Socioklima

 

Hodnocení naší školy v socioprůzkumu vyznělo pozitivně

 

V říjnu a listopadu 2016 se naše škola zapojila do projektu Hranice pro školy, školy pro Hranice. Jednalo se o dotazníkové šetření, které si Město Hranice objednalo u specializované firmy s cílem zmapovat klima v základních školách, jejichž je zřizovatelem. Vyjádřením svých postojů k sociálnímu prostředí přispěli jak žáci a jejich rodiče, tak učitelé.

A jak je na tom naše škola? Z vyhodnocení výsledků vyplynula následující fakta:

  • chování našich žáků je srovnatelné s celorepublikovým průměrem
  • 80 % žáků II. stupně uvedlo, že se v naší škole hodně naučí
  • 59,75% žáků vidí školu jako místo, kde si ho váží
  • 45,83 % vidí školu jako místo, kde postižení mají stejný respekt jako ostatní
  • podle 88 % respondentů z řad rodičů vytváří vedení školy dobré jméno a dobrou pověst školy
  • stejnou péči věnujeme všem žákům, pomáháme slabším, podporujeme nadané
  • velmi úzká je také spolupráce mezi rodinou a školou
  • pozitivní klima učitelského sboru, které je výrazně lepší než republikový průměr
  • na drahotušské škole je nižší výskyt agresivního chování
  • většina rodičů je s úrovní výuky a působením školy spokojena 82 % respondentů by naši školu doporučilo i svým známým
  • učitelé jsou vysoce angažovaní a mají kreativní přístupVelmi rádi ze závěrečné zprávy výzkumu uvádíme, že naše drahotušská škola „je ve srovnání s celorepublikovým průměrem lepší, ať se to týká hodnocení ze strany rodičů, spokojenosti pedagogů a kvality klimatu učitelského sboru, klimatu školních tříd I. i II. stupně“.I když jsou výsledky průzkumu celkově velmi příznivé, víme, kde jsou naše slabiny, co máme zlepšovat, na čem dále zapracovat.

    Věříme, že společným cílem nás všech je dítě, které navštěvuje drahotušskou školu rádo a s vědomím, že se zde přichází učit novým věcem, které ho připraví do života.

    Děkujeme všem, kteří se ankety zúčastnili.

     

© 2013 ZŠ a MŠ Hranice, příspěvková organizace; Hranická 100; 753 61 Hranice IV - Drahotuše Wordpress
šablona Suffusion