Úno 102013
 

Zveřejňuji zde veškeré informace, které jsem od Sun Outdoor obdržela. Těším se na shledání v pondělí 11. února 2013 v 7,30 h.

Eva Pražáková

 

LYŽUJEME SE SLUNÍČKEM

Výjezdový lyžařský kurz na Bílé pro děti z MŠ/ZŠ

 

Termín kurzu: 11. února – 15. února 2013

 

 • 5-denní výjezdový lyžařský kurz (po-pá) pro děti od 4 let, 2 hod. lyžování denně.
 • Náplní kurzu je skupinová výuka lyžování, přizpůsobená věku dětí. Kurz je ukončen závody.
 • Odjezd od MŠ/ZŠ v cca 8,00 (resp. 12,00) a příjezd opět k MŠ/ZŠ v cca 12,00 (resp.16,00), děti jsou po celou dobu v doprovodu pedagogů.
 • Malé skupiny, prům. 6 dětí na 1 instruktora (v závislosti na věku a úrovni lyžařských dovedností).
 • Zapůjčení bezpečnostních vest a helem pro každé dítě zdarma.
 • Vlastní dětský lyžařský park = bezpečné a atraktivnější místo se 2 pojízdnými koberci, lanovým vlekem a novým talířovým vlekem pro výuku dětí.
 • Lyžařské vybavení může být zapůjčeno přímo v místě konání kurzu za speciální cenu 80,-Kč/den (50,- Kč/den u odpoledních kurzů).
 • Vlastní i půjčené lyže je možné uschovat v místě konání kurzu.

 

Cena  zahrnuje:

10 hod. výuky lyžování (včetně rozdělení dětí do skupin a závěrečných závodů), dopravu, vstup do dětského lyžařského parku, skipasy, pojištění odpovědnosti, úrazové pojištění a pojištění zrušení (přerušení) účasti na kurzu,čaj po celou dobu výuky, možnost úschovy lyží, organizaci závodů, včetně drobných cen a diplomů pro všechny účastníky kurzu.

 

Oblečení dítěte a co s sebou?

Namazané a připravené lyže a lyžařskou obuv (pokud si je nepůjčují na místě) – bez obalů, spojovacích pásek apod. Lyžařské hole dítěti přibalte až na vyzvání instruktorem, v žádném případě ne 1. den. lyžařské brýle dejte dítěti jen pokud je na ně zvyklé.

Dítě odjíždí z mateřské nebo základní školy již v lyžařském oblečení a v čepici vhodné pod helmu.  Prosíme Vás, dohlédněte na to, aby děti nevozili s sebou nadbytečné oblečení, hračky a sladkosti!!! V areálu budou mít děti stále k dispozici teplý čaj. V polovině výuky je plánována přestávka na svačinku (bude brána  ze školky). Děti navštěvující ZŠ si vozí vlastní svačinku.

Viditelně prosím podepište dětem VŠECHNY věci!

 

V případě nemoci dítěte:

Dle Všeobecných podmínek se zrušení účasti na akci ze strany účastníka akce nebo jeho zákonného zástupce řídí dle následovně:

5.1. Účastník akce nebo jeho zákonný zástupce má právo kdykoliv zrušit účast sebe nebo svého dítěte na akci. Zrušení účasti musí být provedeno písemně. Organizátorovi přináleží odškodnění (storno poplatek), který je stanoven podle délky času mezi odstoupením od smlouvy ze strany účastníka akce nebo jeho zákonného zástupce (rozhodující je den, kdy bylo toto odstoupení organizátorovi doručeno) a prvním dnem akce, následovně:

a) 25 a více dnů 50% z ceny akce,

b) 24 – 8 dnů 85% z ceny akce,

c) 7 – 1 den a při stornu v den zahájení akce, v průběhu akce nebo při nenastoupení na akci 100% z ceny akce.

5.2. Odškodné se nezapočítává v tom případě, že za účastníka akce bude zajištěn adekvátní náhradník (odpovídající věk, zdravotní stav). Nahlášení náhradníka musí být provedeno písemně.

5.3. V případě zrušení účasti z důvodu nemoci, zranění nebo vážných osobních důvodů (úmrtí v rodině) účastníka, může účastník nebo jeho zákonný zástupce uplatňovat vzniklou škodu na smluvní pojišťovně organizátora akce (výše plnění je plně v kompetenci smluvní pojišťovny). Platí jen v případě, že účastníkovi akce je pojištění zprostředkováno organizátorem akce.

