O školní družině

 

Školní družina je zřízena na základě zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a řídí se podle vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. Práce školní družiny je samostatnou oblastí výchovně vzdělávací činnosti a řídí se specifickými požadavky.

 • Cílová skupina: žáci I., II. a III. tříd (dle kritérií pro přijetí do ŠD)
 • Kapacita školní družiny: 60
  • Zástupce ředitelky PaedDr. Alena Balódyová
  • Vychovatelky: Bc. Lenka Kopřivová, Natálie Vaňková, Bára Kubešová

Provoz školní družiny:

 • Ranní družina: 600 – 730
 • Odpolední družina: 1125 – 1600

Školní družina realizuje a zajišťuje výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost v době mimo vyučování. Činnosti probíhají formou pravidelných nebo příležitostných aktivit z oblasti vzdělávací, odpočinkové, rekreační, sebeobslužné a zájmové činnosti.

1. oddělení- Natálie Vaňková (Přízemí, 1.třída)

2. oddělení- Bára Kubešová (2.patro, školní družina)

 

Školní družina má také služební číslo na mobil 773 774 804 a pevnou linku s telefoním číslem 581 641 047

Poplatek za ŠD pro školní rok 2022/2023 činí 200,- Kč za měsíc. Platba se provádí převodem peněz na účet školy a to následovně:

za září- prosinec 800,- Kč – splatnost je do 31. října 2022

za leden- červen 1200,- Kč – splatnost je do 28. února 2023

Potřebné údaje k platbě:

 • číslo účtu: 19-4295060227/0100
 • variabilní symbol: 31620
 • konstantní symbol: 0308
 • zpráva pro příjemce: jméno a příjmení žáka

 

Činnost školní družiny probíhá také na školním dvoře, školním hřišti a tělocvičně.

Dle okolností zájmů a nálady dětí lze týdenní skladbu měnit.

© 2013 ZŠ a MŠ Hranice, příspěvková organizace; Hranická 100; 753 61 Hranice IV - Drahotuše Wordpress
šablona Suffusion