Seznam vyučujících

 
příjmení jméno titul/y aprobace povinnosti, další funkce
Adámková Ilona Mgr., Ph.D. Čj, Fj žákovská knihovna
Balódyová Alena PaedDr. 1. stupeň zástupkyně ředitelky školy, bezpečnostní technik, školní úrazy
Beranová Alena Mgr. Nj, Rj, Ov. výchovná poradkyně, drogová prevence
Foltýnková Milena Mgr. 1. stupeň učitelská knihovna, logopedická péče, drogová prevence
Holas Václav Mgr. F, Inf, Zt.
Hrubá Taťána Mgr. Čj, Hv
Keclíková Pavla Mgr. 1. stupeň, Aj školní kronika
Kopřivová Lenka Bc. asistentka pedagoga, vychovatelka ŠD dopravní výchova
Kroupová Jarmila Mgr. M, Z
Kučerová Hana Mgr. 1. stupeň, Aj spolupráce s KRPŠ
Mertová Iveta Mgr. 1. stupeň sklad učebnic
Pospíšilová Dagmar Mgr. Čj, Rj, Z ředitelka školy
Pražáková Eva Mgr. 1. stupeň, Nj sportovní soutěže
Parmová Taťána Mgr. Nj, Čj vedoucí vychovatelka ŠD
Sedláková Petra Mgr. Př, Vv environmentální výchova
Blahová Libuše Mgr. ruská filologie asistentka pedagoga, žákovská rada
Králová Jaroslava vychovatelka ŠD
Šetinová Eliška Mgr. 1. stupeň metodické materiály, dyslektická péče
Zimová Irena Mgr. 1. stupeň
Hegerová Hana Mgr. Zsv, Př

 

© 2013 ZŠ a MŠ Hranice, příspěvková organizace; Hranická 100; 753 61 Hranice IV - Drahotuše Wordpress
šablona Suffusion