Kvě 142020
 

Provoz mateřské školy se zahajuje od pondělí 25. 5. 2020

Předškolní vzdělávání není do konce roku povinné, můžete si děti dle vlastního uvážení ponechat doma.

Důležité:

 • Podepsání čestného prohlášení před prvním vstupem do mateřské školy
 • Dítě je do mateřské školy přijímáno jen zcela zdravé, bez příznaků respiračního onemocnění (rýma, kašel, ….)
 • Při podezření na onemocnění je učitel povinen informovat krajskou hygienickou stanici!!!
 • Donést lékařské potvrzení pokud dítě trpí alergiemi s projevem rýmy a kašle. V případě, kdy má dítě např. atopický ekzém a nemůže používat námi zakoupenou desinfekci, přinést si vlastní
 • Provádíme opatření ke zvýšeným hygienickým normám zavedených v MŠ

Pohyb rodičů ve školce a jejím okolí

 • Rodiče s dětmi dodržují obecná pravidla stanovená krizovým opatřením: dodržují rozestupy v prostorách před Mš a v prostorách Mš (šatna, chodby), platí povinnost nošení roušek
 • Po vstupu do Mš se rodič a dítě desinfikuje desinfekcí v rozprašovači v prostorách vstupu za hlavními dveřmi.
 • Po převlečení a přezutí si dítě řádně umyje ruce v umývárně desinfekčním mýdlem, a to po dobu 20 sekund, pro utření se po dobu pandemie budou používat jednorázové ručníky.
 • Rodič dítě doprovodí ke třídě (do třídy rodiče nevstupují) a sdělí pedagogovi, že dítě netrpí žádnými projevy onemocnění a cítí se zdrávo, pedagogický pracovník přeměří dítěti teplotu a zkontroluje pohledem zdravotní stav (rýma, kašel, jiné příznaky virového infekčního onemocnění)
 • Rodiče se v prostorách Mš nezdržují déle, než je nezbytně nutné

Nezapomeňte

 • Při prvním vstupu do školky je rodič – zákonný zástupce – povinen podepsat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (horečka, dušnost, kašel, atd.)Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.

Ke stáhnutí –  čestné prohlášení.pdf

Další

 • Zákonný zástupce zajistí dítěti potvrzení o alergii, která má příznaky podobné COVID-19 (rýma, kýchání, kašel,…. ), aby nedocházelo k nedorozumění a špatného vyhodnocení situace.
 • Pokud dítě vykazuje některá z možných příznaků COVID-19 rodič je informován a dítě si okamžitě vyzvedne
 • Aktivity se budou organizovat tak, aby bylo možné větší část dne strávit venku v areálu mateřské školy (zde roušky mít nemusí). Pokud se půjde na vycházku, děti musí mít roušku.
 • Na základě epidemiologických opatření a doporučení dochází ke změnám provozních podmínek mateřských škol. Tzn.: veškeré plánované akce jsou do konce školního roku zrušeny.

Děti si přinesou

 • Na den bude mít dítě připraveno 5 roušek (každou zvlášť zabalenou do igelitového pytlíku), roušky uložit do přihrádky v šatně

Prosím sledujte webové stránky školy www.zsdrahotuse.cz, pokyny se mohou měnit dle pokynů MŠMT a krajské hygienické stanice.

Další informace zodpoví vedoucí učitelka Bc. Michaela Matějková

Je nám líto, ale formulář pro přidávání komentářů je momentálně uzavřen.

© 2013 ZŠ a MŠ Hranice, příspěvková organizace; Hranická 100; 753 61 Hranice IV - Drahotuše Wordpress
šablona Suffusion