Bře 012020
 

V souvislosti s momentální mimořádnou situací připravilo ministerstvo školství zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020. Znění zákona můžete nalézt na stránkách MŠMT zde:

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-zvlastnich-pravidlech-pro-prijimani-k-nekterym.

Vašich dětí se z tohoto zákona týkají změny v přijímacím řízení na střední školy. Těmi  nejdůležitějšími jsou tyto:

1) Jednotná přijímací zkouška proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků ve středních školách.

2) Místo dvou termínů budou uchazeči psát písemný test z ČJ a M pouze jednou, a to ve škole uvedené v přihlášce jako první v pořadí.  Pouze v případě, že v prvním pořadí uchazeč uvedl nematuritní obor vzdělání, pak skládá zkoušku ve škole uvedené ve druhém pořadí.

3) Zákon stanoví pro všechny střední školy – maturitní i nematuritní obory – stejný termín, dokdy nejpozději musí zveřejnit seznam s výsledky přijímacího řízení – 8 kalendářních dní od termínu jednotné přijímací zkoušky. (Tento termín platí i pro školy, které jednotnou přijímací zkoušku nekonají.)

 

5) Od konce této 8denní lhůty pak uchazečům běží 5denní lhůta (místo původních 10 dnů!!!) pro odevzdání zápisového lístku.

 

6) Výrazná změna nastává ve způsobu uplatnění opravného prostředku. Zákon říká, že odvolání proti rozhodnutí ředitele školy není přípustné.

Nicméně tímto ani letos uchazeči nepřicházejí o možnost být přijati na místa, pokud se v pořadí umístili „pod čarou“. Ředitelé budou totiž moci sami přijmout uchazeče na případná uvolněná místa podle výsledného pořadí po odevzdání zápisových lístků. Zákon také pamatuje právě na možnost změny uplatnění zápisového lístku, pokud k této situaci dojde – nové rozhodnutí o přijetí předloží uchazeč ve škole, kam odevzdal zápisový lístek, a ta mu ho vydá zpět, aby ho mohl odevzdat na druhou školu.

 

V případě dotazů týkajících se přijímacího řízení na SŠ se obracejte na výchovnou poradkyni Mgr. Ilonu Adámkovou, Ph.D.

 

 

Je nám líto, ale formulář pro přidávání komentářů je momentálně uzavřen.

© 2013 ZŠ a MŠ Hranice, příspěvková organizace; Hranická 100; 753 61 Hranice IV - Drahotuše Wordpress
šablona Suffusion