktuality  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Beseda s rodiči předškoláků
Bře 122017
 

Beseda s rodiči předškoláků

se koná dne 29. 3. 2017 od 15.30 hod v budově MŠ Drahotuše.

Na setkání si můžete popovídat s učitelkami ZŠ,  dozvíte se o všem, co Vaše

dítě ve škole čeká, na co se může těšit…

 

Před besedou s rodiči předškoláků se můžete podívat na ukázkovou hodinu dětí MŠ Drahotuše, nazvanou

„Jak jsme připraveni na vstup do základní školy“, která se koná dne 29. 3. 2017 od 15.00 hod v budově MŠ Drahotuše

Školka na návštěvě v 1. třídě

 Aktuality  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Školka na návštěvě v 1. třídě
Úno 042017
 

Ve středu 1. února se uskutečnila další akce, kterou jsme si připravili pro předškoláky. V první třídě nás navštívily děti z MŠ Milenov a z MŠ Drahotuše. Prvňáci se svým kamarádům pochlubili, jak už umí číst, psát, počítat a hrát na flétnu. Předškoláci si s námi zazpívali, naučili se básničku, zahráli si na paní učitelky a pány učitele a kontrolovali prvňáky, jak umí počítat – šlo jim to skvěle. Všichni si od nás odnášeli kalendáře předškoláka, v nichž mají všechny akce, které je ještě čekají. Už se na ně také těšíme!

Akce pro předškoláky v roce 2016 – 2017

 Aktuality, Mateřská škola  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Akce pro předškoláky v roce 2016 – 2017
Led 182017
 

Akce pro předškoláky ZŠ a MŠ Hranice IV – Drahotuše

Pro všechny děti, které se chtějí vzdělávat v naší ZŠ a MŠ Hranice IV – Drahotuše a hlavně pro předškoláky z městských částí: Hranice IV – Drahotuše, Hranice V – Rybáře, Hranice VII – Slavíč, Hranice VIII – Středolesí, Hranice IX – Uhřínov;  ze samostatných přilehlých obcí Hrabůvka, Klokočí, Milenov, Radíkov a pro děti bydlící na území města Hranice, jsme si připravili v průběhu školního roku 2016/17 mnoho pravidelných akcí, při kterých rádi přivítáme i rodiče budoucích školáků.

 1. 10. Sportovní zábavné odpoledne

na školním hřišti 14.00 – 14.45 h – hřiště ZŠ Drahotuše

 1. 12. Adventní škola – perníkové dílničky, koledy

od 14.00 – 14.45 h učebna 1. a 3. třídy ZŠ Drahotuše

6. 12. Vánoční jarmark a vystoupení u vánočního stromu od 14.30 h – náměstí Drahotuše

1. 2. Ukázková hodina v 1. třídě

8.00 – 8.45 pro děti z MŠ Hrabůvka a Milenov; 9.45 – 10.30 pro děti z MŠ Drahotuše

1. 3. – 31. 3. Výstava prací žáků ZŠ Hranice IV – Drahotuše nazvaná „U nás v Drahotuších“; v severním křídle zámku v Hranicích

9. 3. Zábavná hudební výchova

14.00 – 14.45 h učebna 1. třídy

9. 3. Den otevřených dveří – prohlídka budovy základní školy do 17 h

29. 3. Jak jsme připraveni na školu

Ukázková hodina předškoláků v MŠ Drahotuše od 15 hod

29. 3. Beseda s rodiči předškoláků

od 15.30 hod v budově MŠ Drahotuše

4. 4. Velikonoční dílny a jarmark dětských prací

náměstí v Drahotuších 14.30 – 17 h

7. a 8. 4. Zápis do 1. třídy

Pá 14 – 18 h; So 9.00 – 11 h

26. 6. Vědomostní soutěže pro předškoláky

na dvoře za ZŠ Drahotuše od 15.00 – 15.30 h

26. 6. Pasování předškoláků v ZŠ Drahotuše od 15.30 – 16.00 h

rok_predskolaka1 rok_predskolaka2 rok_predskolaka3 rok_predskolaka4 rok_predskolaka5 rok_predskolaka6 rok_predskolaka7 rok_predskolaka8

Jak můžete svým dětem pomoci

 Aktuality  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jak můžete svým dětem pomoci
Led 182017
 

– doporučení, které vydalo MŠMT 16. 12. 2016

 

 • Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.
 • Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.
 • Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.
 • Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.
 • Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.
 • Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.
 • Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.
 • Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.
 • Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi – uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.

