Kvě 192021
 

Od 24. května 2021 je ve výuce umožněna osobní přítomnost všech dětí!

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 17. května 2021 bylo vydáno:

Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování žáků a studentů, s účinností od 24. 5. 2021, kterým se pro všechny žáky a studenty, pro které je testování podmínkou osobní účasti na vzdělávání, stanoví frekvence preventivního antigenního testování stanoví na jedenkrát týdně.

Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 24. 5. 2021. Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:

Na základních školách:

  • je umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotací,
  • homogenita tříd a skupin není povinná,
  • nově jsou umožněny sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech za podmínky, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, a přítomno může být nejvýše 30 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště1; přítomnost dětí, žáků, studentů a jiných účastníků se v jiných vnitřních prostorech, jako jsou šatny, sprchy apod., zakazuje,
  • nadále platí, že jsou umožněny sportovní činnosti venku bez těchto omezení,
  • v dalším zůstávají pravidla stejná jako doposud – zejména povinnost testování, nošení ochrany dýchacích cest.

Mateřské školy jsou nadále otevřeny pro všechny děti v běžném režimu bez povinnosti testování dětí.

  • nově je zrušen zákaz zpěvu v mateřských školách.

K režimu školních jídelen MŠMT informuje:

provoz školních jídelen upravuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení provozu maloobchodního prodeje a služeb a platí následující:

  • rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,
  • u jednoho stolu sedí nejvýše 4 strávníci, jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob tak, že mezi skupinami je rozestup alespoň 1,5 metru,
  • odebírání jídel samotnými strávníky a homogenita tříd, skupin je doporučována tam, kde je to z organizačních důvodů možné, není však povinná,
  • ve vnitřních prostorech jídelny nemůže být více strávníků, než je míst k sezení.

Testy, které jsou distribuovány do škol od 20.5.2021:

Návod test CoVid
Testování žáků-dětí ve školách (GDPR)

 

Je nám líto, ale formulář pro přidávání komentářů je momentálně uzavřen.

© 2013 ZŠ a MŠ Hranice, příspěvková organizace; Hranická 100; 753 61 Hranice IV - Drahotuše Wordpress
šablona Suffusion