Václav Holas

Bře 262020
 

V souvislosti s momentální mimořádnou situací připravilo ministerstvo školství zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020. Znění zákona můžete nalézt na stránkách MŠMT zde:

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-zvlastnich-pravidlech-pro-prijimani-k-nekterym.

Vycházejících žáků se z tohoto zákona týkají změny v přijímacím řízení na střední školy. Těmi nejdůležitějšími jsou tyto:

1) Jednotná přijímací zkouška proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků ve středních školách.

2) Místo dvou termínů budou uchazeči psát písemný test z ČJ a M pouze jednou, a to ve škole uvedené v přihlášce jako první v pořadí.  Pouze v případě, že v prvním pořadí uchazeč uvedl nematuritní obor vzdělání, pak skládá zkoušku ve škole uvedené ve druhém pořadí.

3) Zákon stanoví pro všechny střední školy – maturitní i nematuritní obory – stejný termín, dokdy nejpozději musí zveřejnit seznam s výsledky přijímacího řízení – 8 kalendářních dní od termínu jednotné přijímací zkoušky. (Tento termín platí i pro školy, které jednotnou přijímací zkoušku nekonají.)

5) Od konce této 8denní lhůty pak uchazečům běží 5denní lhůta (místo původních 10 dnů!!!) pro odevzdání zápisového lístku.

6) Výrazná změna nastává ve způsobu uplatnění opravného prostředku. Zákon říká, že odvolání proti rozhodnutí ředitele školy není přípustné.

Nicméně tímto ani letos uchazeči nepřicházejí o možnost být přijati na místa, pokud se v pořadí umístili „pod čarou“. Ředitelé budou totiž moci sami přijmout uchazeče na případná uvolněná místa podle výsledného pořadí po odevzdání zápisových lístků. Zákon také pamatuje právě na možnost změny uplatnění zápisového lístku, pokud k této situaci dojde – nové rozhodnutí o přijetí předloží uchazeč ve škole, kam odevzdal zápisový lístek, a ta mu ho vydá zpět, aby ho mohl odevzdat na druhou školu.

V případě dotazů týkajících se přijímacího řízení na SŠ se obracejte na výchovnou poradkyni Mgr. Ilonu Adámkovou, Ph.D.

Bře 242020
 
Vzhledem ke zvýšeným provozním nákladům a zohlednění zdravotního rizika pro zaměstnance i strávníky bylo rozhodnuto, že se školní jídelna uzavře.
Toto omezení platí od pondělí 30. 3. 2020 do pátku 10. 4. 2020.
Pokud bude v následujícím období ze strany tzv. cizích strávníků zájem o stravování, bude jídelna od 14. 4. 2020 opět v provozu.
Děkujeme za pochopení a brzy na viděnou!
Kolektiv ŠJ
 
Obědy si můžete i s rozvozem objednat v „Červené jídelně“ v Hranicích – tř. 1. máje
 
Martina Martinková

Upozornění pro strávníky školní jídelny

 Aktuality  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Upozornění pro strávníky školní jídelny
Bře 162020
 

Školní jídelna Drahotuše bude zatím i nadále poskytovat stravovací služby pro mateřské školy a cizí strávníky. Dle nařízení vlády ze dne 13.3.2020 bude strava pro cizí strávníky vydávána pouze do vlastních nádob na výměnu nebo do nádob u výdejního okénka. Všechny osoby přicházející do prostor školní jídelny budou povinni použít u vchodu dezinfekci. 

Toto opatření platí do odvolání. 

Prosíme proto všechny strávníky, aby sledovali webové stránky.

Děkujeme za pochopení.

Zadávání úkolů žákům školy

 Aktuality  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zadávání úkolů žákům školy
Bře 132020
 

Vážení rodiče,

v následujících dnech budou vyučující jednotlivých předmětů s Vámi a Vašimi dětmi komunikovat prostřednictvím elektronické žákovské knížky a Komens, budou takto zadávat domácí práci. Věnujte, prosím, jejich oznámením náležitou pozornost. Nastalou situaci nelze chápat jako prázdniny, ale skutečně výjimečnou situaci, bohužel, v tom smutnějším slova smyslu.

