Václav Holas

Čvn 292020
 

V reportáži Hranického vysílání je kroužek fléten pod vedením Mgr. Foltýnkové.

Žáci naší školy pilně cvičili na Festival hudby v partnerském městě v Holandsku Leidschendam-Voorburg. Kvůli pandemii covid-19, se bohužel všechny zahraniční delegace nemohou účastnit, proto jsme natočili video se skladbami. Tyto budou prezentovány na velkoplošné obrazovce přímo na Huygens Festivalu v září 2020

https://www.mesto-hranice.cz/televizni-zpravodajstvi

Bc. Lenka Kopřivová
Čvn 272020
 

dokonale změnily náš život. Museli jsme si zvykat na řadu nových pokynů, na spoustu věcí jsme museli zapomenout. Žádná jiná doba nás nezměnila tak, jako vynucená karanténa. 

Velká zkouška čekala-a stále ještě čeká-české školství, a tedy i naši drahotušskou školu a školku. Také vztah žáků, učitelů a rodičů prochází velkou zkouškou. Děti se musely uzavřít do pokojů, rodiče částečně převzali na svá bedra roli učitelů, učitelé zasedli na dlouhé hodiny k počítačům. Ze dne na den bylo vše naruby. Začalo učení na dálku.

Zpočátku to občas na jedné či druhé straně zaskřípalo, ale učitelé ani rodiče se nevzdali a zkoušeli, co se dalo. V následujících týdnech se pak školní život zklidnil. Učitelé zvou své žáky do virtuálních tříd, tvoří prezentace, natáčí videa, žáci se mohou postupně za přísných hygienických opatření začínají vracet do školních lavic. Ale cesta návratu je hodně klikatá.

Je to jiná škola, zvláštní svět. Moc si přejeme, aby se vše vrátilo k normálu a chodbami šveholily dětské hlasy a ozýval se smích. Škola bez dětí je smutná. A ukázalo se, že, věřte nebo nevěřte, i děti jsou smutné bez školy, bez svých kamarádů a učitelů.

S tradičním přáním hezkého léta  Vám všem a poděkováním za to, že naší škole držíte palce, letos přidávám hlavně přání pevného zdraví a klidného žití.

A svým kolegům, všem spolupracovníkům, vytrvalým rodičům a dětem patří můj dík za všechno úsilí, které vynakládají na to, aby překonali nástrahy, které s sebou covidový zvrat přinesl.

 

                                                                               Mgr. Dagmar Pospíšilová, ředitelka školy

Čvn 262020
 

Letos prosíme o online přihlašování do ŠD.  

Žádost – přihláška o přijetí do školní družiny

Vyplněnou přihlášku pošlete na mail: martinkova.j@zsdrahotuse.cz 

a to do 30. 7. 2020.

Během posledního srpnového týdne tj. 24.8.-28.8. budeme mailem informovat rodiče dětí, které by se případně nedostali do ŠD z důvodu naplněné kapacity.

Zápisní lístky budou rozdány první vyučovací den v září.  

Seznamy žáků 1. tříd pro školní rok 2020/2021

 Aktuality, Základní škola  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Seznamy žáků 1. tříd pro školní rok 2020/2021
Čvn 232020
 
První A – třídní učitelka Mgr. Bronislava Hradilová
1. 23/20-21
2. 31/20-21
3. 15/20-21
4. 07/20-21
5. 35/20-21
6. 19/20-21
7. 33/20-21
8. 32/20-21
9. 30/20-21
10. 03/20-21
11. 22/20-21
12. 02/20-21
13. 08/20-21
14. 27/20-21
15. 06/20-21

 

První B – třídní učitelka Mgr. Eliška Šetinová
1. 10/20-21
2. 20/20-21
3. 25/20-21
4. 01/20-21
5. 34/20-21
6. 05/20-21
7. 17/20-21
8. 12/20-21
9. 09/20-21
10. 13/20-21
11. 14/20-21
12. 18/20-21
13. 16/20-21
14. 28/20-21
15. 26/20-21

Prvňáci na pěší výpravě

 Aktuality, Základní škola  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Prvňáci na pěší výpravě
Čvn 232020
 

Nedaleko Hranic na kopci nad řekou Bečvou jsou Valšovická jezírka.
Tvoří je soustava tří malých vodních nádrží na potoku Krkavec, u posledního je krásný, dřevěný altán. My jsme pokračovali na chatu Květoňku, kde jsme si opékali buřtíky. Stavěli jsme chaloupky pro skřítky.

