O školní družině

 

Školní družina je zřízena na základě zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a řídí se podle vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. Práce školní družiny je samostatnou oblastí výchovně vzdělávací činnosti a řídí se specifickými požadavky.

 • Cílová skupina: žáci I., II. a III. tříd (dle kritérií pro přijetí do ŠD)
 • Kapacita školní družiny: 60
  • Vedoucí vychovatelka: Jana Martinková
  • Vychovatelky: Bc. Lenka Kopřivová, Monika Kuličková

Provoz školní družiny:

 • Ranní družina: 600 – 730
 • Odpolední družina: 1125 – 1600

Školní družina realizuje a zajišťuje výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost v době mimo vyučování. Činnosti probíhají formou pravidelných nebo příležitostných aktivit z oblasti vzdělávací, odpočinkové, rekreační, sebeobslužné a zájmové činnosti.

1. oddělení- 2. A., 2.B.

Jana Martinková

2. oddělení – žáci 1. a 3. třídy

Monika Kuličková

Pravidla naší školní družiny

 1. V šatně si každý své místo udržuje v pořádku a čistotě dle svých možností. Může o pomoc požádat starší děti či dospělé.
 2. Ve třídě, v šatně, na chodbách neběháme, abychom neublížili sobě a ostatním dětem.
 3. Nemluvíme hrubě a nechováme se hrubě. Jsme kamarádi. Dohodneme se bez hádek, žalování a ubližováni. Hledáme společná řešení, pomáháme si, hezky se oslovujeme, vítáme a loučíme s druhými pozdravem.
 4. Ve třídě, v šatně, na chodbách nekřičíme, abychom šetřili zdraví svoje i ostatních dětí a nerušili se navzájem při hře. Umím pozdravit, požádat, poděkovat, omluvit se, neskáču nikomu do řeči.
 5. Spory mezi sebou neřešíme rukama, ale slovem a přátelskou dohodou, abychom si neubližovali.
 6. Všechny hračky mají svoje místo. Zacházíme s nimi šetrně.
 7. Neničíme úmyslně kamarádovi hru ani práci. Vážíme si všeho, co druhý vytvoří.
 8. Ve školní jídelně se chovám u oběda kulturně (jím příborem, nekřičím, dojídám ovoce a přílohy u stolu, dodržuji čistotu kolem svého místa). Po jídle trpělivě čekám na svém místě, až dojí ostatní děti. Pokud nemám chuť na ovoce, uložím si ho do aktovky.
 9. Před odchodem na vycházku si obleču vše, co mi maminka připravila. Během cesty se nikde nezdržuji a jdu společně s celou skupinkou. Po chodníku chodím po pravé straně ve dvojicích. Nesahám na cizí zvířata, a to pro vlastní bezpečnost.
 10. Bez dovolení nesmím nikam sám v prostorách školní družiny a v přírodě odcházet.

Týdenní skladba zaměstnání 2. oddělení

Den / čas 11,25 – 12,00 12,00 – 12,50 12,50 – 14,00 14,00 – 16,00
 PO Oběd
Příprava na oběd
Přesun do školní jídelny
Hygiena, stolování
Odpočinkové a rekreační činnosti
Vycházky s přírodovědnou tématikou
Dopravní gramotnost
Sportovní hry, pohybové hry
Tematické hry dle ročního období
Činnost rekreační

 • Tematické hry
 • Soutěže a turnaje
 • Pohybové hry

 

Činnost zájmová:

 • Pohybové a TV aktivity
 • Výtvarné techniky
 • Rukodělné činnosti

 

 • Přírodovědná a vlastivědná činnost
 • Společensko vědní
 • Hudba a tanec
 • Literárně dramatická

 

 

 

 

 

1.a 2.oddělení spojeno

 

 

 

 

 

 

ÚT Oběd
Příprava na oběd
Přesun do školní jídelny
Hygiena, stolování
Odpočinkové a rekreační činnosti
Vycházky s přírodovědnou tématikou
Dopravní gramotnost
Sportovní hry, pohybové hry
Tematické hry dle ročního období
ST Oběd
Příprava na oběd
Přesun do školní jídelny
Hygiena, stolování
Odpočinkové a rekreační činnosti
Vycházky s přírodovědnou tématikou
Dopravní gramotnost
Sportovní hry, pohybové hry
Tematické hry dle ročního období
ČT Oběd
Příprava na oběd
Přesun do školní jídelny
Hygiena, stolování
Odpočinkové a rekreační činnosti
Vycházky s přírodovědnou tématikou
Dopravní gramotnost
Sportovní hry, pohybové hry
Tematické hry dle ročního období
Oběd
Příprava na oběd
Přesun do školní jídelny
Hygiena, stolování
Odpočinkové a rekreační činnosti
Vycházky s přírodovědnou tématikou
Dopravní gramotnost
Sportovní hry, pohybové hry
Tematické hry dle ročního období

 

Týdenní skladba zaměstnání 1.oddělení

Den / čas 6,00 – 7,30 12,00 – 12,50 12,50 – 14,00 14,00 – 16,00
PO 1.a 2.oddělení spojeno

 

Odpočinkové a
rekreační činnosti:

Poslech pohádek

Stolní a spol. hry

Vyprávění dětí

Pasivní odpočinek

 

Sledování DVD

TV chvilky

Odpočinkové a rekreační činnosti
Vycházky s přírodovědnou tématikou
Dopravní gramotnost
Sportovní hry, pohybové hry
Tematické hry dle ročního období
Činnost rekreační
Tematické hry
Soutěže a turnaje
Pohybové hryČinnost zájmová:
Pohybové a TV aktivity
Výtvarné techniky
Rukodělné činnosti Přírodovědná a vlastivědná činnost
Společenskovědní č.
Hudba a tanec
Literárně dramatická č. 

 

1.a 2.oddělení spojeno

Rekreační činnost
Příprava na vyučování
Vypracovávání DÚ
Individuální zaměstnání
Námětové hry
Hry s hračkami

 

 

 

ÚT Odpočinkové a rekreační činnosti

Vycházky s přírodovědnou tématikou
Dopravní gramotnost
Sportovní hry, pohybové hry
Tematické hry dle ročního období

STŘ Odpočinkové a rekreační činnosti
Vycházky s přírodovědnou tématikou
Dopravní gramotnost
Sportovní hry, pohybové hry
Tematické hry dle ročního období
ČT Odpočinkové a rekreační činnosti
Vycházky s přírodovědnou tématikou
Dopravní gramotnost
Sportovní hry, pohybové hry
Tematické hry dle ročního období
Odpočinkové a rekreační činnosti
Vycházky s přírodovědnou tématikou
Dopravní gramotnost
Sportovní hry, pohybové hry
Tematické hry dle ročního období

Činnost školní družiny probíhá také na školním dvoře, školním hřišti a tělocvičně.

Dle okolností zájmů a nálady dětí lze týdenní skladbu měnit.

© 2013 ZŠ a MŠ Hranice, příspěvková organizace; Hranická 100; 753 61 Hranice IV - Drahotuše Wordpress
šablona Suffusion