Je naším společným zájmem, aby děti zvládly co nejlépe učivo stanovené vzdělávacím programem. Je pochopitelné, že ne vše půjde zcela hladce, že nelze vzdálenou formou probrat celý rozsah učiva. Učitelé Vám nabídnou i řadu volně přístupných www stránek k procvičování. Některé jsou nově uvolněné, řadu z nich děti již znají.

Věřím, že vše společnými silami zvládneme.

S přáním pevného zdraví a hezkých dnů

Mgr. Dagmar Pospíšilová, ředitelka školy

Oznámení

 Aktuality  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Oznámení
Bře 122020
 

Na základě nařízení Bezpečnostní rady Města Hranic a v souladu s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 se s okamžitou platností až do odvolání uzavírá celý areál základní školy, včetně tělocvičny, školního dvora a venkovních sportovišť. Výjimkou je prozatím jen školní jídelna, v provozu prozatím zůstává i mateřská škola.

https://www.mesto-hranice.cz/clanky/informace-olomouckeho-kraje-ke-koronaviru

Uzavření školy – sdělení ke dni 12. 3. 2020

 Aktuality  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Uzavření školy – sdělení ke dni 12. 3. 2020
Bře 122020
 

K dnešnímu dni 12. 3. 2020 jsou pro veřejnost uzavřeny školní tělocvična, školní dvůr a sportovní hřiště.
Mateřská škola zůstává otevřená, po dobu jejího provozu zajišťuje školní jídelna obědy pro MŠ, učitele ZŠ a cizí strávníky.

Důležitá zpráva – uzavření školy

 Aktuality  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Důležitá zpráva – uzavření školy
Bře 102020
 

Stát s platností od úterý 10. 3. 2020 od 18 hodin zakázal všechny hromadné akce nad 100 lidí a nařídil zavření základních, středních, vyšších odborných a vysokých škol. Mateřských škol se zrušení výuky k dnešnímu dni netýká.

Školní jídelna je pro veřejnost otevřená.

Opatření platí do odvolání, sledujte tedy webové stránky školy a informace v médiích.

Učitelé budou žákům zadávat úkoly k vypracování prostřednictvím elektronické žákovské knížky, jejich splnění bude kontrolováno a hodnoceno po návratu do školy.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Dagmar Pospíšilová, ředitelka školy

 

odkazy:

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/Karantena_a_osetrovne.pdf

FORMULÁŘ OŠETŘOVNÉ

 

VRACÍTE SE ZE ZAHRANIČÍ – POKYNY KE COVID-19

 Aktuality  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem VRACÍTE SE ZE ZAHRANIČÍ – POKYNY KE COVID-19
Bře 022020
 

Vážení rodiče,

s odkazem na stanovisko Bezpečnostní rady Olomouckého kraje si Vás dovolujeme informovat:

V  souladu s doporučením Bezpečnostní rady Olomouckého kraje z 26. 2. 2020 uvádíme základní informace k tématu Koronavirus COVID-19.

Hned na začátku se uvádí, že pokud má někdo podezření, že se novým koronavirem nakazil, měl by zůstat doma a telefonicky se spojit se svým praktickým lékařem. Ten zhodnotí příznaky nemoci a vyžádá si informace o tom, zda pacient pobýval v ohnisku nákazy. Pak rozhodne o dalších krocích.

VRACÍTE SE ZE ZAHRANIČÍ – POKYNY KE COVID-19

ČÍNA, JIŽNÍ KOREA, HONG KONG, IRÁN, ITÁLIE (REGIONY BENÁTSKO,
LOMBARDIE, EMILIA ROMAGNA A PIEDMONT), JAPONSKO, SINGAPURA.

