Led 142013
 

Naše Základní a mateřská škola je školou rodinného typu s velmi dobrou dopravní dostupností z Hranic i okolních vesnic. Příjezdy i odjezdy autobusů navazují na začátek i konec vyučování. Výhodou naší školy je její poloha v blízkosti přírody. Děti o velké přestávce mohou relaxovat na školním dvoře, kde máme pískoviště, průlezky, klouzačku. Ve školní družině chodí na procházky k rybníku, do parku a na kluziště. V hodinách tělocviku se využívá opravená tělocvična s novým vybavením a moderní víceúčelová hřiště, které po vyučování slouží  i veřejnosti.

Ke kvalitnímu vyučování využíváme učebny vybavené dataprojektory, interaktivní tabulí, počítači, televizory a DVD přehrávači. Všechny třídy máme vybaveny novým nábytkem a výškově nastavitelnými lavicemi a židlemi.

Úspěšně pracujeme s počítačovými výukovými programy, realizujeme skupinové a projektové vyučování. Odborně proškolené učitelky v oboru dyslexie, logopedie a dyskalkulie pomáhají dětem překonávat případné potíže při zvládání učiva.

Dětem nabízíme 18 zájmových kroužků jako např. hra na flétnu, country tance, roztleskávačky, dívčí klub, keramika, angličtina, francouzština, práce na PC.

Dále žákům nabízíme výuku plavání, školy v přírodě, lyžařský kurz, předtaneční a zájezdy do divadla. Škola pořádá pěveckou soutěž regionálního charakteru POP NOTA.

Při naší škole aktivně pracuje elokované pracoviště ZUŠ Hranice (výuka hry na housle a hudební nauka).Velkou výhodou je spojené zařízení základní a mateřské školy- zde dochází k úzké spolupráci s 1. stupněm ZŠ. Provoz školní družiny je zabezpečen od 6.00 do16.00 h.

Významnou aktivitou je spolupráce s Hnutím na vlastních nohou – Stonožka (malujeme vánoční přáníčka a pořádáme nejrůznější nadační sbírky na pomoc dětem válkou zasažených oblastí).

Jako jedna ze čtyř škol v Olomouckém kraji a jediná ze základních škol v Hranicích a okolí se drahotušská škola stala v roce 2011 pilotní školou nové hry Kin-ball pocházející z Kanady.

 

Přijďte nás kdykoliv navštívit. Případné dotazy na telefonním čísle 581 641 033, o životě dětí naší školy na www.zsdrahotuse.cz .

 

Věřte nám, že děláme vše pro to, aby se děti v drahotušské škole nejen hodně naučily, ale také dobře cítily a vyrostly z nich harmonické osobnosti.

 

Je nám líto, ale formulář pro přidávání komentářů je momentálně uzavřen.

© 2013 ZŠ a MŠ Hranice, příspěvková organizace; Hranická 100; 753 61 Hranice IV - Drahotuše Wordpress
šablona Suffusion