 

Pro co nejrychlejší a bezproblémové vyřešení pojistné události a vrácení části platby ze strany organizátora akce, prosím postupujte následujícím způsobem:

 

1)      Vytiskněte si formulář pojišťovny:

 • Pokud dítě onemocnělo před kurzem – Oznámení o zrušení čerpání cestovní služby
 • Pokud dítě onemocnělo v průběhu kurzu – Oznámení pojistné události z pojištění přerušení cesty a pojištění nevyužité cestovní služby

 

Formuláře naleznete v přihlašovacím systému na adrese www.prihlaska.sunoutdoor.cz. – vpravo nahoře, v sekci Informace o kurzu nebo na www.sunoutdoor.cz (v sekci Kurzy pro školy a školky pod příslušným kurzem (formulář naleznete pot textem, v Přílohách pro stažení).

 

2)      Vyplňte POUZE všechna žlutě označená pole příslušného formuláře, nezapomeňte se podepsat.

 

3)      Navštivte s dítětem lékaře a nechte si napsat potvrzení o nemoci k příslušnému datu kurzu.

 

4)      Zkopírujte nebo si vytiskněte potvrzení o zaplacení kurzu. Při platbě v hotovosti jste obdrželi Doklad o zaplacení, při platbě převodem postačí kopie výpisu z účtu (ostatní platby můžete začernit), při platbě složenkou – ústřižek složenky.

 

5)      Vyplněný formulář, spolu s potvrzením od lékaře a kopií dokladu o zaplacení kurzu, zašlete na adresu: SUN Outdoor o.s., Pojistné události, Bílá 149, 739 15 Bílá

 

 

Kontakt:              SUN Ski & Board School, SUN Outdoor o.s., Bílá 149, 739 15 pošta Staré Hamry                                               E-mail: info@sunoutdoor.cz

www.sunoutdoor.cz

 

LYŽUJEME SE SLUNÍČKEM

Výjezdový lyžařský kurz na Bílé pro děti z MŠ/ZŠ

 

Termín kurzu: 11. února – 15. února 2013

 

 • 5-denní výjezdový lyžařský kurz (po-pá) pro děti od 4 let, 2 hod. lyžování denně.
 • Náplní kurzu je skupinová výuka lyžování, přizpůsobená věku dětí. Kurz je ukončen závody.
 •                         Odjezd od MŠ/ZŠ v cca 8,00 (resp. 12,00) a příjezd opět k MŠ/ZŠ v cca 12,00 (resp.16,00), děti jsou po celou dobu v doprovodu pedagogů.
 • Malé skupiny, prům. 6 dětí na 1 instruktora (v závislosti na věku a úrovni lyžařských dovedností).
 • Zapůjčení bezpečnostních vest a helem pro každé dítě zdarma.
 • Vlastní dětský lyžařský park = bezpečné a atraktivnější místo se 2 pojízdnými koberci, lanovým vlekem a novým talířovým vlekem pro výuku dětí.
 • Lyžařské vybavení může být zapůjčeno přímo v místě konání kurzu za speciální cenu 80,-Kč/den (50,- Kč/den u odpoledních kurzů).
 • Vlastní i půjčené lyže je možné uschovat v místě konání kurzu.

 

Cena  zahrnuje:

10 hod. výuky lyžování (včetně rozdělení dětí do skupin a závěrečných závodů), dopravu, vstup do dětského lyžařského parku, skipasy, pojištění odpovědnosti, úrazové pojištění a pojištění zrušení (přerušení) účasti na kurzu,čaj po celou dobu výuky, možnost úschovy lyží, organizaci závodů, včetně drobných cen a diplomů pro všechny účastníky kurzu.

 

Přihlášky:

Přihlášku vyplňte prosím na http://prihlaska.sunoutdoor.cz . Řádné přihlášení a platbu kurzu je nutné provést nejpozději do 30.11.2012 (pro prosincové termíny – nejpozději do 25.11.2012). Po tomto termínu je možné stále účastníka na kurz dohlásit. V tomto případě však již není možné zprostředkovat pojištění. V přihlašovacím systému je možné (až do 5 prac.dní před začátkem kurzu) měnit některé údaje – lyžařskou pokročilost, výšku postavy, velikost obuvi. V případě nemoci je také možné dítě okamžitě odhlásit, popř. nahlásit náhradníka. V systému jsou stále k dispozici  aktuální informace – čas a místo odjezdu autobusu, upozornění od organizátora nebo od MŠ/ZŠ.

