Seznam vyučujících

 
příjmení jméno titul/y aprobace povinnosti, další funkce
Adámková Ilona Mgr., Ph.D. Čj, Fj žákovská knihovna, výchovná poradkyně
Balódyová Alena PaedDr. 1. stupeň zástupkyně ředitelky školy, bezpečnostní technik, školní úrazy, školní kronika
Fojtíková Michaela Mgr.  Ch, Bio enviromentální výchova
Hradilová Bronislava Mgr. 1. stupeň učitelská knihovna, drogová prevence
Holas Václav Mgr. F, Inf, Zt.  
Skácelová  Michaela Mgr. 1. stupeň  dyslektická péče 
Keclíková Pavla Mgr. 1. stupeň, Aj  
Kopřivová Lenka Bc. asistentka pedagoga, vychovatelka ŠD dopravní výchova
Kroupová Jarmila Mgr. M, Zt  
Kučerová Hana Mgr. 1. stupeň, Aj spolupráce s KRPŠ
Mertová Iveta Mgr. 1. stupeň sklad učebnic
Pospíšilová Dagmar Mgr. Čj, Rj, Z ředitelka školy
Pražáková Eva Mgr. 1. stupeň, Nj sportovní soutěže, logopedická péče
Parmová Taťána Mgr. Nj, Čj školní metodik prevence
Sedláková Petra Mgr. Př, Vv – MD  
Dvořáková Jana Ing.   asistentka pedagoga, vychovatelka ŠD
Hluchá Martina     asistentka pedagoga, žákovská rada
Pospíšilová Veronika     asistentka pedagoga
Straková Hana Mgr. Zsv, Př – MD  

 

© 2013 ZŠ a MŠ Hranice, příspěvková organizace; Hranická 100; 753 61 Hranice IV - Drahotuše Wordpress
šablona Suffusion