Kvě 112020
 
 1. Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které naleznete v příloze, je nutné vyplnit, podepsat zákonným zástupcem a do 18. května 2020 do 12.00 hodin doručit do školy – poštou, osobně vhozením do schránky vedle hlavního vchodu do ZŠ Drahotuše nebo poslat naskenované e-mailem třídnímu učiteli. Na třídního učitele směřujte i další případné dotazy, ochotně Vám je zodpoví.
 2. Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (rouška, ústenka, šátek, šál).
 • Dodržení odstupu 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatření (není nutné u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
 1. V pondělí 25. 5. 2020, stejně jako i  v další dny , se žáci shromáždí na prostranství vedle školní budovy – na dvoře „U Králů“ v 7.40 hodin.
 2. Zde se rozdělí do skupin podle barvy k příslušnému vedoucí skupiny:
Třída Barva Vedoucí skupiny
I. zelená I. Mertová
II. červená B. Hradilová
III. modrá H. Kučerová
IV. hnědá L. Kopřivová
V. žlutá E. Pražáková

 

 1. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a igelitový sáček na uložení roušky.
 2. Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách  a při skupinové práci ( kde není zachován  rozestup 2 m) roušky. Ve třídě záleží na zvážení vyučujícího, popř. vedoucího skupiny, ten je také povinen věnovat zvýšenou pozornost ochraně zdraví svého i dětí.
 3. Organizace výuky a pobytu ve škole je upravena tak, aby se jednotlivé skupiny vzájemně nepotkávaly.
 4. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny nebo přípravy.
 5. Vstup do školy je umožněn pouze žákům, nikoliv cizím a doprovázejícím osobám.
 6. Dopolední část výuky bude probíhat v době 7.50 – 11.25 h, odpolední dobrovolná část 11.25 – 15.00 h.
 7. Ranní školní družina nebude v provozu!!
 8. Školní stravování proběhne podle následujícího rozpisu:
Třída  
I.třída 11.10 – 11.30 h
II.třída 11.40 – 12.00 h
III.třída 12.10 – 12.30 h – odpolední část začíná v 11.25 h
IV.třída 12.40 – 13.00 h – odpolední část začíná v 11.25 h
V.třída 13.10 – 13.30 h – odpolední část začíná v 11.25 h

 

V příloze naleznete „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ do 18. května 2020 do 12.00 hodin doručit do školy.

Zároveň zjišťujeme zájem o odpolední část (opět v příloze) –  prosíme vyplnit, opět doručit do školy poštou, osobně vhozením do schránky vedle hlavního vchodu do ZŠ Drahotuše, e-mailem třídnímu učiteli.

Nezapomeňte dát žákům 2 roušky a igelitový sáček na uložení roušky!

http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss

Příloha 1  

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Příloha 2

Zájem o odpolední část

PaedDr. Alena Balódyová

Je nám líto, ale formulář pro přidávání komentářů je momentálně uzavřen.

© 2013 ZŠ a MŠ Hranice, příspěvková organizace; Hranická 100; 753 61 Hranice IV - Drahotuše Wordpress
šablona Suffusion