Eva Pražáková

Dopravní výchova u třeťáků

 Aktuality  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Dopravní výchova u třeťáků
Lis 232023
 

Ve čtvrtek 23. listopadu 2023 si děti zopakovaly dopravní značky a řešení dopravních situací s učitelem z autoškoly panem Trčkou. Mj. využívaly i výukové programy na počítači. Za pilnou práci  byli všichni odměněni bezpečnostním reflexním přívěskem.

 

 

 

Bubnovačka 2023

 Aktuality, Aktuality, Základní škola  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bubnovačka 2023
Lis 212023
 

Videoukázka z BUBNOVAČKY

Žáci 3. a 4. A třídy se zapojili do celostátní akce Bubnovačka, kterou pořádá Centrum LOCIKA.

Cílem akce je informovat o významu ochrany dětí před násilím. Konkrétně jde o rozšíření myšlenky, že násilí do výchovy ani života dětí nepatří a že existují možnosti, jak si říci o pomoc.

Bubnování symbolizuje hlas týraných dětí, které by měly být společností slyšet a kterým by měla být nabídnutá pomocná ruka.

 

 

 

Vybíjená s úsměvem 2023

 Aktuality  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vybíjená s úsměvem 2023
Říj 132023
 

Vybíjená s úsměvem

Hej, hej, hej, Drahotuše jsou nej!  Pokřik žákům drahotušské školy letos přinesl štěstí. Pohár ve vybíjené za 1. místo získali domácí a pohár zůstává u nás ve škole. Žáci 6. třídy měli obrovskou radost ze zaslouženého vítězství.

I letos se konal turnaj mezi vesnickými školami ve vybíjené. ZŠ Bělotín obsadila 2. místo, ZŠ Hustopeče 3. místo a ZŠ Potštát 4. místo.

Všem zúčastněným děkuji za skvělé sportovní výkony, hru fair play a těším se i příští rok na shledanou v Drahotuších.

Děkuji i městu Hranice za finanční podporu, díky které se akce uskutečnila.

Mgr. Eva Pražáková

 

 

Do lesa s lesníkem

 Aktuality  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Do lesa s lesníkem
Říj 112022
 

Na úterý 11. října 2022 si žáci 4. a 5. třídy objednali slunečné počasí. Celé dopoledne trávili za přítomnosti odborníků v lese poblíž Staměřic. Nadace Dřevo pro život pro děti připravila akci „Do lesa s lesníkem“.

Děti se dověděly spoustu zajímavých informací o lese, zahrály si hry a vyzkoušely si i praktické dovednosti.

Už ví, jak se pěstuje les (jaké dřeviny se sází, kdy, kde, čím a proč). Samy si zasadily buk za pomoci odborníka. Dozvěděly se, jak, proč a kdy se redukuje počet dřevin v lese. Hravou formou si vyzkoušely označení dřevin v lese vhodné k odstranění.  Dověděly se o životě některých druhů živočichů a práci myslivců. Vyzkoušely si měření stromů. A také proč a jak se les kácí, co je k tomu třeba a jaký je význam této činnosti.

Domů si každý odnesl vlastnoručně vyrobenou myšku, zajíčka, veverku nebo třeba skřítka.

 

Informace o organizaci výuky od 19. dubna do 23. dubna 2021

 Aktuality  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace o organizaci výuky od 19. dubna do 23. dubna 2021
Dub 142021
 

Pro žáky 1., 3. a 4. ročníku základní školy je povinná distanční výuka.

Pro žáky 2. a 5. ročníku je povinná prezenční výuka.

(Výuka žáků 1. stupně probíhá rotačním způsobem, tj. jeden týden prezenčně ve škole, následující týden distančně z domova.)
Ve škole se učí podle rozvrhu platného pro školní rok 2020/2021 v homogenních skupinách bez Tv a Hv, za příznivého počasí bude zařazován častý pobyt na čerstvém vzduchu.
Žáci budou mít denně 2 – 3 čisté chirurgické roušky nebo respirátory FFP2 nebo KN 95 (povinnost nošení ochrany nosu a úst po celou dobu pobytu ve škole).