A.) MÁTE PŘÍZNAKY ONEMOCNĚNÍ (HOREČKA NAD 38 °C, KAŠEL)
· NIKAM NECHOĎTE (vyhněte se kontaktu s dalšími lidmi).
· KONTAKTUJTE TELEFONICKY svého registrujícího praktického lékaře,
případně lékaře infekčního oddělení a postupujte dle jejich pokynů –
NECHOĎTE DO ORDINACE!                                                                                                                                                                       · V případně závažného stavu (dušnost) kontaktujte zdravotnickou záchrannou
službu (155) a postupujte dle jejich pokynů. Případně kontaktujte Krajskou
hygienickou stanici a postupujte dle jejich pokynů.

B.) NEMÁTE PŘÍZNAKY ONEMOCNĚNÍ (HOREČKA NAD 38 °C, KAŠEL)
· TELEFONICKY INFORMUJTE Krajskou hygienickou stanici a postupujte dle
jejich pokynů.
Další pokyny:
1.) Omezte kontakt s veřejností po dobu 14 dnů od návratu z Itálie.
2.) Pozorujte zdravotní stav po dobu 14 dnů od návratu z Itálie.                                                                                                                 3.) Při objevení se příznaků onemocnění postupujte dle části A.

Často si myjte ruce mýdlem a vodou, případně používejte alkoholové dezinfekční
přípravky. Dodržujte respirační hygienu – při kašli a kýchání si zakrývejte ústa a nos
kapesníkem nebo paží či rukávem, NE rukama!

Více informací zde, případně zde.

Děkujeme za pochopení

          Mgr. Dagmar Pospíšilová

Recitační soutěž

 Aktuality  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Recitační soutěž
Bře 012020
 

Ve čtvrtek 20. února 2020 se uskutečnilo školní kolo soutěže dětských recitátorů. Svým vystoupením se porotu snažilo zaujmout celkem 29 žáků 1. a 2. stupně. Vítězná místa obsadili tito  žáci:

I. kategorie (2. a 3. ročník)
1. místo – Zuzana Ďalovská
2. místo – Anežka Voldánová
3. místo – Sofie Andršová

II. kategorie (4. a 5. ročník)
1. místo – Štěpán Vebr
2. místo – Viktorie Uřinovská
3. místo – Eliška Hilscherová

III. kategorie (6. a 7. ročník)
1. místo – Eliška Kadlecová
2. místo – Barbora Frömlová
3. místo – Dušan Gärtner

IV. kategorie (8. a 9. ročník)
1. místo – Pavel Světnický
2. místo – Tomáš Matějka
3. místo – Klára Zábojová

 

Za odvahu vystoupit před publikem chválíme i naše prvňáčky, kteří nejsou do soutěže oficiálně zařazeni, ale v naší škole se jí tradičně účastní. Výkony Elišky Cigánkové, Anežky Grulichové, Kateřiny Kuchařové, Lilian Michalíkové a Tomáše Panáka zaujaly nejen porotu, ale i jejich starší spolužáky.

Všem soutěžícím děkujeme za účast a vítězům jednotlivých kategorií blahopřejeme.

 

 

Dočasné omezení vstupu do školy, nové informace.

 Aktuality  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Dočasné omezení vstupu do školy, nové informace.
Úno 112020
 
 
Díky rychlému postupu byla provedena oprava střechy poničené větrem již dne 11.2.2020. Opětovně lze tedy  používat školní dvůr a vchod z ulice Zahradní i chodník na ulici Hranická.  Pokud by následující  doplňující práce na střeše vyžadovaly další omezení vstupu do školy, budeme Vás o této skutečnosti neprodleně informovat.
Děkujeme za pochopení
Mgr. Dagmar Pospíšilová​,ředitelka školy

 

© 2013 ZŠ a MŠ Hranice, příspěvková organizace; Hranická 100; 753 61 Hranice IV - Drahotuše Wordpress
šablona Suffusion