Rozpočet 2017

 Rozpočet  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rozpočet 2017
Bře 072017
 
 znak Město Hranice Základní škola a mateřská škola, p. o.
Pernštejnské nám.1 Hranická 100
7 53 01 Hranice, IČ: 00301311 753 61   Hranice IV – Drahotuše
IČ 43 54 14 96
 Rozpis rozpočtu na rok 2017 v souladu s usnesením 423/2016 – ZM 18 ze dne 15.12.2016 a 1362/2016 – RM 42 ze dne 20.12.2016
Č. účtu Název rozpočet celkem 2017 hlavní činnost 2017 doplňková činnost 2017
  PŘÍJMY      
602 Tržby za prodej služeb (stravování) 1 300 000 900 000 400 000
602 Školní družina 280 000 280 000 0
602 Kroužky 25 000 25 000 0
603 Výnosy z pronájmu (tělocvičny) 6 000 0 6 000
648 Čerpání fondů 0 0 0
649 Jiné ostatní výnosy 500 500
662 Úroky 0 0
672 Příspěvek na provoz – město 2 366 000 2 366 000  
672 Příspěvek na ICT – město 210 000 210 000  
672 Příspěvek volnočas. aktiv.- město 31 000 31 000  
672 Příspěvek na prov. veřejněpříst. hřišť – město 34 000 34 000  
672 Granty – město 0 0  
  Příjmy celkem 4 252 500 3 846 500 406 000
  VÝDAJE 0
501 5131 – potraviny 1 100 000 900 000 200 000
501 5135 – učebnice, školní potřeby… 0 0
501 5136 – tisk 1 000 1 000
501 5139 – materiál na opravy 20 000 20 000
501 5139 – ostatní materiál+drobný majetek 265 324 258 324 7 000
502 5153 – plyn 388 000 378 000 10 000
502 5154 – el. energie 384 000 379 000 5 000
502 5152 – teplo 0 0
503 5151 – studená voda 100 000 90 000 10 000
503 5157 – teplá voda 0
511 5171 – opravy a udržování 777 000 765 000 12 000
512 5173 – cestovné 0 0
513 5175 – pohoštění 0 0
518 5137 – drobný nehmotný majetek (018) 0 0
518          – předplatné časopisů 0 0
518 5161 – poštovné 6 000 6 000
518 5162 – telefony 22 000 19 500 2 500
518          – služby peněžních ústavů 26 000 26 000
518 5168 – služby zpracování dat 74 000 72 000 2 000
518 5169 – revize 30 000 29 000 1 000
518 5169 – likvidace odpadu 26 000 26 000
518 5169 – internet 40 656 40 656
518 5169 – ostatní služby 259 100 253 520 5 580
521* 5011 – mzdové náklady 88 000 88 000
521* 5021 – ostatní osobní výdaje 65 000 65 000
524* 5031 – odvody SP a ZP 30 800 0 30 800
525* 5039 – zák. poj. (4,2‰) 400 0 400
527*          – FKSP 1 320 0 1 320
527 5132 – ochranné pomůcky 12 000 11 000 1 000
527          – ostatní sociální náklady 0 0
527 5169 – náklady na strav. zaměst. 0 0
549          – technické zhodnocení 0 0
549 5169 – pojištění 33 000 30 000 3 000
551          – odpisy 32 000 30 500 1 500
558 5137 – drobný dlouh. hmotný maj. (028) 450 000 446 000 4 000
  Výdaje celkem 4 231 600 3 846 500 385 100
  Výsledek hospodaření 20 900 0 20 900
Ostatní osobní náklady celkem Celkem 2017 Hlavní činnost 2017 ZU Doplňková činnost 2017
521* 5011 – mzdové náklady 88 000 88 000
521* 5021 – ostatní osobní výdaje 65 000 65 000
524* 5031 – odvody SP a ZP 30 800 30 800
525* 5039 – zák. poj. (4,2‰) 400 400
527*          – FKSP 1 320 1 320
Celkem 185 520 65 000 120 520

Excel
Rozpočet ve formátu .xlsx je ke stažení zde

© 2013 ZŠ a MŠ Hranice, příspěvková organizace; Hranická 100; 753 61 Hranice IV - Drahotuše Wordpress
šablona Suffusion