Kontakty

 

Úplný název školy:

Základní škola a mateřská škola Hranice, příspěvková organizace
Hranická 100
75361 Hranice IV – Drahotuše
IČO: 43541496
účet ZŠ u Komerční banky: 19-4295060227/0100
e-mail školy:skola@zsdrahotuse.cz
ID DATOVÉ SCHRÁNKY   uezmdsx
kancelář školy:
ředitelka ZŠ – Mgr. Pospíšilová Dagmar 581 641 033 pospisilova@zsdrahotuse.cz
zástupce ředitele pro 1. stupeň – Mgr. Kučerová Hana 581 641 032 kucerova@zsdrahotuse.cz
zástupce ředitele pro 2. stupeň, výchovný poradce – Mgr. Adámková Ilona, Ph.D. 581 641 043 adamkova@zsdrahotuse.cz
ekonomka – Bc.  Šenková Erika 581 641 034 senkova@zsdrahotuse.cz
školní psycholog – Bc. Tylichová Klára 581 641 045 tylichova@zsdrahotuse.cz
učitelé:
Mgr. Andrýsková Martina 581 641 047 adamkova@zsdrahotuse.cz
PaedDr. Balódyová Alena 581 641 044 balodyova@zsdrahotuse.cz
Mgr. Vaughn Lucie 581 641 044 vaughn@zsdrahotuse.cz
Mgr. Vávrová Silvie 581 641 044 vavrova@zsdrahotuse.cz 
Mgr. Michalíková Kateřina 581 641 040 michalikova@zsdrahotuse.cz
Mgr. Holas Václav 581 641 042 holas@zsdrahotuse.cz
Mgr. Hradilová Bronislava 581 641 041 hradilova@zsdrahotuse.cz
Mgr. Šetinová Eliška 581 641 041 setinova@zsdrahotuse.cz
Bc. Kopřivová Lenka 581 641 044 koprivova@zsdrahotuse.cz
Mgr. Keclíková Pavla 581 641 044 keclikova@zsdrahotuse.cz
Mgr. Parmová Taťána 581 641 040 parmova@zsdrahotuse.cz
Mgr. Mertová Iveta 581 641 046 mertova@zsdrahotuse.cz
Mgr. Pražáková Eva 581 641 045 prazakova@zsdrahotuse.cz
Mgr. Skácelová Michaela 581 641 041 skacelova@zsdrahotuse.cz
Hluchá Martina Dis. 581 641 044 hlucha@zsdrahotuse.cz
Kubešová Bára 581 641 047 kubesova@zsdrahotuse.cz
Bc. Rybková Nikola 581 641 047 rybkova@zsdrahotzuse.cz
školní družina – Doležalová Hana 581 641 047 dolezalova@zsdrahotuse.cz
Kuličková Monika 581 641 045 kulickova@zsdrahotuse.cz
Bc. Šimarová Věra 581 641 044 simarova@zsdrahotuse.cz
správce sítě – Hensl Jaroslav 581 641 042 hensl@zsdrahotuse.cz
provozní pracovníci:
kotelna 581 641 039
školník – Tajsler Václav 775 779 571 tajsler@zsdrahotuse.cz
uklízečky: 581 641 031
Vaková Jana vakova@zsdrahotuse.cz
Swiatyniuková Renata swiatyniukova@zsdrahotuse.cz
vedoucí školní jídelny: Martinková Martina 581 641 035 martinkova@zsdrahotuse.cz
školní jídelna – kuchařky 581 641 036
Mateřská škola 775 779 573 ms@zsdrahotuse.cz
Mobilní telefon do ZŠ 775 779 570

 

© 2013 ZŠ a MŠ Hranice, příspěvková organizace; Hranická 100; 753 61 Hranice IV - Drahotuše Wordpress
šablona Suffusion