Provoz školní družiny pro prezenčně vzdělávané žáky:
ranní ŠD od 6.00 hodin (mimo pondělí 19. 4. 2021), odpolední ŠD do 16.00 hodin.

Zájem o ranní a odpolední družinu sdělte prosím do pátku 16. dubna 2021 do 8:00 h na emailové adresy těmto vyučujícím:
Ranní družina:
Bc. L. Kopřivová, koprivova@zsdrahotuse.cz

Odpolední družina:
2. třída – M. Kuličková, kulickova@zsdrahotuse.cz

Provoz školní družiny pro distančně vzdělávané žáky rodičů IZS – viz nástěnka školy v Bakalářích.
Bližší informace –  Jana Martinková martinkova.j@zsdrahotuse.cz

Povinné samotestování žáků pod dohledem vyučujícího
Žáci se budou testovat neinvazivními antigenními testy Singclean dvakrát týdně, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek. Pokud bude antigenní test pozitivní v pondělí, půjde žák na konfirmační RT – PCR test a nebude docházet do školy. Pokud bude pozitivní ve čtvrtek, tak celá třída počká mimo prezenční výuku na potvrzovací RT – PCR test pozitivního žáka. Pokud se nákaza u žáka potvrdí, celé třídě bude nařízena karanténa KHS.

Provoz školní jídelny
Školní jídelna bude v provozu za dodržení přísných hygienických a epidemiologických opatření.
Pokud máte zájem o odběr obědů, je nutné dítě přihlásit nejpozději do pátku 16. dubna 2021 do 8:00 h u vedoucí školní jídelny Martiny Martinkové.

Kontakt:
martinkova@zsdrahotuse.cz
581 641 036 – školní jídelna
581 641 035 – vedoucí školní jídelny

Pro žáky 1., 3., 4., 6. – 9. ročníku je příští týden povinné vzdělávání distančním způsobem.

Pro žáky jsou možné individuální konzultace ve škole ve formátu jeden žák, jeden učitel či skupinové konzultace pro žáky 2. stupně ohrožené horším prospěchem, či žáků devátých tříd maximálně ve skupině 6 žáků.

Termín konzultací je nutné si předem dojednat s pedagogem.

Bližší informace sdělí rodičům a dětem třídní učitelé.

Aktuální informace týkající se nástupu žáků do škol od 12. dubna do 16. dubna 2021

 Aktuality  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Aktuální informace týkající se nástupu žáků do škol od 12. dubna do 16. dubna 2021
Dub 072021
 

Pro žáky 1., 3. a 4. ročníku základní školy je povinná prezenční výuka.

U žáků 2. a 5. ročníku pokračuje povinná distanční výuka. (Výuka žáků 1. stupně bude probíhat následující dny rotačním způsobem, tj. jeden týden prezenčně ve škole, následující týden distančně z domova.)
Výuka ve škole bude probíhat dle rozvrhu platného pro školní rok 2020/2021 v homogenních skupinách bez Tv a Hv, za příznivého počasí bude zařazován častý pobyt na čerstvém vzduchu.
Žáci budou mít denně 2 – 3 čisté chirurgické roušky nebo respirátory FFP2 nebo KN 95 (povinnost nošení ochrany nosu a úst po celou dobu pobytu ve škole).

Provoz školní družiny pro prezenčně vzdělávané žáky:
ranní ŠD od 6.00 hodin (mimo pondělí 12. 4. 2021), odpolední ŠD do 16.00 hodin.

