Dagmar Pospíšilová

Vyhlášení ředitelského volna

 Aktuality  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vyhlášení ředitelského volna
Pro 012023
 

Dle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., vyhlašuji na den 7. 12. 2023 z provozně organizačních důvodů ředitelské volno pro děti a žáky základní školy a mateřské školy v Hranicích IV-Drahotuších. Tento den bude odstavena dodávka pitné vody v obci Drahotuše.  Po jejím ukončení nebude možno zajistit odpovídající kvalitu pitné vody pro školní zařízení.

Děkujeme za pochopení

 

Mgr. Dagmar Pospíšilová

ředitelka školy

UPOZORNĚNÍ

 Aktuality  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem UPOZORNĚNÍ
Lis 242022
 

Od pondělí 28.11.2022 bude vstup do školy a na školní dvůr z ulice Zahradní opět přístupný bez  stavebních omezení. Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Omezení přístupu do školy z ulice Zahradní

 Aktuality  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Omezení přístupu do školy z ulice Zahradní
Zář 202022
 

V důsledku probíhající výstavby tělocvičny u naší základní školy bude od 27.9.2022 až do odvolání omezen přístup na školní dvůr a také vstup do školy z ulice Zahradní. Přístupová cesta bude vytýčena plotem. Žáci budou poučeni o bezpečnosti. Vysvětlete, prosím, i Vy svým dětem, aby dbaly na zvýšenou bezpečnost.

Děkujeme za pochopení

 

ZRUŠENÍ POVINNÉHO TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH A POVINNÉHO TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNACŮ OD 19. 2. 2022

 Aktuality  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ZRUŠENÍ POVINNÉHO TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH A POVINNÉHO TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNACŮ OD 19. 2. 2022
Úno 102022
 

Informace MŠMT ke změnám mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ke COVID-19 s účinností od 10. 2. 2022 a 19. 2. 2022 a ke zrušení povinného testování ve školách a zaměstnanců od 19. 2. 2022

INFORMACE S ÚČINNOSTÍ OD 31. 1. 2022

 Aktuality  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem INFORMACE S ÚČINNOSTÍ OD 31. 1. 2022
Led 282022
 

 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že dne 26. 1. 2022 vláda schválila následující:

 

S účinností od 31. 1. 2022 bude platit výjimka z povinného testování ve školách a z povinného testování zaměstnanců obecně pro osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož základě byla nařízena izolace, neuplynulo více než 30 dnů.

 • Tato výjimka dopadá na osoby, které se testují jak podle mimořádného opatření k testování ve školách (děti, žáci, studenti, zaměstnanci ZŠ, SŠ, KON, nově VOŠ apod.), tak i na osoby, které se testují podle mimořádného opatření k testování zaměstnanců,
 • platí tedy ochranná lhůta 30 dnů od pozitivního výsledku PCR testu; po tuto dobu nejsou osoby povinny podrobovat se testování na školách či pracovištích,
 •  pro prokázání této skutečnosti je tedy nezbytné disponovat potvrzením o pozitivním PCR testu včetně data jeho podstoupení,
 • tato změna se nedotýká situací, ve kterých je nutné doložit O(T)N jako podmínku pro vstup osob do vnitřních a venkovních prostor a pro účast na činnostech upravených mimořádným opatřením k maloobchodu a službám o zde nadále platí, že podmínky splňuje i osoba, která prodělala onemocnění covid-19 v posledních 180 dnech a prokáže tuto skutečnost příslušným certifikátem.

 

Dále informujeme, že od 31. 1. 2022 osobám, které nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19, prodělaly onemocnění covid-19 potvrzené laboratorně metodou RT-PCR, uplynula u nich izolace nařízená v souvislosti s proděláním onemocnění covid-19 a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 30 dní, přičemž tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni provedení tohoto testu, nebude v tuto ochrannou lhůtu nařízena karanténa v případě, že budou v rizikovém kontaktu s nakaženým. Uvedené se bude vztahovat jak na zaměstnance škol a školských zařízení, tak děti, žáky a studenty.

 

Informace ke ZMĚNÁM V MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍCH MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ S ÚČINNOSTÍ OD 3. 1. 2022

 Aktuality  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace ke ZMĚNÁM V MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍCH MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ S ÚČINNOSTÍ OD 3. 1. 2022
Pro 302021
 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí a žáků ve školách se mění s účinností od 3. 1. 2022 takto:

 • v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni,
 • dále pak od 17. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu,
 • nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci
 • v případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.)
 • i nadále se testování týká pouze dětí v přípravných třídách ZŠ a přípravného stupně ZŠ speciální, žáků základní školy, střední školy a konzervatoře v denní formě vzdělávání

Prosím, sledujte i nadále aktuální informace pro případ, že by došlo k dalším změnám v mimořádných opatřeních.

Děkujeme za spolupráci

Poděkování

 Aktuality  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Poděkování
Lis 302021
 

Často si myslíme, že jsme zažili už mnohé, ale život přináší neustále nová a nová překvapení.

Za to dnešní mnohokrát děkuji. Velmi si ho vážím!

