Led 262018
 

Školní družina je zřízena na základě zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a řídí se podle vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. Práce školní družiny je samostatnou oblastí výchovně vzdělávací činnosti a řídí se specifickými požadavky.

 

Po přijetí uchazeče do školní družiny zákonní zástupci vyplní zápisový lístek. – je možné získat z webových stránek školy nebo u vychovatelek ŠD – nutné vyplnit a potvrdit podpisem. Odevzdat během 1. školního týdne.

Nastane-li skutečnost, že zájem o přijetí do školní družiny je vyšší než umožňuje cílová kapacita, rozhoduje ředitelka školy o přijetí žáka do školní družiny na základě kritérií pro přijímání dětí do školní družiny. V případě, že se uvolní v průběhu roku kapacita ve školní družině, mohou být dodatečně přijati další uchazeči.

Odhlášení žáka z pravidelné docházky do ŠD provádějí zákonní zástupci výhradně písemnou formou.

Školní družina může být naplněna maximálně do výše stanovené cílové kapacity, tj. 60 uživatelů, rozdělených do dvou oddělení.

Provoz školní družiny:

  • ranní družina: 600-740                                Bc. Lenka Kopřivová
  • odpolední družina: 1125 – 1600             
  1. oddělení – 2. třída a 3. třída – Mgr. Taťána Parmová
  2. oddělení – 1. třída a 4. třída – Ing. Jana Dvořáková

 

Informace o příspěvcích

Platba pro školní rok činí 150,- Kč/ měsíc.

Platba se provádí :

září – prosinec a činí 600,-Kč – splatnost je do 31. října daného roku

leden – červen a činí 900,-Kč – splatnost je do 28. února příslušného roku

 

  • číslo účtu: 19-4295060227/0100
  • variabilní symbol: 31620
  • konstantní symbol: 0308
  • zpráva pro příjemce: jméno žáka

 

Potřeby dětí do školní družiny

  • Papírové kapesníčky v krabici
  • Oblečení na převlečení a vhodná obuv pro pobyt venku

 

Školní družina nezajišťuje pitný režim a ani odpolední svačinky!!!

V souladu s vnitřním řádem školy se nedoporučuje, aby žáci nosili do ŠD cenné předměty – mobilní telefony, elektronické hračky, finanční hotovost…

Používání mobilních telefonů je zakázáno!!!

 

Mgr. Taťána Parmová

Je nám líto, ale formulář pro přidávání komentářů je momentálně uzavřen.

© 2013 ZŠ a MŠ Hranice, příspěvková organizace; Hranická 100; 753 61 Hranice IV - Drahotuše Wordpress
šablona Suffusion