Červen: Těšíme se na prázdniny

 Měsíční náměty, Školní družina  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Červen: Těšíme se na prázdniny
Čvn 212016
 

Cíl: Prohlubujeme poznatky o životě dětí na jiných kontinentech, srovnáváme podmínky a možnosti, které mají děti žijící v ČR, Evropě. Cestujeme prstem po mapě – poznáváme cizí země.

 

Podtémata:

  • Mezinárodní den dětí
  • Prázdninové putování
  • Děti žijí na celém světě
  • Každý umí něco

Květen: Sportujeme, závodíme pro radost

 Měsíční náměty, Školní družina  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Květen: Sportujeme, závodíme pro radost
Čvn 212016
 

Cíl: Posilujeme citovou vazbu k rodině. Děti se učí vyjadřovat pocity, vztahy, nestydí se za projevy něžnosti. Uvědomují si zodpovědnost za své zdraví, ví co dělat v případě úrazu. Děti se učí respektovat a dodržovat pravidla her, soutěží a pohybových aktivit, vytváří si smysl pro čestné jednání ve hře i v životě, vztah k pohybu [více…]

Duben: Co mi řekl semafor

 Měsíční náměty, Školní družina  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Duben: Co mi řekl semafor
Čvn 212016
 

Cíl: Žáci znají základní dopravní značky a pravidla potřebná pro bezpečnost v běžném životě, učí se správným a pohotovým reakcím v zátěžových situacích (důležitá telefonní čísla, úraz, požár, dopravní nehoda). Poznávají jak přírodu chránit a podle možností se o to snaží. Uvědomují si význam a podstatu tolerance, empatie, vzájemné úcty.   Podtémata: Jsem chodec a [více…]

Březen: Vítáme jaro

 Měsíční náměty, Školní družina  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Březen: Vítáme jaro
Čvn 212016
 

Cíl: Prohlubujeme poznatky o jarní přírodě (stromy, ptáci, zvířata, květiny, mláďata), jak ji chránit. Vytváříme pozitivní vztah ke knihám. Rozlišujeme čas k odpočinku a práci.   Podtémata: Příroda se probouzí Máme rádi zvířátka Svátky jara a Velikonoce Moje knížka

Únor: Masopust

 Měsíční náměty, Školní družina  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Únor: Masopust
Čvn 212016
 

Cíl: Dítě si uvědomuje význam domova v širší souvislosti (rodina, škola, město, stát) a cítí potřebu někam patřit. Poznává hlavní zásady zdravého životního stylu, pečuje o své zdraví, chápe význam slova prevence. prohlubuje si poznatky o lidském těle. Podtémata: Moje rodina, můj domov Svojí obec dobře znám Masopust Vyrábíme si masky

Leden: Rokem skokem

 Měsíční náměty  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Leden: Rokem skokem
Led 102016
 
Leden: Rokem skokem

Cíl: Rozvíjíme vztah k živé přírodě, vnímáme změny v přírodě a porovnáváme je se změnami v ostatních ročních obdobích. Orientace v čase. Podtémata: Příroda v zimě Zimní sporty Poradím si v každé situaci Co dělám celý den a celý rok Sněží Sněží, sněží, na špičky věží. Na auta, na domy, na růže, na stromy. Na pole, na louky, na čepice, klobouky. [více…]

Prosinec: Kouzelné Vánoce

 Měsíční náměty  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Prosinec: Kouzelné Vánoce
Led 102016
 
Prosinec: Kouzelné Vánoce

Cíl: Děti znají a aktivně prožívají zvyky a tradice Vánoc, uvědomují si radost z dávání a přijímání dárků. Prožívají emoce, napětí a radost. Podtémata: Čas adventní, Vánoce Komu uděláme čím radost Vánoce s poezii, próze, hudbě Vánoce u nás doma Vánoční cukroví Co to tu, babičko, co to tu voní? Perníčky, rohlíčky, tak jako vloni. Slepujeme kolečka [více…]

Listopad: Když padá listí

 Měsíční náměty  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Listopad: Když padá listí
Lis 242015
 
Listopad: Když padá listí

Cíl: Děti poznávají jedinečnost každého člověka i svou. Váží si snahy a výsledků lidské práce, činnosti své i druhých a uvědomují si, že každá práce má svou důležitost a význam. Podtémata: Lidé a jejich profese Moje role v rodině, škole, družině Přesnost je zdvořilost králů Bude zima, bude mráz Podzimní usínání Zas už je tu podzim, [více…]

Říjen: Chutě a barvy podzimu

 Měsíční náměty  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Říjen: Chutě a barvy podzimu
Lis 232015
 
Říjen: Chutě a barvy podzimu

Cíl: Děti chápou změny v přírodě v širších souvislostech, aktivně prožívají krásu a možnosti, které podzim nabízí. Uvědomují si význam prací a činností spojených s podzimem. Podtémata: Chutě a barvy podzimu Co nám škodí, co nám prospívá Zvířata a ptáci na podzim Podzim a lidé Dýň a dýně  Stalo se to v Podivíně: k dýňovi se pěkná dýně jednou v máji [více…]

Září: Poznáváme se

 Měsíční náměty  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Září: Poznáváme se
Lis 232015
 
Září: Poznáváme se

Cíl: Děti dovedou navázat a dále rozvíjet přátelské vztahy, spoluvytváří pravidla soužití ve ŠD, chápou význam a výhody jejich dodržování. Orientují se v prostorách školy. Podtémata: Navzájem se poznáváme Tvoříme pravidla pro vzájemnou pohodu Bezpečná cesta do školy Putování po škole a jejím okolí Slušné chování Jestli se chceš slušně chovat, musíš za vše poděkovat. Když [více…]

© 2013 ZŠ a MŠ Hranice, příspěvková organizace; Hranická 100; 753 61 Hranice IV - Drahotuše Wordpress
šablona Suffusion