Speciální pedagog

 

Mgr. Martina Zenzinger

Telefon: 581 641 044

E-mail:  zenzinger@zsdrahotuse.cz

Konzultace: osobně nebo online (MS Teams) po předchozí domluvě, telefonicky, e-mailem

Náplň práce:

  • podpora při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (s SVP) a žáků nadaných
  • péče o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi
  • vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole
  • průběžná depistáž (vyhledávání) těchto žáků na naší škole
  • nákup, evidence a distribuce pomůcek pro žáky s SVP
  • intervenční činnost při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
© 2013 ZŠ a MŠ Hranice, příspěvková organizace; Hranická 100; 753 61 Hranice IV - Drahotuše Wordpress
šablona Suffusion