Václav Holas

Říj 062021
 

Dne 4.10.2021 si žáci VII. třídy připomněli Týden knihoven a v rámci hodiny českého jazyka a literatury navštívili drahotušskou knihovnu.  Přivítala nás paní Monika Ošťádalová, seznámila  se systémem třídění knih a přiblížila „život knihovny“. Sedmáci soustředěně poslouchali, a proto pro ně pak nebylo žádným problémem odpovídat na otázky z pracovního listu, rozeběhnout se po místnostech a vyhledávat požadované informace.

Podzimní ohníčky

 Aktuality, Základní škola  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Podzimní ohníčky
Zář 272021
 

Začal podzim. Mnoho lidí se na toto roční období netěší kvůli ubývajícímu dennímu světlu a klesající teplotě. Podzim přitom přináší řadu možností jak si ho užít. V naší drahotušské škole jsme si 23. září připomněli, co ho dělá tak výjimečným. Snažili jsme se žákům ukázat podzim jako čas radosti, úrody a tvoření.

Projektový den „Podzimní ohníčky“ zahájili žáci 4. třídy zvykoslovným pásmem, které nacvičili pod vedením své paní učitelky. Každá třída se pak během dopoledne věnovala určitému tématu, např. proměnám v přírodě, sklizni ovoce a zeleniny, Dušičkám, svátkům sv. Václava a sv. Martina či tradičním podzimním hrám a zvykům. Forma zpracování byla libovolná a nápadům se meze nekladly.

Žáci 1. stupně představili výsledky své práce před polednem, po obědě prezentovali projekty žáci 2. stupně. Strážci ohně po celý den udržovali na školním dvoře plamínky v ohništích, atmosféru začínajícího podzimu dokreslovala vůně a chuť pečených brambor. Do projektu se zapojily i paní kuchařky, které uvařily vynikající kulajdu a staročeský podzimní pokrm Grázlův mls.

V Drahotuších se pravidelně a rádi věnujeme tradicím, které se dodnes odrážejí v dětských hrách. Proto se snažíme naše žáky s lidovou kulturou seznamovat zejména prostřednictvím hry.

Děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili, koordinátorce projektu Mgr. Evě Pražákové a Mikroregionu Hranicko, díky jehož podpoře se projekt realizoval.

Mgr. Ilona Adámková, Ph.D.

 

Třídní schůzky

 Aktuality, Základní škola  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Třídní schůzky
Zář 082021
 

14. září 2021 proběhnou

od 15.00 – 16.00 hodin

za zpřísněných epidemiologických opatření

prezenční třídní schůzky.

Vstup do školní budovy pouze s respirátorem.

INFORMACE PRO RODIČE K ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

 Aktuality, Základní škola  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem INFORMACE PRO RODIČE K ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022
Srp 252021
 
  • Žáci budou testováni 1., 6. a 9. září 2021. Testuje se antigenními testy Genrui Bio Tech (viz video zde)
  • Testovat se nemusí žáci, kteří mají 14 dní po druhé dávce očkování nebo prodělali onemocnění COVID-19 v uplynulých 180 dnech. V tom případě musí předložit potvrzení.
  • Testování ve škole lze nahradit negativním testem z odběrového místa.
  • Samotestování pod dohledem vyučujícího proběhne v přízemí ve školní družině.
  • Všechny osoby musí mít při vstupu do budovy školy zakryty dýchací cesty s výjimkou osob s poruchou intelektu. Ti, kteří nemohou mít ze zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, toto doloží lékařským potvrzením.
  • Žáci budou nosit respirátor či roušku ve společných prostorách školy. Ti, kteří se nepodrobí testování, musí nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole.
  • Pohyb cizích osob ve škole je omezen.
  • Výše uvedené informace se mohou v závislosti epidemiologické situaci měnit. Sledujte prosím webové stránky školy.

Dopravní soutěž pro žáky naší školy

 Aktuality, Základní škola  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Dopravní soutěž pro žáky naší školy
Čvn 292021
 

V pondělí a úterý si žáci naší školy zopakovali silniční pravidla, dopravní značky, jak se chovat na křižovatkách a základy první pomoci. Před prázdninami samé důležité informace! Protože správně nasazená přilba může zachránit život! Být vidět a mít kolo ve správném technickém stavu s odrazkami, seřízenými brzdami, to je základ. Všechny žáky musím pochválit, byli skvělí! Jsou připraveni ochránit sebe i ostatní účastníky silničního provozu!

Jedničku s hvězdičkou si zaslouží učitelé, vedení školy, strážníci Městské policie Hranice, p. ředitelka a p.učitelka Střední zdravotnické školy Hranice a žákyně SZŠ, p.Trčka za poskytnutí věcných cen společně s Besipem Olomouc a MÚ Hranice.

Moc děkuji za přízeň a podporu Bc. Lenka Kopřivová

Poděkování rodičům

 Aktuality, Základní škola  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Poděkování rodičům
Čvn 142021
 

Vážení rodiče,

děkujeme Vám všem, kteří jste vyplnili dotazník týkající se distanční výuky na naší škole. Ankety se zúčastnilo celkem 107 respondentů. Těší nás, že převažovalo kladné hodnocení této výuky, a jsme rádi, že někteří z Vás připojili i vlastní názor, podněty či poděkování. S výsledky dotazníku se můžete seznámit zde.

Vážíme si Vaší podpory a spolupráce, v době distanční výuky jste i Vy odvedli kus poctivé práce.

Za pedagogický sbor Mgr. Dagmar Pospíšilová, ředitelka školy

© 2013 ZŠ a MŠ Hranice, příspěvková organizace; Hranická 100; 753 61 Hranice IV - Drahotuše Wordpress
šablona Suffusion