Dagmar Pospíšilová

Od zítřka můžou děti do škol (téměř) bez roušek!

 Aktuality  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Od zítřka můžou děti do škol (téměř) bez roušek!
Čvn 072021
 

Od úterý 8. června 2021 je zrušena povinnost nosit roušky nebo respirátory ve třídách během vyučování. Toto uvolnění platí pro žáky i pro učitele. Nošení zmíněných ochranných pomůcek bude pouze dobrovolné.

Ve společných prostorech, tj. na chodbách, sociálních zařízeních, v šatnách,  během čekání na jídlo apod. je povinnost chránit si ústa a nos zachována.

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/od-zitrka-muzou-deti-do-skol-be-rousek-s-vyjimkou-tri-kraju-157131

 

 

 

Vchod „ze dvora“ otevřen!

 Aktuality  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vchod „ze dvora“ otevřen!
Kvě 272021
 

Vzhledem k pozvolnému rozvolňování opatření bude dětem od 31.5.2021 zpřístupněn vchod do základní školy také z ulice Zahradní. Věříme, že pro mnohé z Vás je tato zpráva radostná.

Informace k provozu školy – od 24. května 2021 je ve výuce umožněna osobní přítomnost všech dětí!

 Aktuality, Aktuality MŠ, Mateřská škola, Základní škola  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace k provozu školy – od 24. května 2021 je ve výuce umožněna osobní přítomnost všech dětí!
Kvě 192021
 

Od 24. května 2021 je ve výuce umožněna osobní přítomnost všech dětí!

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 17. května 2021 bylo vydáno:

Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování žáků a studentů, s účinností od 24. 5. 2021, kterým se pro všechny žáky a studenty, pro které je testování podmínkou osobní účasti na vzdělávání, stanoví frekvence preventivního antigenního testování stanoví na jedenkrát týdně.

Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 24. 5. 2021. Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:

Na základních školách:

 • je umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotací,
 • homogenita tříd a skupin není povinná,
 • nově jsou umožněny sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech za podmínky, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, a přítomno může být nejvýše 30 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště1; přítomnost dětí, žáků, studentů a jiných účastníků se v jiných vnitřních prostorech, jako jsou šatny, sprchy apod., zakazuje,
 • nadále platí, že jsou umožněny sportovní činnosti venku bez těchto omezení,
 • v dalším zůstávají pravidla stejná jako doposud – zejména povinnost testování, nošení ochrany dýchacích cest.

Mateřské školy jsou nadále otevřeny pro všechny děti v běžném režimu bez povinnosti testování dětí.

 • nově je zrušen zákaz zpěvu v mateřských školách.

K režimu školních jídelen MŠMT informuje:

provoz školních jídelen upravuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení provozu maloobchodního prodeje a služeb a platí následující:

 • rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,
 • u jednoho stolu sedí nejvýše 4 strávníci, jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob tak, že mezi skupinami je rozestup alespoň 1,5 metru,
 • odebírání jídel samotnými strávníky a homogenita tříd, skupin je doporučována tam, kde je to z organizačních důvodů možné, není však povinná,
 • ve vnitřních prostorech jídelny nemůže být více strávníků, než je míst k sezení.

Testy, které jsou distribuovány do škol od 20.5.2021:

Návod test CoVid
Testování žáků-dětí ve školách (GDPR)

 

INFORMACE PRO ŽÁKY A RODIČE 10. – 14. 5. 2021

 Aktuality  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem INFORMACE PRO ŽÁKY A RODIČE 10. – 14. 5. 2021
Kvě 062021
 
 • Pro žáky 1.A, B, 3., 4., 8. a 9. ročníku základních škol je povinná prezenční výuka.
 • Výuka bude probíhat dle rozvrhu platného pro školní rok 2020/2021 v homogenních skupinách, za příznivého počasí bude zařazován častý pobyt na čerstvém vzduchu.
 • Žáci budou mít denně 2 – 3 čisté roušky (povinnost nošení roušky po celou dobu pobytu ve škole).
 • Provoz školní družiny pro prezenčně vzdělávané žáky 1. stupně: ranní ŠD od 6.00 hodin, odpolední ŠD do 16.00 hodin.
 • Žáci 1., 3. a 4. ročníku se budou testovat neinvazivními antigenními testy Singclean jedenkrát týdně, a to v pondělí.
 • Žáci  8., 9. ročníku se budou testovat neinvazivními antigenními testy Singclean dvakrát týdně, a to v pondělí a ve čtvrtek. Pokud bude antigenní test pozitivní v pondělí, půjde žák na konfirmační PCR test a nebude docházet do školy. Pokud bude pozitivní ve čtvrtek, tak celá třída počká mimo prezenční výuku na potvrzovací PCR test pozitivního žáka. Pokud se nákaza potvrdí, bude se tím zabývat hygiena.

