Zář 162020
 

Na základě konzultace s právním oddělením MŠMT, KHS, souhlasu vedoucího odboru školství MěÚ Hranice a po projednání všech okolností týkajících se náhradního provozu školní jídelny při ZŠ a MŠ Hranice IV – Drahotuše sdělujeme, že po dobu karantény kuchařek zůstává školní jídelna i nadále uzavřena.

Problémem není uvaření patřičného množství jídel, ale výdej, mytí nádobí a úklid jídelny, které musí odpovídat velmi přísným provozním podmínkám, obzvlášť v této komplikované době.  Za předpokladu dodržení všech daných pravidel nebylo možné výdej personálně zajistit.

K obnovení provozu dojde po návratu nejméně dvou zaměstnankyň, předpokládáme tedy od úterý 22. 9. 2020.

Zákonní zástupci žáků, kteří budou mít od tohoto data o stravování pro své děti zájem, nahlásí V PONDĚLÍ 21. 9. 2020 DO 12:00 jméno dítěte třídním učitelům písemně do elektronické žákovské knížky, popř. v 1. a 2. tř. do deníčku. Na pozdější přihlášení nebude možné brát zřetel, jídlo budeme dovážet.

V pondělí Vás budeme informovat, zda bude jídelna od úterý 22.9.2020 skutečně v provozu. Sledujte proto elektronickou žákovskou knížku.

Děkujeme Vám za pochopení a trpělivost.

Je nám líto, ale formulář pro přidávání komentářů je momentálně uzavřen.

© 2013 ZŠ a MŠ Hranice, příspěvková organizace; Hranická 100; 753 61 Hranice IV - Drahotuše Wordpress
šablona Suffusion