Čvn 062022
 

 

Na školu v přírodě se druhé třídy připravovaly již od podzimu 2021.Tématicky byla zaměřena na ekologii a ekosystémy. Vybrali jsme si středisko ekologické výchovy Švagrov, které se nachází v nádherném prostředí CHKO Jeseníky. Nově postavená budova je obklopena lesy, kolem protéká neustále zurčící potok a obklopuje ji nekonečné ticho. V námi vybraném květnovém termínu nám přálo i krásné slunečné počasí.
Po příjezdu jsme se ubytovali na pokojích a šli se seznámit s rozlehlou budovou. Každý pokoj měl nejen číslo, ale i název podle bylin, ptáků, nebo brouků (zběhovce, mateřídoušky, ťuhýci, modřinky, majky, střevlíci …). Na dopolední i odpolední program jsme se scházeli ve včelíně, někdy jsme se přesunuli do roubenky. Šatnu jsme měli u stonožky a jídelnu v borůvčí.
Každý den začínal snídaní bohatou na výběr. Po úklidu pokojů jsme měli s Radimem, Kryštofem, Kačkou a Péťou dopolední program a po obědě i odpolední program. Naplní programů bylo poznávání lesního společenství, objevování živočichů a rostlin ve vodě (jezírku) a na louce. Ve čtvrtek nás paní kuchařky vybavily řízkem a vydali jsme se na celodenní putování po švagrovské ekostezce. Nejprve nás čekal nekonečný kopec, po jehož zdolání jsme si všichni vydechli. Ekostezka má celkem dvanáct zastavení. Nejdéle jsme se zdrželi u útulny Zdeňka, kde jsme si v kotlíku uvařili čaj z rostlin, které jsme nasbírali po cestě. Na jednotlivých zastávkách jsme se učili poznávat stáří stromů, odhadovat počasí (podle vlaštovek, pavouků, skřehotání žab, mraků, červánků, rosy, ….), poznávat hmyz (kobylky a sarančata, majku, bejlomorku bukovou, datla – jak dostává hmyz z kmene stromu, …). Dověděli jsme se, co to je doupný strom, bod záchrany a hlavně si zahráli spoustu her. Ve středu odpoledne si každý upletl košík z pedigu, který si odvezl domů.
Na závěr pobytu nás navštívil děd Praděd, který děti pasoval na strážce vody, lesa a louky. Každý strážce dostal úkol: strážci lesa budou po návratu domů chodit dva týdny do lesa bez mobilu a budou se koukat kolem sebe. Strážci vody budou dva týdny šetřit vodou – sprchovat se tak, že voda poteče pouze dvě minuty. Strážci louky nebudou do ničeho kopat, nic nebudou na louce trhat a ničit.
Naučili jsme se zde spoustu dovedností, hodně se dověděli, pochutnali si na výborné stravě, ale hlavně jsme si celý týden krásně užili. Věříme, že děti získaly velké množství nových informací, které u nich probudí hezký vztahu k přírodě.

Bronislava Hradilová, Michaela Skácelová

Je nám líto, ale formulář pro přidávání komentářů je momentálně uzavřen.

© 2013 ZŠ a MŠ Hranice, příspěvková organizace; Hranická 100; 753 61 Hranice IV - Drahotuše Wordpress
šablona Suffusion