— Pro žáky 2., 5., 6., 7. ročníku je povinné vzdělávání distančním způsobem.

Pro žáky jsou možné individuální konzultace ve škole ve formátu jeden žák, jeden učitel či skupinové konzultace pro žáky 2. stupně ohrožené horším prospěchem maximálně ve skupině 6 žáků.

Termín konzultací je nutné si předem dojednat s pedagogem.

 • Školní jídelna bude nadále v provozu za dodržení přísných hygienických a epidemiologických opatření.

Testy, které jsme dostali a budeme jimi testovat:

Rychlý návod v PDF:

testovani-letak-singclean

(Zdroj )

Testování žáků-dětí ve školách (GDPR)

 

 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021

 Aktuality  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021
Úno 272021
 

Vláda na svém jednání 26. února 2021 rozhodla vzhledem k vážné aktuální epidemické situaci o dalších změnách v provozu škol a školských zařízení od 27. února 2021.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 (dostupné ZDE), kterým se nad rámec dosavadních opatření: 

ZAKAZUJE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST:

 • dětí v mateřské škole
 • dětí v přípravné třídě
 • žáků 1. a 2. ročníků základní školy
 • žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníků základní školy
 • dětí v přípravném stupni základní školy speciální
 • žáků v základních školách nebo třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona
 • žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá
 • ve zbývajících školních klubech a družinách, které mohly být v určitých specifických případech v provozu

Základní a střední školy poskytují těmto dětem nebo žákům vzdělávání distančním způsobem. Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Metodika ke vzdělávání dětí distančním způsobem bude mateřským školám zaslána začátkem příštího týdne.

Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních, viz krizové opatření č. 212 ze dne 26. února 2021 (dostupné ZDE).

OŠETŘOVNÉ: rodiče můžete pro informace o ošetřovném odkázat např. zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

I NADÁLE JE POVOLENA PŘÍTOMNOST:

 • dětí v mateřských školách při zdravotnickém zařízení
 • žáků základních škol při zdravotnickém zařízení
 • žáků škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
 • žáků škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti
 • při praktickém vyučování a praktické přípravě žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb
 • při individuálních konzultacích dětí, žáků v základním vzdělávání a žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání

A NADÁLE JE POVOLENO:

 • konání přijímacích zkoušek, závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií a mezinárodně uznávaných zkoušek, a to bez omezení počtu osob
 • konání zkoušek na vyšších odborných školách za účasti nejvýše 10 osob
 • konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích
 • ubytovávat ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních žáky a studenty, kteří nemají na území České republiky jiné bydliště a žáky a studenty, kteří se mohou účastnit prezenční výuky podle krizového opatření,
 • konat státní jazykové zkoušky za účasti nejvýše 10 osob

Z obecného zákazu pohybu mezi okresy je mimo dalších i výjimka pro cesty za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách. Tedy je výjimka pro cesty za takovým vzděláváním (praxí) nebo zkouškami, které je možné v souladu s krizovými opatřeními nadále konat. Všem osobám, které dosáhly věku alespoň 15 let a využívají této výjimky, je nařízeno prokázat důvodnost využití výjimky písemným dokladem nebo čestným prohlášením s uvedením konkrétního důvodu výjimky, viz krizové opatření č. 216 ze dne 26. února 2021 (dostupné ZDE).

Od 25. 2. 2021 nová opatření v zakrývání dýchacích cest!

 Aktuality  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Od 25. 2. 2021 nová opatření v zakrývání dýchacích cest!
Úno 242021
 

Vážení rodiče,

jistě jste zaznamenali, že vláda od 25.února 2021 zpřísnila pravidla pro zakrývání dýchacích cest. Týká se také škol. Prosíme Vás proto touto cestou, abyste dětem vysvětlili novou situaci a od zítřejšího dne je vybavili některými z těchto ochranných pomůcek:

 • chirurgická rouška
 • rouška z nanovláken
 • respirátor třídy FFP 2 bez výdechového ventilku

Chápeme, že nošení roušek je pro děti obtěžující, mnohé si zvykly na „své oblíbené roušky“…..

Prosíme Vás tedy ještě jednou o to, ať dětem vše vysvětlíte a pomůžete jim spolu s námi novou situaci dobře zvládnout. Paní učitelky s dětmi o nových opatřeních také pohovoří.

Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci v této nelehké době.

