Václav Holas

Zář 172020
 

Od 22. 9. 2020 je školní jídelna opětovně v provozu. Zákonní zástupci žáků, kteří budou mít od tohoto data o stravování pro své děti zájem, nahlásí V PONDĚLÍ 21. 9. 2020 DO 12 : 00 jméno dítěte třídním učitelům písemně do elektronické žákovské knížky, popř. v 1. a 2. tř. do deníčku. Na pozdější přihlášení nebude možné brát zřetel.

Sledujte, prosím, i nadále elektronickou žákovskou knížku.

 Děkujeme Vám za vstřícnost, trpělivost a pochopení

 

S přáním pevného zdraví

 

Mgr. Dagmar Pospíšilová

Zář 162020
 

Na základě konzultace s právním oddělením MŠMT, KHS, souhlasu vedoucího odboru školství MěÚ Hranice a po projednání všech okolností týkajících se náhradního provozu školní jídelny při ZŠ a MŠ Hranice IV – Drahotuše sdělujeme, že po dobu karantény kuchařek zůstává školní jídelna i nadále uzavřena.

Problémem není uvaření patřičného množství jídel, ale výdej, mytí nádobí a úklid jídelny, které musí odpovídat velmi přísným provozním podmínkám, obzvlášť v této komplikované době.  Za předpokladu dodržení všech daných pravidel nebylo možné výdej personálně zajistit.

K obnovení provozu dojde po návratu nejméně dvou zaměstnankyň, předpokládáme tedy od úterý 22. 9. 2020.

Zákonní zástupci žáků, kteří budou mít od tohoto data o stravování pro své děti zájem, nahlásí V PONDĚLÍ 21. 9. 2020 DO 12:00 jméno dítěte třídním učitelům písemně do elektronické žákovské knížky, popř. v 1. a 2. tř. do deníčku. Na pozdější přihlášení nebude možné brát zřetel, jídlo budeme dovážet.

V pondělí Vás budeme informovat, zda bude jídelna od úterý 22.9.2020 skutečně v provozu. Sledujte proto elektronickou žákovskou knížku.

Děkujeme Vám za pochopení a trpělivost.

Zář 102020
 

Třídní schůzky proběhnou 16. 9. 2020 od 15.00 do 15.45 hodin v kmenových třídách za těchto podmínek:

  • třídních schůzek se zúčastní pouze jeden zákonný zástupce žáka
  • při vstupu do budovy školy použijte připravenou dezinfekci a nasaďte si roušku

v lavici bude sedět pouze jeden rodič (zachování doporučené vzdálenosti).

Další informace – školní družina pro žáky 3. a 4. ročníků

 Aktuality, Aktuality, Školní družina, Základní škola  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Další informace – školní družina pro žáky 3. a 4. ročníků
Zář 022020
 

Vážení rodiče, vzhledem k velkému zájmu především žáků 3. a 4. ročníku o školní družinu zvažujeme otevření kroužku tzv. Odpoledňáku, který budou tito žáci moci navštěvovat. Konkrétní informace Vám sdělíme v co nejkratším čase.

Jana Martinková

Info školní družina

 Aktuality, Základní škola  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Info školní družina
Zář 012020
 

 

Děti z první a druhé třídy jsou přijaty do ŠD. Vzhledem k velkému počtu dětí a kapacitě školní družiny, která je 60 dětí, se bude dělat vyhodnocení přihlášek žáků 3 třídy, podle kritérií pro přijetí, která jsou součástí předběžné přihlášky a jsou ke stažení na stránkách ŠD. Na žáky 4 třídy bohužel místo není.
 
Jana Martinková

Aktuální informace k zahájení školního roku

 Aktuality, Základní škola  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Aktuální informace k zahájení školního roku
Srp 312020
 

1) 1. třídy

Vzhledem k nepříznivé předpovědi počasí proběhne přivítání prvňáčků ve třídách v budově školy v 7.50 hod. 

Prosíme rodiče, aby nejen sobě, ale i dětem vzali roušky a aby nového žáka či žákyni doprovázely maximálně 2 osoby.

Děkujeme za pochopení, těšíme se na Vás.

2) Ostatní žáci školy mohou nosit roušku v budově školy podle vlastního uvážení.

Nezapomeňte, zítra začínáme!

Provoz školní jídelny

 Jídelna  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Provoz školní jídelny
Srp 262020
 
Provoz školní jídelny bude zahájen 1. 9. 2020. Výdej stravy bude pro žáky probíhat postupně po ukončení vyučovacích hodin.
 
Výdej obědů bude probíhat takto:
 
od 11:00 do 11:25 výdej pro cizí strávníky u okénka
od 11:30 do 14:00 výdej pro žáky a zaměstnance školy
 
Úřední hodiny pro veřejnost:
od 6:00 do 10:00
od 14:00 do 14:30
  
V době výdeje stravy žákům nemohou cizí osoby pobývat ve vnitřních prostorech ŠJ.
Vyzvedávat děti si mohou rodiče pouze ve venkovních prostorech školní jídelny.
Jídlonosiče si budou cizí strávníci vyzvedávat v regálu v  průjezdu jídelny.
 
Odhlašování stravy a jiné informace lze vyřídit telefonicky na čísle 581 641 035
nebo elektronicky na email: martinkova@zsdrahotuse.cz

Upozornění pro rodiče a strávníky školní jídelny

 Jídelna  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Upozornění pro rodiče a strávníky školní jídelny
Čvc 212020
 

S platností od 1. 9. 2020 se ceny stravného zvyšují a to takto:

přesnídávka v MŠ                  10,- Kč

svačinka v MŠ                        10,- Kč

oběd 3 – 6 let                          19,- Kč

oběd 7 – 10 let                        22,- Kč

oběd 11 – 14 let                      25,- Kč

oběd 15 let a více                   28,- Kč

 

Cizí strávníci                          65,- Kč

Prosíme všechny, kteří využívají platbu přes účet, aby zvýšili limit na potřebnou výši.

Děkujeme za pochopení.

Výlet 3. třídy

 Aktuality, Základní škola  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výlet 3. třídy
Čvn 302020
 

Dne 26 .6. se uskutečnil výlet 3. třídy do Teplic nad Bečvou. Navštívili jsme Zbrašovské aragonitové jeskyně, Hranickou propast, sochu Sv. Jana a zříceninu hradu Svrčov.

Krásné letní počasí vykouzlilo výletu skvělou atmosféru.

 

 

Veronika Pospíšilová

 

Naši žáci v televizním vysílání Hranického zpravodaje

 Aktuality, Základní škola  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Naši žáci v televizním vysílání Hranického zpravodaje
Čvn 292020
 

V reportáži Hranického vysílání je kroužek fléten pod vedením Mgr. Foltýnkové.

Žáci naší školy pilně cvičili na Festival hudby v partnerském městě v Holandsku Leidschendam-Voorburg. Kvůli pandemii covid-19, se bohužel všechny zahraniční delegace nemohou účastnit, proto jsme natočili video se skladbami. Tyto budou prezentovány na velkoplošné obrazovce přímo na Huygens Festivalu v září 2020

https://www.mesto-hranice.cz/televizni-zpravodajstvi

Bc. Lenka Kopřivová
© 2013 ZŠ a MŠ Hranice, příspěvková organizace; Hranická 100; 753 61 Hranice IV - Drahotuše Wordpress
šablona Suffusion