 

Desatero pro rodiče

 Aktuality  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Desatero pro rodiče
Led 182017
 

Desatero pro rodiče, které vydalo MŠMT 16. 12. 2016

Tento materiál nabízí zákonným zástupcům dětí předškolního věku v přehledné podobě základní informace o tom, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Jsou zde zachyceny jak výchovné, tak vzdělávací předpoklady. Je třeba mít ale na zřeteli, že zrání dítěte je nerovnoměrné, že každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, ale může se k nim přiblížit.

 

 1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně)
 • svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici, rukavice)
 • je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, požívá ubrousek)
 • zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě)
 • zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, připraví další pomůcky, srovná hračky)
 • postará se o své věci (udržuje v nich pořádek).
 1. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla.
 1. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • vyslovuje správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení)
 • mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci apod.
 • mluví většinou gramaticky správně (tj. užívá správně rodu, čísla, času, tvarů, slov, předložek aj.)
 • rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí
 • má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými, vede rozhovor, a respektuje jeho pravidla
 • pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou nebo písmenem)
 • používá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku, řeč těla, aj.)
 • spolupracuje ve skupině.
 1. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • je zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji (pracuje se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje, správně otáčí listy v knize apod.)
 • zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.)
 • tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím
 • vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé, (obkresluje, vybarvuje, v kresbě přibývají detaily i vyjádření pohybu)
 • umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník), různé tvary, (popř. písmena)
 • rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat)
 • řadí zpravidla prvky zleva doprava
 • používá pravou či levou ruku při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje (je zpravidla zřejmé, zda je dítě pravák či levák).
 1. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • rozlišuje a porovnává podstatné znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost, tvary, materiál, figuru a pozadí), nachází jejich společné a rozdílné znaky
 • složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů
 • rozlišuje zvuky (běžných předmětů a akustických situací i zvuky jednoduchých hudebních nástrojů)
 • rozpozná rozdíly mezi hláskami (měkké a tvrdé, krátké a dlouhé)
 • sluchově rozloží slovo na slabiky (vytleskává slabiky ve slově)
 • najde rozdíly na dvou obrazcích, doplní detaily
 • rozlišuje jednoduché obrazné symboly a značky i jednoduché symboly a znaky s abstraktní podobou (písmena, číslice, základní dopravní značky, piktogramy)
 • postřehne změny ve svém okolí, na obrázku (co je nového, co chybí)
 • reaguje správně na světelné a akustické signály.
 1. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • má představu o čísle (ukazuje na prstech či předmětech počet, počítá na prstech, umí počítat po jedné, chápe, že číslovka vyjadřuje počet)
 • orientuje se v elementárních počtech (vyjmenuje číselnou řadu a spočítá počet prvků minimálně v rozsahu do pěti (deseti)
 • porovnává počet dvou málopočetných souborů, tj. v rozsahu do pěti prvků (pozná rozdíl a určí o kolik je jeden větší či menší)
 • rozpozná základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník atd.)
 • rozlišuje a porovnává vlastnosti předmětů
 • třídí, seskupuje a přiřazuje předměty dle daného kritéria (korálky do skupin podle barvy, tvaru, velikosti)
 • přemýšlí, vede jednoduché úvahy, komentuje, co dělá („přemýšlí nahlas“)
 • chápe jednoduché vztahy a souvislosti, řeší jednoduché problémy a situace, slovní příklady, úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty
 • rozumí časoprostorovým pojmům (např. nad, pod, dole, nahoře, uvnitř a vně, dříve, později, včera, dnes), pojmům označujícím velikost, hmotnost (např. dlouhý, krátký, malý, velký, těžký, lehký).
 1. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • soustředí pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10-15 min.)
