Václav Holas

Upozornění pro cizí strávníky

 Aktuality, Jídelna  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Upozornění pro cizí strávníky
Bře 222021
 
Vzhledem ke zvýšení provozních nákladů, bude cena stravného zvýšena od 1. 4. 2021 na 70,- Kč za oběd.
Děkujeme za pochopení.
M. Martinková vedoucí školní jídelny.

Uzavření školní jídelny

 Aktuality, Jídelna, Základní škola  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Uzavření školní jídelny
Úno 032021
 
Vzhledem k nařízení vlády o uzavření mateřských a základních škol a vzhledem k malému zájmu v období jarních prázdnin, dochází ke změně provozu ve školní jídelně.

 

Školní jídelna v Drahotuších bude od 1. 3. 2021 do 7. 3. 2021 uzavřena. 

 

Provoz opět bude zahájen 8. 3. 2021.  Vařit budeme pro všechny, kteří budou mít zájem odebírat stravu pro děti na distanční výuce (týká se žáků ZŠ i MŠ), zaměstnance a pro cizí strávníky. Obědy budou vydávány do jídlonosičů formou výdeje přes okénko v době od 10:30 do 12:30 hodin, nebo výměnou jídlonosičů v prostorách průjezdu ŠJ, jak jsou strávníci zvyklí.
Svůj zájem o stravování je nutné nahlásit vedoucí školní jídelny na telefonní číslo 730 630 832, nebo na martinkova@zsdrahotuse.cz
 
Děkujeme za pochopení

Doporučení pro rodiče

 Aktuality, Základní škola  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Doporučení pro rodiče
Led 252021
 
  1. Změna hesla školního účtu.

Z důvodu zvýšení bezpečnosti a ochrany dětí při distanční výuce doporučujeme změnit si heslo pro přihlášení na školní účet, vzdálenou plochu a do Teams. Postup naleznete na odkaze níže.

Návod zde:

http://www.zsdrahotuse.cz/2020/12/01/zmena-hesla-pro-zaky-skoly/

Přihlášení ke vzdálené ploše:

http://www.zsdrahotuse.cz/2020/03/07/prihlaseni-ke-vzdalene-plose-skoly/

Upozorňujeme, aby si změněné heslo žáci poznamenali!

V případě zapomenutí hesla budou muset žáci kontaktovat správce sítě (hensl@zsdrahotuse.cz) nebo p. uč. Holase (holas@zsdrahotuse.cz).

Na přístup do Bakalářů tato změna nemá vliv.

 

  1. Kontrola aktivit dítěte v prostředí Teams

Pro kontrolu aktivit dítěte v prostředí Teams doporučujeme rodičům, aby si do svého mobilního zařízení (telefon, tablet, počítač) stáhli aplikaci MS Teams, kam se připojí pomocí přihlašovacích údajů svého dítěte. Mohou tak sledovat zadávání a odevzdávání úkolů, chaty atd.

Jsme si vědomi, že je tato doba pro mnohé rodiče velmi náročná, spolupráce s Vámi si velmi vážíme.

Mgr. Dagmar Pospíšilová

Odpolední skupina 1. třídy po stopě.

 Aktuality, Základní škola  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Odpolední skupina 1. třídy po stopě.
Led 172021
 

V pátek po obědě se prvňáčci vydali po stopách lesní zvěře. Zdravotní vycházka je důležitá jako prevence, tak proč si ji neudělat zábavnou? Kousek za školou máme ulici Stará štreka. Ta nás dovede až k náspu bývalé železniční trati. Je z něho lesík, kde je i krmelec pro vysokou zvěř. Plno stop od srnek, ale taky zaječí, bažantí, ptačí! Bylo tam jako v pohádce. Zamířili jsme si to k viaduktům. Tam je zase krmelec pro zajíce. I tady byly stopy srn, zajíců, dokonce bobří. Krásná vycházka.

