Seznam vyučujících

 
příjmení jméno titul/y aprobace povinnosti, další funkce
Adámková Ilona Mgr., Ph.D. Čj, Fj zástupkyně ředitelky školy pro 2. stupeň, výchovná poradkyně, žákovská knihovna
Andrýsková Martina Mgr. Ge
Balódyová Alena PaedDr. 1. stupeň školní kronika
Vávrová Silvie Mgr. Bi, Ge enviromentální výchova
Hradilová Bronislava Mgr. 1. stupeň učitelská knihovna, drogová prevence
Holas Václav Mgr. F, Inf, Zt evidence Bakaláři, správa www
Skácelová Michaela Mgr. 1. stupeň dyslektická péče
Šetinová Eliška Mgr. 1. stupeň
Michalíková Kateřina Mgr. Bi, F
Kopřivová Lenka Bc. asistentka pedagoga, vychovatelka ŠD, dopravní výchova
Vaughn Lucie Mgr. Aj
Kučerová Hana Mgr. 1. stupeň, Aj zástupkyně ředitelky školy pro 1. stupeň, spolupráce s KRPŠ
Keclíková Pavla Mgr. 1. stupeň, Aj
Mertová Iveta Mgr. 1. stupeň sklad učebnic, logopedická péče
Pospíšilová Dagmar Mgr. Čj, Rj, Z ředitelka školy
Pražáková Eva Mgr. 1. stupeň, Nj sportovní soutěže, logopedická péče
Parmová Taťána Mgr. Nj, Čj školní metodik prevence
Tylichová Klára Bc. školní psycholog
Rybková Nikola Bc. asistentka pedagoga
Hluchá Martina DiS. asistentka pedagoga, žákovská rada
Kuličková Monika asistentka pedagoga
Šimarová Věra Bc. asistentka pedagoga
Doležalová Hana vychovatelka ŠD
Kubešová Bára vychovatelka ŠD
Sedláková Petra Mgr. Př, Vv – MD mateřská dovolená

 

© 2013 ZŠ a MŠ Hranice, příspěvková organizace; Hranická 100; 753 61 Hranice IV - Drahotuše Wordpress
šablona Suffusion