Led 202012
 

Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2012/13 proběhne v budově naší školy v pátek 10. února 2012 v době od 14.00 do 18.00 hod.

 

Zapisují se nejen děti narozené od 1. září 2004 do 31. srpna 2005, ale i ty, které k tomuto datu nedos&´hnou ještě šesti let. Pětileté děti však musí prokázat, že mají všechny předpoklady stát se prvňáčkem. Rodiče nebo zákonní zástupci přinesou s sebou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

 

 • Naše Základní škola a mateřská škola Hranice IV – Drahotuše je školou rodinného typu s velmi dobrou dopravní dostupností z Hranic i okolních vesnic, příjezdy i odjezdy autobusů navazují na začátek a konce vyučování
 • Výhodou naší školy je její umístění v blízkosti přírody, kam často směřují naše kroky

 

Co naše škola dětem nabízí ?

 

 • Vzdělávání podle školního vzdělávacího programu „DRAŠKA“
 • Skupinové a projektové vyučování, práci s výukovými programy
 • Učebny vybavené výškově stavitelnými lavicemi, židlemi, moderním nábytkem, televizory, DVD přehrávači
 • Kvalitní výuku cizích jazyků (anglického, německého, ruského) v jazykové učebně s interaktivní tabulí a dataprojektorem
 • Práci na počítačích v nově vybudované prostorné počítačové učebně
 • Výuku tělocviku vyučovanou v zrekonstruované tělocvičně s novým sportovním vybavením
 • Relaxaci žáků v mobiliáři na školním dvoře o velkých přestávkách a volných hodinách
 •  Čtyři víceúčelová hřiště s umělým povrchem, která jsou využívána nejen školními dětmi, ale hojně i širokou veřejností
 • Volnočasové aktivity realizovány v 18 kroužcích nejrůznějšího zaměření
 • Výuku hry na housle a flétnu pod vedením učitelek ZUŠ Hranice
 • Individuální přístup k žákům s SPU, který je zajištěn odborně proškolenými učitelkami v oboru logopedie, dyslexie
 • Nadstandardní rozšiřující plavecký výcvik, školní exkurze, přednášky, prožitkové besedy, galerijní programy, školy v přírodě, lyžařský kurz, předtaneční pro žáky 8., 9. třídy, přípravu na přijímací zkoušky, …
 • Pro úspěšné žáky účast na soutěžích, kde uplatňují své schopnosti a dovednosti

 

 

 

Velkou výhodou je spojené zařízení základní a mateřské školy, kde dochází k úzké spolupráci s 1. stupněm ZŠ.

 

Jako jedna ze čtyř škol v Olomouckém kraji a jediná ze základních škol v Hranicích a okolí se drahotušská škola stala v letošním roce pilotní školou nové hry Kin-ball pocházející z Kanady. Hraje se s velkým míčem a v průběhu hry jsou všichni hráči na hřišti nebo v tělocvičně aktivní a v neustálém pohybu. Tato hra zpestřuje žákům hodiny tělesné výchovy, zvyšuje jejich fyzickou zdatnost, odbourává stres, negativní emoce a napětí.

 

Naši vyučující jsou proškoleni kanadským lektorem. V současné době čekáme na udělení licence z Českého kin-ballového svazu. Záleží nám na zdraví a správném životním stylu našich žáků.

 

Již jsme se úspěšně zúčastnili turnaje pod hlavičkou Českého kin-ballového svazu.

 

O tom, že výše uvedené skutečnosti  nejsou jen větami, ale pravdou, se nejlépe přesvědčíte při osobní návštěvě.

 

Navštěvujte naše www.zsdrahotuse.cz a informujte se o dění v naší škole ještě více, jelikož aktivity, které pořádáme, nelze shrnout do pár řádků. Věřte nám, že děláme vše pro to, aby se děti v drahotušské škole nejen hodně naučily, ale také dobře cítily a vyrostly z nich harmonické osobnosti.

 

Zároveň Vás co nejsrdečněji zveme na besedu s rodiči předškoláčků, která proběhne     6. února 2012 od 15.00 hod. v budově ZŠ a MŠ Hranice IV – Drahotuše.                                                                                                                                     

 

 


´nbsp;

Je nám líto, ale formulář pro přidávání komentářů je momentálně uzavřen.

© 2013 ZŠ a MŠ Hranice, příspěvková organizace; Hranická 100; 753 61 Hranice IV - Drahotuše Wordpress
šablona Suffusion