Po báječné baště jsme se vydali cestou necestou až ke škole = 11,5 km.

Jsme malí, ale šikovní.

 

Bc. Lenka Kopřivová

Poděkování

 Aktuality, Základní škola  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Poděkování
Čvn 182020
 

Všechny děti z drahotušské školy děkují za množství dárků, které jim každoročně poskytuje CEMENT HRANICE.I díky této podpoře jsou v nejrůznějších kláních odměňováni hezkými  cenami.

Doplňující informace k vydávání vysvědčení žákům ZŠ Hranice IV – Drahotuše

 Aktuality  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Doplňující informace k vydávání vysvědčení žákům ZŠ Hranice IV – Drahotuše
Čvn 162020
 

Na základě pokynu MŠMT v souladu s Ministerstvem zdravotnictví ČR proběhne předávání vysvědčení hromadně ve třídách.

Vzhledem k vyhlášení ředitelského volna na konci školního roku 2019/2020 bude žákům vydáno vysvědčení v pátek 26. 6. 2020.

Sraz žáků 1. stupně v 7:50 hodin před budovou školy, odchod ze školy v 8:30 hodin.

Sraz žáků 2. stupně v 8:00 hodin tamtéž, odchod ze školy v 8:35 hodin.

Žákům IX. ročníku bude vysvědčení předáno v 9:00 hodin.

Žáci, kteří doposud nedodali čestné prohlášení (ke stažení zde), jej předají třídnímu učiteli před vstupem do budovy školy.

Vyhlášení ředitelského volna

 Aktuality, Základní škola  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vyhlášení ředitelského volna
Čvn 112020
 

V souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona v platném znění, a po projednání se zřizovatelem, vyhlašuje ředitelka školy z provozních a organizačních důvodů volno pro žáky školy na 29. a 30. června 2020. Toto volno se týká i odpoledních školních skupin.
Vysvědčení žáci obdrží v pátek 26. června. O způsobu předání Vás budeme informovat.

Provoz mateřské školy zůstává beze změn.

Mgr. Dagmar Pospíšilová

Nástup žáků 2. stupně

 Aktuality, Základní škola  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nástup žáků 2. stupně
Čvn 022020
 

MŠMT vydalo 27. 5. 2020 aktualizovanou přílohu dokumentu „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“ (celý text najdete zde).

 Žákům 2. stupně bude umožněna od 8. 6. 2020 přítomnost individuální nebo skupinová v počtu do 15 žáků v základní škole zejména z těchto důvodů: 

  • konzultace nebo setkání s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku (objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu) a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020
  • socializační aktivity
  • vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole 
  • odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb 
  • předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020. 

S ohledem na občasný a krátkodobější charakter výše uvedených aktivit nemusí být skupiny žáků 2. stupně neměnné, se skupinou žáků mohou také pracovat různí pedagogičtí pracovníci podle konkrétních potřeb.

Stravování žáků 2. stupně nebude z důvodu kapacity jídelny a dodržení přísných hygienických nařízení umožněno.

Při prvním vstupu do školy předloží žák čestné prohlášení (ke stažení zde).

Konkrétní informace rodiče obdrží prostřednictvím Bakalářů – Komens.

© 2013 ZŠ a MŠ Hranice, příspěvková organizace; Hranická 100; 753 61 Hranice IV - Drahotuše Wordpress
šablona Suffusion