Pravidla naší školní družiny

 
  1. V šatně si každý své místo udržuje v pořádku a čistotě dle svých možností. Může o pomoc požádat starší děti či dospělé.
  2. Ve třídě, v šatně, na chodbách neběháme, abychom neublížili sobě a ostatním dětem.
  3. Nemluvíme hrubě a nechováme se hrubě. Jsme kamarádi. Dohodneme se bez hádek, žalování a ubližováni. Hledáme společná řešení, pomáháme si, hezky se oslovujeme, vítáme a loučíme s druhými pozdravem.
  4. Ve třídě, v šatně, na chodbách nekřičíme, abychom šetřili zdraví svoje i ostatních dětí a nerušili se navzájem při hře. Umím pozdravit, požádat, poděkovat, omluvit se, neskáču nikomu do řeči.
  5. Spory mezi sebou neřešíme rukama, ale slovem a přátelskou dohodou, abychom si neubližovali.
  6. Všechny hračky mají svoje místo. Zacházíme s nimi šetrně.
  7. Neničíme úmyslně kamarádovi hru ani práci. Vážíme si všeho, co druhý vytvoří.
  8. Ve školní jídelně se chovám u oběda kulturně (jím příborem, nekřičím, dojídám ovoce a přílohy u stolu, dodržuji čistotu kolem svého místa). Po jídle trpělivě čekám na svém místě, až dojí ostatní děti. Pokud nemám chuť na ovoce, uložím si ho do aktovky.
  9. Před odchodem na vycházku si obleču vše, co mi maminka připravila. Během cesty se nikde nezdržuji a jdu společně s celou skupinkou. Po chodníku chodím po pravé straně ve dvojicích. Nesahám na cizí zvířata, a to pro vlastní bezpečnost.
  10. Bez dovolení nesmím nikam sám v prostorách školní družiny a v přírodě odcházet.
© 2013 ZŠ a MŠ Hranice, příspěvková organizace; Hranická 100; 753 61 Hranice IV - Drahotuše Wordpress
šablona Suffusion