Jarní a velikonoční pásmo žáků naší školy

Ve středu 10.dubna vystoupilo 24 žáků / ze 4., 5.,7. a 8. třídy/

Domově seniorů v Hranicích s pásmem říkanek, básniček a jarních písní.