Led 252016
 

­Drahotušská škola má zelenou

Učit se hrou. Sportovat. Poznávat svět v reálném prostředí. Zkoumat přírodu. Oživovat a udržovat tradice. To byly jedny z hlavních myšlenek J. A. Komenského, na které nezapomínáme a spolu s našimi žáky je převádíme do praxe. Často se učíme v přírodě. Svět kolem nás poznáváme prostřednictvím vycházek, exkurzí a jazykových výjezdů. Na výstavách a v divadlech obdivujeme umění, tvoříme, zpíváme, tančíme, sportujeme, soutěžíme a cestujeme.

 • Zvítězili jsme v soutěži vyhlášené Olomouckým krajem pro školy aktivní v oblasti enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a získali jsme prestižní ocenění Zelená škola Olomouckého kraje.
 • Jako jediná škola na Hranicku jsme držitelé titulu Přírodní zahrada.
 • Nejen pro výuku přírodních věd využíváme naši školní zahradu a přírodní učebnu. Altán, který na naší zahradě slouží jako přírodní učebna, poskytuje zázemí i pro realizaci čtenářských a výtvarných dílen.
 • Práce na pozemku je zajímavým obohacením teoretické výuky přírodopisu a pracovního vyučování.
 • Projektová výuka s ekologickou tematikou je u našich žáků velmi oblíbená. Každoročně projektovou prací slavíme Den Země, Den vody, Den stromů atd.
 • Díky evropským projektům (Lifelong learning programme – Comenius) poznáváme jiné evropské země. Výjezdy do zahraničí jsou skvělou příležitostí zdokonalit jazykové dovednosti žáků i učitelů. Jako jedna ze čtrnácti škol v ČR jsme uspěli v roce 2013 v žádosti o grant bilaterální dvouleté spolupráce se slovinskou základní školou.
 • Život školy velice obohatila spolupráce se základní školou Pod goro ze Slovenských Konjic ve Slovinsku, partnerského města Hranic.
 • Díky úspěšně podané žádosti o grant měli naši žáci v listopadu 2015 možnost absolvovat jazykový kurz v Londýně.
 • Velmi důležité jsou pro nás tradice. Připravujeme vánoční vystoupení s pásmem koled. Ve škole společně slavíme masopust. Každoročně oživujeme velikonoční zvyky a připomínáme je veřejnosti v kulturním programu „Přišlo jaro do vsi“.
 • Sportujeme. Jsme pilotní školou Kin-ballu. V hodinách tělocviku využíváme komplex víceúčelových hřišť v areálu školy, samozřejmostí je také výuka plavání a lyžařský kurz. Zapojujeme se do nejrůznějších sportovních soutěží a projektů, například „Česko sportuje,“ pořádaného pod záštitou Českého olympijského výboru. Žáci prvního stupně jsou aktivními účastníky projektu Atletika do škol, jehož garantem je Český atletický svaz.
 • Důležitý je pro nás zdravý životní styl. Vedeme děti k dodržování jeho zásad. Naše školní jídelna nadstandardně splňuje požadavky pro zdravé stravování. Často zařazujeme do jídelníčku přílohy, jako jsou bulgur, kuskus, polenta, jáhly, a ve formě bufetu je žákům nabízen pestrý výběr zeleniny. Jsme zapojeni do projektů Zdravé zuby a Ovoce do škol.
 • Poskytujeme dětem širokou škálu kroužků a zájmových útvarů.

Více informací o nás a o životě naší školy naleznete na webových stránkách www.zsdrahotuse.cz. Rádi vás přivítáme i osobně, jsme držiteli certifikátu Rodiče vítáni.

Pojďte k nám!

Je nám líto, ale formulář pro přidávání komentářů je momentálně uzavřen.

© 2013 ZŠ a MŠ Hranice, příspěvková organizace; Hranická 100; 753 61 Hranice IV - Drahotuše Wordpress
šablona Suffusion