Seznam vyučujících

 
příjmení jméno titul/y aprobace povinnosti, další funkce
Adámková Ilona Mgr., Ph.D. Čj, Fj žákovská knihovna, výchovná poradkyně
Balódyová Alena PaedDr. 1. stupeň zástupkyně ředitelky školy, bezpečnostní technik, školní úrazy, školní kronika
Vávrová Silvie Bc. Bio, Geografie enviromentální výchova
Hradilová Bronislava Mgr. 1. stupeň učitelská knihovna, drogová prevence
Holas Václav Mgr. F, Inf, Zt.
Skácelová Michaela Mgr. 1. stupeň dyslektická péče
Šetinová Eliška Mgr. 1. stupeň
Michalíková Kateřina Mgr. Bi, F
Kopřivová Lenka Bc. asistentka pedagoga, vychovatelka ŠD dopravní výchova
Vaughn Lucie Mgr. Aj
Kučerová Hana Mgr. 1. stupeň, Aj spolupráce s KRPŠ
Keclíková Pavla Mgr.
Mertová Iveta Mgr. 1. stupeň sklad učebnic, logopedická péče
Pospíšilová Dagmar Mgr. Čj, Rj, Z ředitelka školy
Pražáková Eva Mgr. 1. stupeň, Nj sportovní soutěže, logopedická péče
Parmová Taťána Mgr. Nj, Čj školní metodik prevence
Sedláková Petra Mgr. Př, Vv – MD
Rybková Nikola asistentka pedagoga
Hluchá Martina DiS. asistentka pedagoga, žákovská rada
Vaňková Natálie vychovatelka ŠD
Tylichová Klára Bc. školní psycholog
Kubešová Bára vychovatelka ŠD
Kuličková Monika vychovatelka ŠD

 

© 2013 ZŠ a MŠ Hranice, příspěvková organizace; Hranická 100; 753 61 Hranice IV - Drahotuše Wordpress
šablona Suffusion