Led 182017
 

Připravenost dítěte pro vstup do 1. třídy

Optimální připravenost Nedostatečná připravenost
Dítě ví, jak se jmenuje, kolik má roků, dobře se orientuje v nejbližším okolí, umí vyprávět o sourozencích, o práci rodičů. Dítě se neorientuje ve svém okolí.
Vyjadřuje se celými větami, gramaticky správně, výslovnost bez vad. Vyjadřuje se jednoslovně, zřídka samostatně, vady výslovnosti.
Umí odpočítávat předměty do 10.

Zná pojmy více, méně stejně.

Nedovede počítat.
Orientuje se na stránce v knize, zná pojmy: nahoře – dole, pod – nad, vpravo – vlevo Vázne pravolevá orientace, vázne orientace v prostoru.
Správně užívá tužky, křídy, dovede popsat, co nakreslilo, v kresbě je možné rozlišit jednotlivé předměty, dovede stříhat. Neobratně zachází s tužkou, nerado kreslí, v kresbě není možné rozeznat jednotlivé předměty.
Dovede se soustředit při hře, kresbě, započaté činnosti se snaží dokončit, po skončené činnosti uklidí pracovní místo. Udržuje pořádek ve svých hračkách. Těká od jedné činnosti ke druhé, často přerušuje práci, nic nedokončí.
Dovede navázat kontakt s cizí osobou, zvládne odloučení od rodičů. Pěkně se baví s vrstevníky, při hře dokáže ustoupit druhému dítěti. Dítě se vyhýbá kontaktu s cizími osobami, stydí se odpovědět, nenavazuje kontakt s vrstevníky, během her stojí stranou, je svárlivé, agresivní.
Samostatně se umí obléknout, najíst, má základní hygienické návyky. Má vztah ke svým věcem, plní pokyny rodičů, je vedeno k pravidelné pomoci v domácnosti. Dítě je nesamostatné, nedbá o své věci, ničí knihy, sešity. Je svéhlavé, nerado se podřizuje.
Podřizuje se pokynům dospělých, chápe jejich nutnost, i když jsou pro ně právě nemilé. Je neposlušné, umíněné, nevyhoví pokynům dospělých.

 

Je nám líto, ale formulář pro přidávání komentářů je momentálně uzavřen.

© 2013 ZŠ a MŠ Hranice, příspěvková organizace; Hranická 100; 753 61 Hranice IV - Drahotuše Wordpress
šablona Suffusion