 • „nechá“ se získat pro záměrné učení (dokáže se soustředit i na ty činnosti, které nejsou pro něj aktuálně zajímavé)
 • záměrně si zapamatuje, co prožilo, vidělo, slyšelo, je schopno si toto po přiměřené době vybavit a reprodukovat, částečně i zhodnotit
 • pamatuje si říkadla, básničky, písničky
 • přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje soustředěně, neodbíhá k jiným, dokáže vyvinout úsilí a dokončit je
 • postupuje podle pokynů
 • pracuje samostatně.
 1. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, umí požádat, poděkovat, omluvit se)
 • navazuje kontakty s dítětem i dospělými, komunikuje s nimi zpravidla bez problémů, s dětmi, ke kterým pociťuje náklonnost, se kamarádí
 • nebojí se odloučit na určitou dobu od svých blízkých
 • je ve hře partnerem (vyhledává partnera pro hru, v zájmu hry se domlouvá, rozděluje a mění si role)
 • zapojí se do práce ve skupině, při společných činnostech spolupracuje, přizpůsobuje se názorům a rozhodnutí skupiny
 • vyjednává a dohodne se, vyslovuje a obhajuje svůj názor
 • ve skupině (v rodině) dodržuje daná a pochopená pravidla, pokud jsou dány pokyny, je srozuměno se jimi řídit
 • k ostatním dětem se chová přátelsky, citlivě a ohleduplně (dělí se o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělí si úlohy, všímá si, co si druhý přeje)
 • je schopno brát ohled na druhé (dokáže se dohodnout, počkat, vystřídat se, pomoci mladším).
 1. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • pozorně poslouchá či sleduje se zájmem literární, filmové, dramatické či hudební představení
 • zaujme je výstava obrázků, loutek, fotografii, návštěva zoologické či botanické zahrady, statku, farmy apod.
 • je schopno se zúčastnit dětských kulturních programů, zábavných akcí, slavností, sportovních akcí
 • svoje zážitky komentuje, vypráví, co vidělo, slyšelo, dokáže říci, co bylo zajímavé, co jej zaujalo, co bylo správné, co ne
 • zajímá se o knihy, zná mnoho pohádek a příběhů, má své oblíbené hrdiny
 • zná celou řadu písní, básní a říkadel
 • zpívá jednoduché písně, rozlišuje a dodržuje rytmus (např. vytleskat, na bubínku)
 • vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje, vyrábí
 • hraje tvořivé a námětové hry (např. na školu, na rodinu, na cestování, na lékaře), dokáže hrát krátkou divadelní roli.
 1. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • vyzná se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se orientuje v blízkém okolí (ví, kde bydlí, kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam se obrátit když je v nouzi apod.)
 • zvládá běžné praktické činnosti a situace, s nimiž se pravidelně setkává (např. dovede vyřídit drobný vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, říci si o to, co potřebuje, ptá se na to, čemu nerozumí, umí telefonovat, dbá o pořádek a čistotu, samostatně se obslouží, zvládá drobné úklidové práce, je schopno se starat o rostliny či drobná domácí zvířata)
 • ví, jak se má chovat (např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti, u lékaře, v divadle, v obchodě, na chodníku, na ulici, při setkání s cizími a neznámými lidmi) a snaží se to dodržovat
 • má poznatky ze světa přírody živé i neživé, lidí, kultury, techniky v rozsahu jeho praktických zkušeností (např. orientuje se v tělesném schématu, umí pojmenovat jeho části i některé orgány, rozlišuje pohlaví, ví, kdo jsou členové rodiny a čím se zabývají, rozlišuje různá povolání, pomůcky, nástroje, ví, k čemu jsou peníze, zná jména některých rostlin, stromů, zvířat a dalších živých tvorů, orientuje se v dopravních prostředcích, zná některé technické přístroje), rozumí běžným okolnostem, dějům, jevům, situacím, s nimiž se bezprostředně setkává (např. počasí a jeho změny, proměny ročních období, látky a jejich vlastnosti, cestování, životní prostředí a jeho ochrana, nakládání s odpady)
 • přiměřeným způsobem se zapojí do péče o potřebné
 • má poznatky o širším prostředí, např. o naší zemi (města, hory, řeky, jazyk, kultura), o existenci jiných zemí a národů, má nahodilé a útržkovité poznatky o rozmanitosti světa jeho řádu (o světadílech, planetě Zemi, vesmíru)
 • chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře), uvědomuje si možná nebezpečí (odhadne nebezpečnou situaci, je opatrné, neriskuje), zná a zpravidla dodržuje základní pravidla chování na ulici (dává pozor při přecházení, rozumí světelné signalizaci)
 • zná faktory poškozující zdraví (kouření)
 • uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, např. šikana, násilí.

