Bře 222019
 

Den odlišnosti 21. března 2019

Ve čtvrtek 21. března 2019 se sešlo celkem 6 základních škol z Olomouckého kraje a přes 380 žáků, pedagogů a rodičů žáků se specifickými vzdělávacími potřebami v Pevnosti poznání v Olomouci na projektu INSPIRO – inspirace v odlišnosti. INSPIRO nabízí možnosti spravedlivého a rovného přístupu ke vzdělávacím příležitostem pro všechny děti bez rozdílu, bez předčasné selekce a rozvíjí pracovní a sociální dovednosti dětí. 

Z naší školy jelo celkem 40 dětí a 5 inkludovaných žáků, 5 učitelek a asistentek pedagoga a 2 maminky.

V Pevnosti poznání na nás čekal tříhodinový program. Pevnost nám patřila úplně celá, celičká!!! Projít se devítimetrovým modelem mozku nebo korytem řeky s hmyzem v nadživotní velikosti. Zatopit město stoletou vodou, podívat se na svět očima včely anebo si zahrát na světelnou harfu. Galaxie, hvězdy, planety, hvězdná obloha v planetáriu. Všechny technické stroje a přístroje, všechny modely jsme mohli osahat, rozebrat, složit, vyzkoušet. Tak to byl zážitek!!!

Super výukový program, super prožitek v Pevnosti poznání v Olomouci.  Moc děkujeme za možnost se projektu účastnit.

Den odlišnosti jsme si opravdu užili!!!

 

Mgr. Pavla Keclíková

Bc. Lenka Kopřivová

 

 

Bře 102019
 

V  pátek se  vydali  druháci hledat posly blížícího se jara v hodině prvouky. I když do prvního jarního dne ještě  několik  dnů chybí , blížící se nové roční období  už  o sobě dává nenápadně vědět. Podívejte se, co už kvete kolem nás, protože někteří bychom  tu krásu  mohli  přehlédnout. Jarní vycházka / Google Photos

Předškoláci na hodině hrou

 Aktuality, Základní škola  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Předškoláci na hodině hrou
Bře 082019
 

Zpěv, rytmizace a tvoření to vše, provázelo budoucí prvňáčky dnešním odpolednem. Děti z mateřských škol Drahotuše, Milenov a Hrabůvka se přišly v rámci spolupráce se základní školou seznámit s prostředím školy. Prosluněné odpoledne děti završily návštěvou školní zahrady a školního hřiště. Předškoláci na hodině hrou / Google Photos

Den otevřených dveří 2019

 Aktuality, Základní škola  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Den otevřených dveří 2019
Bře 072019
 

Ve čtvrtek 7. března 2019 proběhl v naší škole již tradiční Den otevřených dveří . Návštěvníci si od 8 hodin ráno až do 16.30 odpoledne mohli prohlédnout všechny prostory a učebny školní budovy. Také přímo nahlíželi do průběhu vyučovacích hodin jednotlivých ročníků a mohli tak vidět přímou práci s dětmi. Celá škola byla v tento den [více…]

Návštěva Vlastivědného muzea v Olomouci

 Aktuality, Základní škola  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Návštěva Vlastivědného muzea v Olomouci
Bře 072019
 

Návštěva Vlastivědného muzea v Olomouci 6. března 2019 Žáci 8. třídy se zúčastnili výukového programu k výstavě  Boba Dylana :  On the road / Na cestě / Žáci 6. třídy se zúčastnili výukového programu k výstavě Já mám malovanou vestu – lidové zvyky na Hané Výstavy 6. 3. 2019 / Google Photos  

Flambování

 Aktuality, Základní škola  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Flambování
Bře 062019
 

V pondělí 25. 1. 2019 jsme v hodině chemie flambovali banány, protože zrovna probíráme alkoholy. Názorně jsme si tak ukázali, jakým netradičním způsobem lze využít alkohol. Kromě pomůcek, které byly k pokusu nezbytné, jsme měli v záloze i potřeby k hašení, kdyby se náhodou něco nepovedlo. Naštěstí jsme je nemuseli využít a vše bylo přesně [více…]

© 2013 ZŠ a MŠ Hranice, příspěvková organizace; Hranická 100; 753 61 Hranice IV - Drahotuše Wordpress
šablona Suffusion