Bře 022024
 

Učit se hrou. Poznávat svět v reálném prostředí. Zkoumat přírodu. Oživovat a udržovat tradice. Sportovat. To byly jedny z hlavních myšlenek J. A. Komenského, na které nezapomínáme a spolu s našimi žáky je převádíme do praxe. Často se učíme v přírodě. Svět kolem nás poznáváme prostřednictvím vycházek, exkurzí a tematických výjezdů. Na výstavách a v divadlech obdivujeme umění, tvoříme, zpíváme, tančíme, sportujeme, soutěžíme a cestujeme.

 • Žáci 1. až 9. ročníku jsou v naší škole od roku 2007 vzděláváni podle školního vzdělávacího programu DRAŠKA, který prochází na základě školského zákona pravidelnými úpravami. Společnou snahou všech pedagogů je, aby děti opouštějící školu v Drahotuších byly Důvěryhodné, Rozhodné, Aktivní, Šikovné, Komunikativní a Asertivní.
 • Individuální péči věnujeme nejen žákům nadaným, ale také dětem se specifickými vzdělávacími potřebami. Naším cílem je všestranný rozvoj osobnosti dítěte.
 • Podstatná je pro nás psychická pohoda dětí a bezpečné prostředí. Wellbeing je důležitou podmínkou pro vzdělávání. Školní psycholog spolu s metodikem prevence a výchovnou poradkyní pomáhají k úspěšnému vkročení našich žáků do života.
 • Zapojujeme se do řady projektů a grantových řízení. Také díky jim se nám daří vytvářet potřebné podmínky k dosažení našich cílů.
 • Využíváme moderní vyučovací metody, uplatňujeme metody kritického myšlení. Pozornost věnujeme všem základním kompetencím. Jsme dobře vybaveni pro rozvoj digitální gramotnosti. Naši pedagogové se pravidelně vzdělávají v nových trendech a metodách.
 • Spolupráce s rodinou je pro nás velmi důležitá. Jsme škola otevřená rodičům. Několikrát ročně připravujeme akce pro rodiče i širokou veřejnost.
 • Environmentální výchova je důležitou součásti vzdělávání. Naše školní zahrada je využívána nejen pro výuku přírodních věd. Altán, který na naší zahradě slouží jako přírodní učebna, poskytuje zázemí i pro realizaci čtenářských a výtvarných dílen.
 • Práce na pozemku je zajímavým obohacením teoretické výuky přírodopisu a pracovního vyučování.
 • Projektová výuka je u našich žáků velmi oblíbená.
 • Od roku 2019 naši žáci využívají novou polytechnickou učebnu. V říjnu 2023 jsme otevřeli novou tělocvičnu.
 • Velmi důležité jsou pro nás tradice. Připravujeme vánoční vystoupení s pásmem koled. Ve škole společně slavíme masopust. Každoročně oživujeme velikonoční zvyky.
 • Spolupracujeme nejen s naší mateřskou školou, ale také s mateřskými školami v blízkém okolí.
 • Sportujeme. V hodinách tělocviku využíváme komplex víceúčelových hřišť v areálu školy. Nová tělocvična odpovídá všem požadavkům 21. století a nabízí možnost široké škály provozovaných sportů i prostor k inspirativním setkáním. V naší tělocvičně jsme v letošním školním roce přivítali horolezce Marka Holečka – držitele francouzské ceny Zlatý cepín. Na jaře nás čeká trénink s olympionikem. Tento se nám jako jedné ze 14 škol v republice podařilo získat díky úsilí všech žáků a vyučujících tělesné výchovy v rámci projektu Olympijský víceboj. Samozřejmostí je také výuka plavání a lyžařský kurz. Zapojujeme se do nejrůznějších sportovních soutěží a projektů.
 • Důležitý je pro nás zdravý životní styl. Vedeme děti k dodržování jeho zásad. Naše školní jídelna nadstandardně splňuje požadavky pro zdravé stravování.

Dveře naší drahotušské školy jsou Vám otevřeny. Jsme držiteli certifikátu Rodiče vítáni.

 

Je nám líto, ale formulář pro přidávání komentářů je momentálně uzavřen.

© 2013 ZŠ a MŠ Hranice, příspěvková organizace; Hranická 100; 753 61 Hranice IV - Drahotuše Wordpress
šablona Suffusion