Seznam přijatých žáků pro rok 2018-19

 Aktuality, Zápis do 1. třídy  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Seznam přijatých žáků pro rok 2018-19
Dub 092018
 
Seznam přijatých žáků pro rok 2018-19

Děti, které se dostavily k zápisu do 1. ročníku ZŠ a MŠ Hranice, příspěvková organizace, Hranická 100, 753 61 Hranice IV – Drahotuše pro školní rok 2018/19 1. 01/18-19 přijato 2. 02/18-19 přijato 3. 03/18-19 přijato 4. 04/18-19 přijato 5. 05/18-19 přijato 6. 06/18-19 přijato 7. 07/18-19 přijato 8. 08/18-19 přijato 9. 09/18-19 přijato 10. [více…]

Seznam přijatých dětí do 1. třídy pro školní rok 2017/18

 Aktuality, Zápis do 1. třídy  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Seznam přijatých dětí do 1. třídy pro školní rok 2017/18
Dub 102017
 
Seznam přijatých dětí do 1. třídy pro školní rok 2017/18

Děti zapsané do 1. ročníku ZŠ a MŠ Hranice, příspěvková organizace, Hranická 100, 753 61 Hranice IV – Drahotuše pro školní rok 2017/18 1. 01/17-18 přijato 2. 02/17-18 přijato 3. 03/17-18 přijato 4. 04/17-18 přijato 5. 05/17-18 přijato 6. 06/17-18 přijato 7. 07/17-18 přijato 8. 08/17-18 přijato 9. 09/17-18 přijato 10. 10/17-18 přijato 11. 11/17-18 [více…]

Zápis dětí do 1. třídy

 Aktuality, Aktuality MŠ, Mateřská škola, Zápis do 1. třídy  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zápis dětí do 1. třídy
Bře 132017
 

Zápis dětí do 1. třídy  Ředitelka Základní školy a mateřské školy Hranice IV – Drahotuše  na základě Školského zákona č. 561/2004, § 36 Sb. oznamuje rodičům, že  zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2017/2018 se uskuteční v pátek 7. dubna 2017 od 14.00 do 18.00 hod. v sobotu 8. dubna 2017 od 9.00 do 11.00 hod.  v budově [více…]

Beseda s rodiči předškoláků

 Aktuality, Zápis do 1. třídy  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Beseda s rodiči předškoláků
Bře 122017
 

Beseda s rodiči předškoláků se koná dne 29. 3. 2017 od 15.30 hod v budově MŠ Drahotuše. Na setkání si můžete popovídat s učitelkami ZŠ,  dozvíte se o všem, co Vaše dítě ve škole čeká, na co se může těšit…   Před besedou s rodiči předškoláků se můžete podívat na ukázkovou hodinu dětí MŠ Drahotuše, nazvanou „Jak jsme [více…]

Akce pro předškoláky v roce 2016 – 2017

 Aktuality, Aktuality MŠ, Mateřská škola, Zápis do 1. třídy  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Akce pro předškoláky v roce 2016 – 2017
Led 182017
 
Akce pro předškoláky v roce 2016 - 2017

Akce pro předškoláky ZŠ a MŠ Hranice IV – Drahotuše Pro všechny děti, které se chtějí vzdělávat v naší ZŠ a MŠ Hranice IV – Drahotuše a hlavně pro předškoláky z městských částí: Hranice IV – Drahotuše, Hranice V – Rybáře, Hranice VII – Slavíč, Hranice VIII – Středolesí, Hranice IX – Uhřínov;  ze samostatných [více…]

Jak můžete svým dětem pomoci

 Aktuality, Zápis do 1. třídy  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jak můžete svým dětem pomoci
Led 182017
 

– doporučení, které vydalo MŠMT 16. 12. 2016   Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování. Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt. Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími [více…]

Desatero pro rodiče

 Aktuality, Zápis do 1. třídy  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Desatero pro rodiče
Led 182017
 

Desatero pro rodiče, které vydalo MŠMT 16. 12. 2016 Tento materiál nabízí zákonným zástupcům dětí předškolního věku v přehledné podobě základní informace o tom, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Jsou zde zachyceny jak výchovné, tak vzdělávací předpoklady. Je třeba mít ale na zřeteli, že zrání dítěte je nerovnoměrné, že každé [více…]

Je vaše dítě připraveno pro vstup do 1. třídy?

 Aktuality, Zápis do 1. třídy  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Je vaše dítě připraveno pro vstup do 1. třídy?
Led 182017
 

Připravenost dítěte pro vstup do 1. třídy Optimální připravenost Nedostatečná připravenost Dítě ví, jak se jmenuje, kolik má roků, dobře se orientuje v nejbližším okolí, umí vyprávět o sourozencích, o práci rodičů. Dítě se neorientuje ve svém okolí. Vyjadřuje se celými větami, gramaticky správně, výslovnost bez vad. Vyjadřuje se jednoslovně, zřídka samostatně, vady výslovnosti. Umí odpočítávat [více…]

Spádové oblasti pro zápis dětí do ZŠ a MŠ Hranice IV – Drahotuše

 Aktuality, Zápis do 1. třídy  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Spádové oblasti pro zápis dětí do ZŠ a MŠ Hranice IV – Drahotuše
Led 172017
 

Spádové oblasti pro zápis dětí do ZŠ a MŠ Hranice IV – Drahotuše Přijímáme děti: z městských částí: Hranice IV – Drahotuše, Hranice V – Rybáře, Hranice VII – Slavíč, Hranice VIII – Středolesí, Hranice IX – Uhřínov. ze samostatných přilehlých obcí: Hrabůvka, Klokočí, Milenov, Radíkov trvale bydlící na území města Hranice Přijímáme všechny děti, [více…]

© 2013 ZŠ a MŠ Hranice, příspěvková organizace; Hranická 100; 753 61 Hranice IV - Drahotuše Wordpress
šablona Suffusion