 

Oblečení dítěte a co s sebou?

Namazané a připravené lyže a lyžařskou obuv (pokud si je nepůjčují na místě) – bez obalů, spojovacích pásek apod. Lyžařské hole dítěti přibalte až na vyzvání instruktorem, v žádném případě ne 1. den. lyžařské brýle dejte dítěti jen pokud je na ně zvyklé.

Dítě odjíždí z mateřské nebo základní školy již v lyžařském oblečení a v čepici vhodné pod helmu.  Prosíme Vás, dohlédněte na to, aby děti nevozili s sebou nadbytečné oblečení, hračky a sladkosti!!! V areálu budou mít děti stále k dispozici teplý čaj. V polovině výuky je plánována přestávka na svačinku (bude brána  ze školky). Děti navštěvující ZŠ si vozí vlastní svačinku.

Viditelně prosím podepište dětem VŠECHNY věci!

 

V případě nemoci dítěte:

V ceně kurzu je zahrnuto úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění nevyužité cestovní služby a dodatkové pojištění pro případ zrušení cestovní služby na území ČR u Kooperativa pojišťovna a.s. Při nemoci dítěte (jak před, tak během kurzu) tedy dostanete od pojišťovny zpět 80% zaplacené částky! Budete potřebovat potvrzení od lékaře, potvrzení o zaplacení kurzu a vyplněný formulář pojišťovny. Pojištění se řídí všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění Kolumbus a Kolumbus – Abonent M – 750/09 (naleznete na www.koop.cz). Vyplněný formulář naleznete na www.sunoutdoor.cz v sekci Kurzy pro školky a školy, pod příslušným kurzem, pod textem v přílohách ke stažení. Formulář prosím vyplňte a spolu s potvrzením od lékaře a potvrzením o zaplacení kurzu zašlete na naši adresu.

 

Kompletní informace naleznete také na www.sunoutdoor.cz

 

Kontakt:              SUN Ski & Board School, SUN Outdoor o.s., Bílá 149, 739 15 pošta Staré Hamry                                               E-mail: info@sunoutdoor.cz

 

Dobrý den,

 

Posílám upřesňující informace k odjezdu od MŠ v týdnu 11.2. – 15.2.2013 a harmonogram týdne.

 

CELODENNÍ KURZ:

1.autobus  –  35  dětí + pedagogický doprovod

 

7:30       přistavení autobusu ZŠ Drahotuše

7:40       odjezd od ZŠ Drahotuše

8:50       příjezd Bílá

15:00     odjezd z Bílé

16:10     příjezd k ZŠ Drahotuše

 

9:00 – 12:00        výuka

12:00 – 12:45      přestávka na oběd

12:45 – 14:45      výuka

15:00                     odjezd

 

ZÁVODY (PÁTEK) – cca 13:00

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ – cca 14:30

 

 

Kdyby vznikly jakékoliv komplikace neváhejte nás prosím kontaktovat.

 

V příloze přikládám podrobné informace pro rodiče. Připomeňte všem prosím, ať si nezapomenou namazat a seřídit lyže a podepsat lyžařské boty, lyže, batohy a přilby.

 

Pokud by nastaly změny v důsledku zhoršených sněhových podmínek apod., budeme Vás informovat a všechny informace také zveřejníme na www.sunoutdoor.cz v sekci Pro školy a v přihlašovacím systému. Zde mohou aktuální informace sledovat také rodiče dětí.

 

Těšíme se na viděnou na Bílé.

 

Kateřina Nakládalová

SUN Outdoor o.s.

Tel: 774 556 051

E-mail: info@sunoutdoor.cz

Je nám líto, ale formulář pro přidávání komentářů je momentálně uzavřen.

© 2013 ZŠ a MŠ Hranice, příspěvková organizace; Hranická 100; 753 61 Hranice IV - Drahotuše Wordpress
šablona Suffusion