Kvě 112015
 

prirodni%20zahrada[1]

Z finančních prostředků postupně získaných v minulých letech z grantu Města Hranice, Olomouckého kraje, ze sponzorských darů a příspěvků KRPŠ při ZŠ a MŠ Hranice jsme mohli vybudovat přírodní učebnu, která slouží k praktické výuce žáků (zejména v přírodovědných předmětech), k využití nových metod a forem výuky (skupinová práce, projektová výuka, venkovní výuka), k vytváření vztahu k životnímu prostředí, k realizaci akcí zaměřených k environmentálnímu vzdělávání a výchově.

Dominantou naší zahrady je dřevěný altán – učebna sloužící pro výuku a relaxaci žáků. Součástí přírodní zahrady je jezírko, bylinková zahrádka, záhony s trvalkami, okrasné ovocné keře a stromky, hmyzí hotely (domečky pro „hmyzí pomocníky“, kteří zabezpečují biologickou ochranu rostlin), volně rostoucí živý plot z planých keřů (životní prostředí pro hmyz, ptactvo a savce, kterým poskytuje úkryt a potravu), kompost (ukládání zahradního odpadu), budky pro ptáky, divoký koutek a studna na sběr dešťové vody (k zavlažování zahrady).

Naše škola, jako jediná na Hranicku, letos na jaře podle splněných kritérií získala certifikaci „PŘÍRODNÍ ZAHRADA“, kterou přiděluje ekologický institut Veronica v Brně.

Naším cílem je postupně vybudovat na školním dvoře odpočinkový areál, který bude tvořen učebnou v přírodě (školní arboretum s lavičkami, motýlí louka, vyvýšené záhony pro práci dětí na pozemku) a přírodovědnou stezkou, která bude zjednodušenou ukázkou ekosystémů krajiny našeho regionu. Budou zde výukové panely ekosystému lesa, vody a louky.

Budeme rádi, když přírodní zahrada bude využívána nejen našimi žáky, ale stane se i místem odpočinku drahotušských dětí a jejich rodičů či prarodičů.

Response code is 404

 

Je nám líto, ale formulář pro přidávání komentářů je momentálně uzavřen.

© 2013 ZŠ a MŠ Hranice, příspěvková organizace; Hranická 100; 753 61 Hranice IV - Drahotuše Wordpress
šablona Suffusion