Zájem o ranní a odpolední družinu sdělte prosím do pátku 9. dubna 2021 do 8:00 h na emailové adresy podle následujícího rozpisu:
Ranní družina:
Bc. L. Kopřivová, koprivova@zsdrahotuse.cz

Odpolední družina:
1. třída – J. Martinková, martinkova.j@zsdrahotuse.cz
3. třída – Ing. J. Dvořáková, dvorakova@zsdrahotuse.cz

Bližší informace sdělí rodičům a dětem třídní učitelé.

Povinné samotestování žáků pod dohledem vyučujícího
Žáci se budou testovat neinvazivními antigenními testy Singclean dvakrát týdně, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek. Pokud bude antigenní test pozitivní v pondělí, půjde žák na konfirmační PCR test a nebude docházet do školy. Pokud bude pozitivní ve čtvrtek, tak celá třída počká mimo prezenční výuku na potvrzovací PCR test pozitivního žáka. Pokud se nákaza potvrdí, bude se tím zabývat hygiena.

Provoz školní jídelny
Školní jídelna bude v provozu za dodržení přísných hygienických a epidemiologických opatření.
Pokud máte zájem o odběr obědů, je nutné dítě přihlásit nejpozději do pátku 9. dubna 2021 do 8:00  u vedoucí školní jídelny Martiny Martinkové.
Kontakt:
martinkova@zsdrahotuse.cz
581 641 036 – školní jídelna
581 641 035 – vedoucí školní jídelny

Pro žáky 2., 5., 6. – 9. ročníku je příští týden povinné vzdělávání distančním způsobem.
Pro žáky jsou možné individuální konzultace ve škole ve formátu jeden žák, jeden učitel či skupinové konzultace pro žáky 2. stupně ohrožené horším prospěchem, či žáků devátých tříd maximálně ve skupině 6 žáků.
Termín konzultací je nutné si předem dojednat s pedagogem.
Bližší informace sdělí rodičům a dětem třídní učitelé.

Provoz mateřské školy
Do mateřské školy se vrátí předškoláci, a to v maximálně patnáctičlenné skupině.
Roušky předškolní děti nosit nemusí.
Bližší informace sdělí Bc. Michaela Matějková

Páťáci ve Zbrašovských aragonitových jeskyních

 Aktuality, Základní škola  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Páťáci ve Zbrašovských aragonitových jeskyních
Říj 252019
 

Krásný podzimní den, v pátek 18. října 2019, se páťáci vydali objevovat krásy Hranického krasu.  Poznávací exkurzi zakončili  chvilkou hravého tělocviku u kluziště v Drahotuších.

 

Vybíjená s úsměvem, 25.9.2019

 Aktuality  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vybíjená s úsměvem, 25.9.2019
Zář 272019
 

V úterý 24. září 2019 se sešla v Drahotuších za školou víc než stovka dětí. Probíhal zde již 8. ročník turnaje „Vybíjená s úsměvem, který každoročně pořádá ZŠ Drahotuše díky grantovému programu města Hranice a záštitě starosty Jiřího Kudláčka.

Ředitelka školy Mgr. Dagmar Pospíšilová popřála všem sportovcům úsměv na tváři a spoustu příjemných sportovních zážitků. K tomuto přání se připojil i starosta města. Milým zpestřením v úvodu bylo taneční vystoupení děvčat ze 6.a 7. třídy. Ve volných chvílích děti využívaly zázemí školního dvora – průlezky, pingpongové stoly, koše na basketbal a víceúčelová hřiště.

A zde jsou výsledky sportovního klání:

  1. místo – ZŠ Drahotuše
  2. místo – ZŠ Bělotín
  3. místo – ZŠ Hustopeče
  4. místo – ZŠ Střítež
  5. místo – ZŠ Potštát

Děkujeme všem za účast, skvělou atmosféru, nádherné sportovní výkony a těšíme se příští rok na opětovné setkání v Drahotuších.

Za pořadatelský tým Mgr. Eva Pražáková

© 2013 ZŠ a MŠ Hranice, příspěvková organizace; Hranická 100; 753 61 Hranice IV - Drahotuše Wordpress
šablona Suffusion