Dub 142020
 

Vážení rodiče.

Obracíme se na Vás s informacemi o průběhu zápisu do MŠ v Hranicích IV – Drahotuších.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů do mateřské školy pro školní rok 2020/2021.

Zápisy budou na naší mateřské škole probíhat od 4. 5. do 16. 5. 2020 bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  1.  do datové schránky školy (ID DATOVÉ SCHRÁNKY: uezmdsx) Termín: do 16. 5. 2020
  2.  e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) Termín: do 16. 5. 2020
  3.  poštou Termín: do 16. 5. 2020 (rozhoduje podací razítko pošty)
  4.  osobní podání:

Zápis na naší škole OSOBNÍM PODÁNÍM proběhne tedy:

ve středu         6. 5. 2020 v době od 8.00 do 16.00 hodin

ve čtvrtek         7. 5. 2020 v době od 8.00 do 16.00 hodin

ve středu         13. 5. 2020 v době od 8.00 do 12.00 hodin

Poštovní schránka u vstupu do MŠnaleznete zde i žádost o přijetí, pokud nemáte vyplněno z domova. Řádně vyplněnou a podepsanou žádost s kopií rodného listu, čestným prohlášením a kopií očkovacího průkazu,  dítěte vložíte do obálky a vhodíte do připravené schránky.

Na webových stránkách naší školy, kliknete na článek „Zápis do mateřské školy pro rok 2020/2021“ a zobrazí se Vám informace k zápisu a formuláře k vytisknutí, kde vyplníte potřebné osobní údaje včetně kontaktních informací.

Ti z Vás, kteří nebudou mít možnost si předem formuláře vytisknout a přijít s vyplněnými k nám do školy – NEVADÍ! Vyzvednete a vyplníte si je u vstupu do Mš. V současné době nenavštěvujte osobně praktického lékaře pro doložení potvrzení o řádném očkování. Stačí napsat čestné prohlášení a přiložit kopii očkovacího průkazu.

K formuláři je nutno přiložit prostou kopii rodného listu dítěte!

Prohlášení o pravidelném očkování a kopii očkovacího průkazu!

Jak se dozvím, zda bylo dítě přijato do MŠ?

Po odevzdání žádosti o přijetí a ukončení řádného přijímacího řízení Vám bude přiděleno registrační číslo. Na webových stránkách školy bude od 25. 5. 2020 zveřejněn seznam přijatých dětí. Své dítě naleznete pod přiděleným registračním číslem. Případné rozhodnutí o nepřijetí obdržíte poštou.

Je nám líto, ale formulář pro přidávání komentářů je momentálně uzavřen.

© 2013 ZŠ a MŠ Hranice, příspěvková organizace; Hranická 100; 753 61 Hranice IV - Drahotuše Wordpress
šablona Suffusion