Dagmar Pospíšilová

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ S ÚČINNOSTÍ OD 22. LISTOPADU 2021

 Aktuality  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ S ÚČINNOSTÍ OD 22. LISTOPADU 2021
Lis 202021
 

S ohledem na současný negativní vývoj epidemické situace, významné meziregionální rozdíly a zvyšující se riziko přenosu viru SARS-CoV-2 mezi neočkovanými dětmi a mladistvými bylo v populaci dětí a žáků přistoupeno k preventivnímu plošnému testování (dále jen „preventivní testování“), a to na celém území České republiky.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. 11. 2021 k testování dětí v přípravných třídách, žáků v základních školách, středních školách a konzervatořích stanovuje následující:

 • Preventivní testování dětí a žáků ve školách bude plošně pokračovat i po 29. listopadu 2021. Další testování se tedy provede 6. prosince 2021 a pak následně každé pondělí. V této chvíli není určeno konkrétní datum konce testování. Pokud nebude prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu.
 • Pravidla pro testování zůstávají stále stejná, nadále se testování týká pouze přípravných tříd, základních, středních škol a konzervatoří.

Testování je zacíleno na děti v přípravných třídách základních škol a přípravných stupních základních škol speciálních a žáky základních škol, středních škol a konzervatoří v denní formě vzdělávání, kteří nejsou (nebo nemohou být) očkovaní nebo neprodělali covid-19 v posledních 180 dnech.

Covid-19-Prevention-Flyer

 

 

Informace školní jídelny pro žáky s nařízenou karanténou

 Aktuality  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace školní jídelny pro žáky s nařízenou karanténou
Lis 092021
 

Pokud byla celé třídě nařízena karanténa, obědy ve školní jídelně budou po celou dobu karantény odhlášeny.

V případě zájmu rodičů o obědy je nutné oběd pro žáka individuálně přihlásit. Žák v době distanční výuky má nárok na dotovanou stravu.

Obědy si můžete vyzvednout do jídlonosičů přímo u výdejního okénka od 11:00 do 11:25.

Přihlášení obědů vyřídíte telefonicky na čísle 581 641 036 nebo emailem: martinkova@zsdrahotuse.cz

Oběd je nutné nahlásit den předem.

Martinková Martina

Informace k provozu škol od 1.11.2021

 Aktuality  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace k provozu škol od 1.11.2021
Říj 262021
 

Vláda ČR schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že na území vybraných okresů proběhne ve dnech 1. a 8. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19, a to dětí v přípravných třídách základních škol a přípravných stupních základních škol speciálních, žáků základních škol a žáků v denní formě vzdělávání ve středních školách a konzervatořích.

Screeningové testování se týká škol, které mají místo poskytování vzdělávání v některém z následujících okresů: České Budějovice, Ostrava-město, Prostějov, Prachatice, Brno-venkov, Přerov, Opava a Karviná, a to s výjimkou škol zřizovaných Ministerstvem spravedlnosti, škol zřízených při zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a základních škol při zdravotnickém zařízení. Více informací ke screeningovému testování naleznete na https://www.edu.cz/covid-19/.

Školám v těchto okresech budou poskytnuty (prostřednictvím ORP či jiným, v místě obvyklým způsobem) testy ze zásob MŠMT (testy FLOWFLEX nebo SEJOY).

 V naší škole se děti budou testovat první vyučovací hodinu.

Testování se nemusí zúčastnit tito žáci:

 • žáci očkovaní proti onemocnění Covid 19
 • žáci, kteří toto onemocnění prodělali a od konce onemocnění neuplynulo více jak 180 dní
 • žáci, kteří mají negativní výsledek testu z certifikovaného testovacího centra

 

Výše uvedené výjimky je nutno doložit písemným potvrzením. Pokud jste potvrzení o očkování či prodělané nemoci (zde sledujte počet dnů) předložili již na počátku školního roku, tak nemusíte nic dokládat, formulář máme v evidenci.

Pokud žák odmítne testování, musí mít zakryté dýchací cesty po celou dobu pobytu ve školních budovách. Přítomnost rodičů u testování je možná od 7:15 do 7:45 v prostoru školní tělocvičny.

 

S přáním pevného zdraví

Mgr. Dagmar Pospíšilová

 

Od zítřka můžou děti do škol (téměř) bez roušek!

 Aktuality  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Od zítřka můžou děti do škol (téměř) bez roušek!
Čvn 072021
 

Od úterý 8. června 2021 je zrušena povinnost nosit roušky nebo respirátory ve třídách během vyučování. Toto uvolnění platí pro žáky i pro učitele. Nošení zmíněných ochranných pomůcek bude pouze dobrovolné.

Ve společných prostorech, tj. na chodbách, sociálních zařízeních, v šatnách,  během čekání na jídlo apod. je povinnost chránit si ústa a nos zachována.

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/od-zitrka-muzou-deti-do-skol-be-rousek-s-vyjimkou-tri-kraju-157131

 

 

 

© 2013 ZŠ a MŠ Hranice, příspěvková organizace; Hranická 100; 753 61 Hranice IV - Drahotuše Wordpress
šablona Suffusion