Mgr. Dagmar Pospíšilová​
ředitelka školy​

Pololetní vysvědčení

 Aktuality  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pololetní vysvědčení
Led 282021
 

Vážení rodiče,

dnes končí první pololetí školního roku 2020/2021, dnes by si Vaše děti donesly domů vysvědčení. Pandemie však převrací naše životy a vše je, bohužel, letos jinak.

Žáčci první a druhé třídy obdrželi jako jediní výpisy vysvědčení. Ostatní děti byly s výsledky svého snažení seznámeny vyučujícími při online hodinách, rodiče mají možnost otevřít aplikaci Bakaláři a jejich prostřednictvím nahlédnout do pololetní klasifikace.

V souladu s aktuálně platnými hygienicko-epidemiologickými pravidly budeme pololetní výpis z vysvědčení předávat distančně vzdělávaným žákům bezprostředně po jejich nástupu k prezenční výuce.

Společným přáním nás všech je zajisté to, aby děti zasedly do školních lavic  co nejdříve a my všichni jsme se mohli ve zdraví vrátit k běžnému životu.

Známky na vysvědčení patří plnou měrou i Vám.

Přijměte tedy poděkování za veškerou snahu a úsilí, které společně se svými dětmi do distanční výuky vkládáte.

 

S přáním pevného zdraví

Mgr. Dagmar Pospíšilová
ředitelka školy

Dočasné omezení online výuky

 Aktuality  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Dočasné omezení online výuky
Lis 012020
 

Vážení rodiče,
s politováním Vám musím oznámit, že v současné době nejsme z důvodu vysoké nemocnosti pedagogického sboru schopni zabezpečit plnohodnotnou on line výuku. K tomuto okamžiku nahlásili nemocnost Mgr. Kroupová, Mgr. Parmová a Mgr. Adámková, PhD.​

Jakmile se jejich zdravotní stav zlepší, bude dětem zadána domácí práce a poté opětovně zahájena online výuka. Sledujte proto, prosím, Teams i Bakaláře.

Procvičujte, prosím, s dětmi dosud probrané učivo, opakujte početní úkony, pravopis, slovíčka, rozbory vět…. Děti znají spoustu odkazů na www stránky, kde mohou samostatně pracovat, jejich práce je vyhodnocena a vy rovnou vidíte výsledek (např. Ewa.cz, umímecesky.cz atd.)

Vzniklá situace komplikuje život nám všem. Prosím o shovívavost a pochopení.

Děkuji Vám

S přáním pevného zdraví a radosti v životě

Mgr. Dagmar Pospíšilová

Upozornění pro žáky – strávníky školní jídelny

 Aktuality  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Upozornění pro žáky – strávníky školní jídelny
Říj 142020
 

Výdej jídla se provádí formou bezkontaktního výdeje z okna, v době 11-12:20 hod . – viz také www stránky školy – článek  Distanční výuka 2. stupně.
O možnosti stravování, výdeji  a způsobu odběru stravy byly všechny děti informovány svými třídními učiteli.
M. Martinková, vedoucí ŠJ ​

Nařízení mimořádného opatření

 Aktuality  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nařízení mimořádného opatření
Říj 022020
 

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci (dále jen „KHS“) jako správní orgán věcně a místně příslušný podle § 82 odst. 1 a 2 písm. m) a § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), ve spojení s § 85 odst. 1 a 3 zákona č. 258/2000 Sb.,

s účinností ode dne 5. října 2020 od 00:00 hod do 18. října 2020 do 23:59 hod nařizuje následující mimořádné opatření při epidemii na území Olomouckého kraje spočívající v:

1) omezení provozu škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) (dále jen „školský zákon“), s výjimkou mateřských škol, a omezení provozu vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých škol a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) (dále jen „zákon o vysokých školách“), a to tak, že součástí vzdělávání není zpěv,

2) omezení provozu škol a školských zařízení podle zákona o školách, s výjimkou mateřských škol a prvního stupně základního vzdělávání v základní škole, a omezení provozu vysokých škol podle zákona o vysokých školách, a to tak, že součástí vzdělávání nejsou sportovní činnosti.

Zpřísnění opatření!

 Aktuality  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zpřísnění opatření!
Zář 172020
 

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch oznámil zpřísnění opatření.

Od pátku 18. 9. 2020 budou žáci v celém Česku muset nosit roušku i během vyučování. Výjimku budou mít pouze žáci prvního stupně základních škol.

Rodiče, prosím, vybavte děti dostatečným množstvím roušek!

Seznam zprávy: Další rekord, v Česku zatím přibylo 1710 nových případů nákazy koronavirem

Mgr. Dagmar Pospíšilová

© 2013 ZŠ a MŠ Hranice, příspěvková organizace; Hranická 100; 753 61 Hranice IV - Drahotuše Wordpress
šablona Suffusion