Kvě 012015
 

V pondělí 27. dubna 20 žáků 8. a 9. třídy vyrazili s panem učitelem Holasem v rámci našeho projektu „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání“ se SSOŠ v Hranicích na exkurzi do „Světa techniky“ v Ostravě. Autobus byl hrazen z peněz projektu a žáci si tak zaplatili pouze vstupenky. Výlet se všem účastníkům snad líbil a něco jsme se i naučili a sami vyzkoušeli.

Ve Světě přírody, a jeho jedenácti různých oblastech, se žáci mohli naučit lépe chápat svět kolem sebe. Z „Oázy železa“, odkazující na historii Ostravy jako města těžkého kovu a sousedních železáren, přes „Faunu“, „Strom“, „Člověka“, „Vesmír“ až po „Energii“, „Světlo“ a „Elektrickou energii“: jevy, se kterými se pravidelně setkáváme v našem každodenním životě. Zde je možné porozumět tomu, jak svět kolem nás funguje prostřednictvím exponátů, se kterými žáci mohli manipulovat vlastníma rukama a pomocí mediálních stanic.

Svět vědy a objevů zdůrazňuje struktury světa kolem nás a technologií, s nimiž se nyní setkáme, a které se pokusíme vysvětlit v pěti dílčích oblastech. V „Matematice“ jsme se měli možnost seznámit s matematickými důkazy, systémy a jevy hravou formou – najednou matematika už není něco tak děsivého. „Fyzika“ ukazuje vlny ve všech jejich formách a vztazích. Oblast „Nano a Mikro“ zve návštěvníky na cestu do nejmenších rozměrů našeho prostředí. „Lékařské technologie“ ukazují příklady toho, jak moderní technologie prodlužují a podporují jejich životy a jaké protézy ulehčují náš každodenní život. Oblast o „Nových materiálech“ se dívá do budoucnosti a seznamuje návštěvníky s technologiemi, jako 3D tiskárny nebo nano-materiály, se kterými se v příštích letech budou setkávat mnoho častěji než dnes.

Response code is 404

Je nám líto, ale formulář pro přidávání komentářů je momentálně uzavřen.

© 2013 ZŠ a MŠ Hranice, příspěvková organizace; Hranická 100; 753 61 Hranice IV - Drahotuše Wordpress
šablona Suffusion