Výchovný poradce

 

Mgr. Ilona Adámková, Ph.D.

  • vedoucí školního poradenského pracoviště
  • kontaktní osoba pro konzultace se školskými poradenskými zařízeními

Telefon: 581 641 043
E-mail: adamkova@zsdrahotuse.cz
Konzultace: osobně nebo online (MS Teams) po předchozí domluvě, telefonicky, e-mailem

Náplň práce:

  • evidence a vykazování žáků se specifickými vzdělávacími potřebami
  • dohled nad realizací doporučení školských poradenských zařízení
  • spolupráce s kolegy při zpracování pedagogických zpráv školy, při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů a při vyhodnocení podpůrných opatření
  • komunikace s pedagogicko-psychologickými poradnami a speciálně pedagogickými centry
  • poradenství pro volbu povolání, přijímací řízení na střední školy
  • spolupráce a komunikace mezi školou a zákonnými zástupci

Přijímací řízení na SŠ

Přijetí žáků IX. tř. na SŠ

Atlas školství 2022

Výsledky jednotné přijímací zkoušky na SŠ

© 2013 ZŠ a MŠ Hranice, příspěvková organizace; Hranická 100; 753 61 Hranice IV - Drahotuše Wordpress
šablona Suffusion