Bře 262020
 
Změny v přijímacím řízení na SŠ

V souvislosti s momentální mimořádnou situací připravilo ministerstvo školství zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020. Znění zákona můžete nalézt na stránkách MŠMT zde: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-zvlastnich-pravidlech-pro-prijimani-k-nekterym. Vycházejících žáků se z tohoto zákona týkají změny v přijímacím řízení na střední školy. Těmi nejdůležitějšími jsou tyto: 1) Jednotná přijímací [více…]

Bře 252020
 

Rada města Hranic vzala  na vědomí doporučení Stálé pracovní skupiny Krizového štábu ORP Hranice ve věci Zrušení úplaty v mateřských školách a školních družinách v základních školách zřízených městem Hranice a schválila zrušení úplaty v mateřských školách a školních družinách v základních školách zřízených městem Hranice ode dne  jejich uzavření. Zrušení výběru poplatků je účinné od termínu uzavření školních [více…]

Bře 242020
 

Vzhledem ke zvýšeným provozním nákladům a zohlednění zdravotního rizika pro zaměstnance i strávníky bylo rozhodnuto, že se školní jídelna uzavře. Toto omezení platí od pondělí 30. 3. 2020 do pátku 10. 4. 2020. Pokud bude v následujícím období ze strany tzv. cizích strávníků zájem o stravování, bude jídelna od 14. 4. 2020 opět v provozu. [více…]

Ošetřovné

 Aktuality  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ošetřovné
Bře 202020
 

V souvislosti s úpravami ošetřovného do 13 let věku dítěte budeme vydávat potvrzení vždy v pondělí, a to od  7:00 do 12:00 hod. Žádost lze také podat kdykoli v pracovní dny i elektronicky na senkova@zsdrahotuse.cz a elektronicky Vám bude zaslána nazpět. Děkujeme za pochopení

Uzavření provozu MŠ Drahotuše

 Aktuality, Aktuality MŠ, Mateřská škola, Základní škola  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Uzavření provozu MŠ Drahotuše
Bře 162020
 

Bezpečnostní rada města Hranic rozhodla ode dne 19.3.2020: Uzavřít provoz mateřských škol zřizovaných městem Hranice do odvolání V souladu s mimořádným opatřením vlády určuje MŠ Pohádka, Hranice a MŠ Sluníčko, Hranice, které budou pečovat o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci pracují jako zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů [více…]

Upozornění pro strávníky školní jídelny

 Aktuality  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Upozornění pro strávníky školní jídelny
Bře 162020
 

Školní jídelna Drahotuše bude zatím i nadále poskytovat stravovací služby pro mateřské školy a cizí strávníky. Dle nařízení vlády ze dne 13.3.2020 bude strava pro cizí strávníky vydávána pouze do vlastních nádob na výměnu nebo do nádob u výdejního okénka. Všechny osoby přicházející do prostor školní jídelny budou povinni použít u vchodu dezinfekci.  Toto opatření [více…]

Zadávání úkolů žákům školy

 Aktuality  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zadávání úkolů žákům školy
Bře 132020
 

Vážení rodiče, v následujících dnech budou vyučující jednotlivých předmětů s Vámi a Vašimi dětmi komunikovat prostřednictvím elektronické žákovské knížky a Komens, budou takto zadávat domácí práci. Věnujte, prosím, jejich oznámením náležitou pozornost. Nastalou situaci nelze chápat jako prázdniny, ale skutečně výjimečnou situaci, bohužel, v tom smutnějším slova smyslu. Je naším společným zájmem, aby děti zvládly co nejlépe [více…]

Oznámení

 Aktuality  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Oznámení
Bře 122020
 

Na základě nařízení Bezpečnostní rady Města Hranic a v souladu s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 se s okamžitou platností až do odvolání uzavírá celý areál základní školy, včetně tělocvičny, školního dvora a venkovních sportovišť. Výjimkou je prozatím jen školní jídelna, v provozu prozatím zůstává i mateřská [více…]

Uzavření školy – sdělení ke dni 12. 3. 2020

 Aktuality  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Uzavření školy – sdělení ke dni 12. 3. 2020
Bře 122020
 

K dnešnímu dni 12. 3. 2020 jsou pro veřejnost uzavřeny školní tělocvična, školní dvůr a sportovní hřiště. Mateřská škola zůstává otevřená, po dobu jejího provozu zajišťuje školní jídelna obědy pro MŠ, učitele ZŠ a cizí strávníky.

Důležitá zpráva – uzavření školy

 Aktuality  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Důležitá zpráva – uzavření školy
Bře 102020
 

Stát s platností od úterý 10. 3. 2020 od 18 hodin zakázal všechny hromadné akce nad 100 lidí a nařídil zavření základních, středních, vyšších odborných a vysokých škol. Mateřských škol se zrušení výuky k dnešnímu dni netýká. Školní jídelna je pro veřejnost otevřená. Opatření platí do odvolání, sledujte tedy webové stránky školy a informace v médiích. Učitelé budou [více…]

© 2013 ZŠ a MŠ Hranice, příspěvková organizace; Hranická 100; 753 61 Hranice IV - Drahotuše Wordpress
šablona Suffusion