Psycholog

 

Bc. Klára Tylichová

Telefon: 581 641 045

E-mail:  tylichova@zsdrahotuse.cz

Konzultace: osobně nebo online (MS Teams) po předchozí domluvě, e-mailem

Náplň práce:

  • podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
  • péče o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi
  • vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole
  • intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
  • spolupráce a komunikace mezi školou a zákonnými zástupci
  • metodická podpora učitelům při použití psychologických postupů ve vzdělávací činnosti školy
© 2013 ZŠ a MŠ Hranice, příspěvková organizace; Hranická 100; 753 61 Hranice IV - Drahotuše Wordpress
šablona Suffusion