Je vaše dítě připraveno pro vstup do 1. třídy?

 Aktuality  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Je vaše dítě připraveno pro vstup do 1. třídy?
Led 182017
 

Připravenost dítěte pro vstup do 1. třídy

Optimální připravenost Nedostatečná připravenost
Dítě ví, jak se jmenuje, kolik má roků, dobře se orientuje v nejbližším okolí, umí vyprávět o sourozencích, o práci rodičů. Dítě se neorientuje ve svém okolí.
Vyjadřuje se celými větami, gramaticky správně, výslovnost bez vad. Vyjadřuje se jednoslovně, zřídka samostatně, vady výslovnosti.
Umí odpočítávat předměty do 10.

Zná pojmy více, méně stejně.

Nedovede počítat.
Orientuje se na stránce v knize, zná pojmy: nahoře – dole, pod – nad, vpravo – vlevo Vázne pravolevá orientace, vázne orientace v prostoru.
Správně užívá tužky, křídy, dovede popsat, co nakreslilo, v kresbě je možné rozlišit jednotlivé předměty, dovede stříhat. Neobratně zachází s tužkou, nerado kreslí, v kresbě není možné rozeznat jednotlivé předměty.
Dovede se soustředit při hře, kresbě, započaté činnosti se snaží dokončit, po skončené činnosti uklidí pracovní místo. Udržuje pořádek ve svých hračkách. Těká od jedné činnosti ke druhé, často přerušuje práci, nic nedokončí.
Dovede navázat kontakt s cizí osobou, zvládne odloučení od rodičů. Pěkně se baví s vrstevníky, při hře dokáže ustoupit druhému dítěti. Dítě se vyhýbá kontaktu s cizími osobami, stydí se odpovědět, nenavazuje kontakt s vrstevníky, během her stojí stranou, je svárlivé, agresivní.
Samostatně se umí obléknout, najíst, má základní hygienické návyky. Má vztah ke svým věcem, plní pokyny rodičů, je vedeno k pravidelné pomoci v domácnosti. Dítě je nesamostatné, nedbá o své věci, ničí knihy, sešity. Je svéhlavé, nerado se podřizuje.
Podřizuje se pokynům dospělých, chápe jejich nutnost, i když jsou pro ně právě nemilé. Je neposlušné, umíněné, nevyhoví pokynům dospělých.

 

Spádové oblasti pro zápis dětí do ZŠ a MŠ Hranice IV – Drahotuše

 Aktuality  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Spádové oblasti pro zápis dětí do ZŠ a MŠ Hranice IV – Drahotuše
Led 172017
 

Spádové oblasti pro zápis dětí do ZŠ a MŠ Hranice IV – Drahotuše

Přijímáme děti:

 • z městských částí:

Hranice IV – Drahotuše, Hranice V – Rybáře, Hranice VII – Slavíč, Hranice VIII – Středolesí, Hranice IX – Uhřínov.

 • ze samostatných přilehlých obcí:

Hrabůvka, Klokočí, Milenov, Radíkov

 • trvale bydlící na území města Hranice

Přijímáme všechny děti, které mají zájem o vzdělávání v naší základní škole.

 Zapisují se děti narozené od 1. září 2010 do 31. srpna 2011.

 Rodiče nebo zákonní zástupci přinesou k zápisu rodný list dítěte a občanský průkaz.

Tiskopisy k zápisu lze vyplnit přímo u zápisu nebo je lze stáhnout na webových stránkách školy, vyplnit předem a odevzdat při zápisu.

Podruhé k zápisu přijdou také ty děti, které dostaly odklad školní docházky.

Tiskopisy ke stažení:

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Zápisní list pro školní rok 2017/2018

Žádost o odklad povinné školní docházky

© 2013 ZŠ a MŠ Hranice, příspěvková organizace; Hranická 100; 753 61 Hranice IV - Drahotuše Wordpress
šablona Suffusion