Bc. Lenka Kopřivová

 

Výměna knih mezi školami jako předvánoční pozdrav

 Aktuality, Základní škola  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výměna knih mezi školami jako předvánoční pozdrav
Pro 152020
 

V době, kdy máme plné hlavy nejrůznějších opatření a překonáváme spoustu složitých situací, Pracovní skupina MAS pro rozvoj čtenářské gramotnosti nabídla základním školám na Hranicku příjemné zpestření – akci nazvanou „Krabice plná knih“. Spočívala v tom, že žáci přinesli do školy knihy, které byli ochotni darovat kamarádům z jiných škol. Donesené knihy pak byly uloženy do krabice a předány jako pozdrav v předvánočním čase.

Naše drahotušská škola se této akce zúčastnila spolu s dalšími deseti školami. Příjemně nás překvapilo, že se u nás zapojilo 27 dětí z různých tříd. Děkujeme jim a věříme, že žáci hranických škol budou mít radost z nových knih. Ty budou zařazeny do žákovských knihoven, takže si je budou moci vypůjčit a přečíst všechny děti zúčastněných škol. Kromě podpory pocitu sounáležitosti tak u žáků hranických škol přispěje výměna knih i k rozvoji čtenářství.

Mgr. Ilona Adámková, Ph.D., Mgr. Dagmar Pospíšilová

 

Žákovská rada ve školním roce 2020/2021

 Základní škola, Žákovský parlament  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Žákovská rada ve školním roce 2020/2021
Pro 132020
 

Do žákovské rady si v tomto školním roce žáci druhého stupně zvolili své zástupce.

6. třída – O. Holub, M. Krejčiříková,  D. Tinek

7. třída – E. Kadlecová, Š. Lukáš, M. Šromová

8. třída – B. Frömlová, D. Gajdoš, V. Salát

9. třída B. Kulhánková, E. Martinková, T. Matějka

 

Opět byly naplánované tradiční akce pro spolužáky

v 1. pololetí

  • Halloween – výzdoba tříd
  • Mikulášská nadílka
  • Karneval

Jediné, co bylo z naplánovaných aktivit uskutečněno, byla Mikulášská nadílka. Tu zvládly naše paní asistentky.

Ostatní akce se z důvodu mimořádných opatření neuskutečnily. Všichni pevně doufáme, že se v 2. pololetí situace uklidní a my budeme pokračovat v činnosti.

Martina Hluchá

Mikuláš 2020

 Aktuality, Základní škola  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Mikuláš 2020
Pro 072020
 

V pátek 4. prosince přišel Mikuláš. Postupně navštívil v doprovodu anděla a čertů všechny třídy a nezapomněl ani na ty nejmenší v mateřské škole.

Děti přednesly Mikuláši básničky, zazpívaly písničky a slíbily, že nebudou zlobit. Sladká odměna byla zasloužená.

Dík patří všem asistentkám, KRPŠ za finanční příspěvek a Ladě Trčkové za napečené perníky.

Hluchá Martina

UPOZORNĚNÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

 Jídelna, Jídelní lístek  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem UPOZORNĚNÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY
Lis 262020
 

Upozorňujeme všechny rodiče a cizí strávníky na změnu úředních hodin a výdeje stravy.

Jídelna je pro veřejnost přístupná pouze v době od 6:00 hod do 11:20 hod.

V této době můžou rodiče a strávníci platit obědy, vyzvedávat nosiče a přihlašovat či odhlašovat obědy.

Od 11:20 hod začne výdej pro děti ve škole a přítomnost cizích osob není povolena.

Proto v této době využívejte na informace o stravování telefony nebo email.

Jídlonosiče si můžete vyzvedávat i nadále v průjezdu na místě tomu určeném od 10:00 do 14:00.

Děkujeme za pochopení Martina Martinková

© 2013 ZŠ a MŠ Hranice, příspěvková organizace; Hranická 100; 753 61 Hranice IV - Drahotuše Wordpress
šablona Suffusion