Kvě 312016
 

Jedna třída a dva učitelé? Že jste to ještě neslyšeli? Párovou výuku praktikujeme v hodinách přírodopisu v 7. třídě.  Párová výuky (týmová výuka) je práce dvou učitelů, kteří společně plánují, vedou a vyhodnocují výuku pro stejnou třídu.

Ve třídě jsou žáci rozděleni do skupinek a chodí po jednotlivých stanovištích, kde poznávají rostliny a zařazují je do čeledí (jako pomůcky používají poznávací atlasy rostlin a učebnice), dva učitelé obcházejí žáky a v případě nejasností jim radí a pomáhají, práce je tak daleko rychlejší a dostane se na všechny. Za hezkého počasí se chodíme vyučovat na školní zahradu a do přírodní učebny.  Třída se rozdělí do dvou skupin. Jedna skupina zůstane v dřevěném altánku a probírají s paní učitelkou lipnicovité rostliny, učí se vyjmenovat základní druhy obilovin a travin, popsat stavbu těla obilí a nakonec si udělají zápis do sešitu. Druhá skupina žáků se učí na školním dvoře, do pracovního listu si zapisují stavbu květu a s paní učitelkou poznávají známé druhy kvetoucích rostlin. V půlce hodiny se skupinky prohodí.

Jsme přesvědčeni, že každý žák se může díky naší pomoci naplno učit a zažívat úspěch. Párová výuka tuto představu pomáhá naplňovat. Důkazem jsou žáci, které učení opravdu baví:-)

Response code is 404
Response code is 404

Je nám líto, ale formulář pro přidávání komentářů je momentálně uzavřen.

© 2013 ZŠ a MŠ Hranice, příspěvková organizace; Hranická 100; 753 61 Hranice IV - Drahotuše Wordpress
šablona Suffusion