Natálie Vaňková

Ochrana člověka za mimořádných událostí

 Aktuality, Základní škola  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ochrana člověka za mimořádných událostí
Říj 312022
 

Rok se sešel s rokem a v plánu práce pro školní rok 2022/23 se před podzimními prázdninami objevil již každoroční celoškolní projekt Ochrana člověka za mimořádných událostí.

Žáci 1. stupně se dopoledne na pěti stanovištích věnovali bezpečnému chování, přenosu raněného, orientaci v krajině, zdravovědě, překážkovému a člunkovému běhu. Celé dopoledne ukončila beseda s příslušníkem Městské policie Hranice panem Pavlasem.

Žáci 2. stupně si ve svých třídách oprášily znalosti z loňského školního roku – ochranu obyvatelstva, živelné pohromy, havárie s únikem nebezpečných látek, radiační havárie.

Osmáci a deváťáci si prohlédli kasárna v Hranicích a pak v rámci projektu IKAP se zúčastnili střelecké soutěže na SOŠ Hranice.

Celé dopoledne proběhlo v příjemném studijním duchu.

Fotografie mluví za vše.

 

© 2013 ZŠ a MŠ Hranice, příspěvková organizace; Hranická 100; 753 61 Hranice IV - Drahotuše Wordpress
šablona Suffusion