Václav Holas

Vyhlášení ředitelského volna

 Aktuality, Základní škola  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vyhlášení ředitelského volna
Čvn 112020
 

V souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona v platném znění, a po projednání se zřizovatelem, vyhlašuje ředitelka školy z provozních a organizačních důvodů volno pro žáky školy na 29. a 30. června 2020. Toto volno se týká i odpoledních školních skupin.
Vysvědčení žáci obdrží v pátek 26. června. O způsobu předání Vás budeme informovat.

Provoz mateřské školy zůstává beze změn.

Mgr. Dagmar Pospíšilová

Nástup žáků 2. stupně

 Aktuality, Základní škola  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nástup žáků 2. stupně
Čvn 022020
 

MŠMT vydalo 27. 5. 2020 aktualizovanou přílohu dokumentu „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“ (celý text najdete zde).

 Žákům 2. stupně bude umožněna od 8. 6. 2020 přítomnost individuální nebo skupinová v počtu do 15 žáků v základní škole zejména z těchto důvodů: 

 • konzultace nebo setkání s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku (objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu) a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020
 • socializační aktivity
 • vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole 
 • odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb 
 • předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020. 

S ohledem na občasný a krátkodobější charakter výše uvedených aktivit nemusí být skupiny žáků 2. stupně neměnné, se skupinou žáků mohou také pracovat různí pedagogičtí pracovníci podle konkrétních potřeb.

Stravování žáků 2. stupně nebude z důvodu kapacity jídelny a dodržení přísných hygienických nařízení umožněno.

Při prvním vstupu do školy předloží žák čestné prohlášení (ke stažení zde).

Konkrétní informace rodiče obdrží prostřednictvím Bakalářů – Komens.

ZAHÁJENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY V DRAHOTUŠÍCH

 Aktuality, Aktuality MŠ, Mateřská škola, Základní škola  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ZAHÁJENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY V DRAHOTUŠÍCH
Kvě 142020
 

Provoz mateřské školy se zahajuje od pondělí 25. 5. 2020

Předškolní vzdělávání není do konce roku povinné, můžete si děti dle vlastního uvážení ponechat doma.

Důležité:

 • Podepsání čestného prohlášení před prvním vstupem do mateřské školy
 • Dítě je do mateřské školy přijímáno jen zcela zdravé, bez příznaků respiračního onemocnění (rýma, kašel, ….)
 • Při podezření na onemocnění je učitel povinen informovat krajskou hygienickou stanici!!!
 • Donést lékařské potvrzení pokud dítě trpí alergiemi s projevem rýmy a kašle. V případě, kdy má dítě např. atopický ekzém a nemůže používat námi zakoupenou desinfekci, přinést si vlastní
 • Provádíme opatření ke zvýšeným hygienickým normám zavedených v MŠ

Pohyb rodičů ve školce a jejím okolí

 • Rodiče s dětmi dodržují obecná pravidla stanovená krizovým opatřením: dodržují rozestupy v prostorách před Mš a v prostorách Mš (šatna, chodby), platí povinnost nošení roušek
 • Po vstupu do Mš se rodič a dítě desinfikuje desinfekcí v rozprašovači v prostorách vstupu za hlavními dveřmi.
 • Po převlečení a přezutí si dítě řádně umyje ruce v umývárně desinfekčním mýdlem, a to po dobu 20 sekund, pro utření se po dobu pandemie budou používat jednorázové ručníky.
 • Rodič dítě doprovodí ke třídě (do třídy rodiče nevstupují) a sdělí pedagogovi, že dítě netrpí žádnými projevy onemocnění a cítí se zdrávo, pedagogický pracovník přeměří dítěti teplotu a zkontroluje pohledem zdravotní stav (rýma, kašel, jiné příznaky virového infekčního onemocnění)
 • Rodiče se v prostorách Mš nezdržují déle, než je nezbytně nutné

Nezapomeňte

 • Při prvním vstupu do školky je rodič – zákonný zástupce – povinen podepsat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (horečka, dušnost, kašel, atd.)Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.

Ke stáhnutí –  čestné prohlášení.pdf

Další

 • Zákonný zástupce zajistí dítěti potvrzení o alergii, která má příznaky podobné COVID-19 (rýma, kýchání, kašel,…. ), aby nedocházelo k nedorozumění a špatného vyhodnocení situace.
 • Pokud dítě vykazuje některá z možných příznaků COVID-19 rodič je informován a dítě si okamžitě vyzvedne
 • Aktivity se budou organizovat tak, aby bylo možné větší část dne strávit venku v areálu mateřské školy (zde roušky mít nemusí). Pokud se půjde na vycházku, děti musí mít roušku.
 • Na základě epidemiologických opatření a doporučení dochází ke změnám provozních podmínek mateřských škol. Tzn.: veškeré plánované akce jsou do konce školního roku zrušeny.

Děti si přinesou

 • Na den bude mít dítě připraveno 5 roušek (každou zvlášť zabalenou do igelitového pytlíku), roušky uložit do přihrádky v šatně

Prosím sledujte webové stránky školy www.zsdrahotuse.cz, pokyny se mohou měnit dle pokynů MŠMT a krajské hygienické stanice.

Další informace zodpoví vedoucí učitelka Bc. Michaela Matějková

Pokyny pro nástup žáků 1. stupně do Základní školy Hranice IV – Drahotuše na 25. května

 Aktuality, Základní škola  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pokyny pro nástup žáků 1. stupně do Základní školy Hranice IV – Drahotuše na 25. května
Kvě 112020
 
 1. Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které naleznete v příloze, je nutné vyplnit, podepsat zákonným zástupcem a do 18. května 2020 do 12.00 hodin doručit do školy – poštou, osobně vhozením do schránky vedle hlavního vchodu do ZŠ Drahotuše nebo poslat naskenované e-mailem třídnímu učiteli. Na třídního učitele směřujte i další případné dotazy, ochotně Vám je zodpoví.
 2. Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (rouška, ústenka, šátek, šál).
 • Dodržení odstupu 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatření (není nutné u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
 1. V pondělí 25. 5. 2020, stejně jako i  v další dny , se žáci shromáždí na prostranství vedle školní budovy – na dvoře „U Králů“ v 7.40 hodin.
 2. Zde se rozdělí do skupin podle barvy k příslušnému vedoucí skupiny:
Třída Barva Vedoucí skupiny
I. zelená I. Mertová
II. červená B. Hradilová
III. modrá H. Kučerová
IV. hnědá L. Kopřivová
V. žlutá E. Pražáková

 

 1. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a igelitový sáček na uložení roušky.
 2. Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách  a při skupinové práci ( kde není zachován  rozestup 2 m) roušky. Ve třídě záleží na zvážení vyučujícího, popř. vedoucího skupiny, ten je také povinen věnovat zvýšenou pozornost ochraně zdraví svého i dětí.
 3. Organizace výuky a pobytu ve škole je upravena tak, aby se jednotlivé skupiny vzájemně nepotkávaly.
 4. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny nebo přípravy.
 5. Vstup do školy je umožněn pouze žákům, nikoliv cizím a doprovázejícím osobám.
 6. Dopolední část výuky bude probíhat v době 7.50 – 11.25 h, odpolední dobrovolná část 11.25 – 15.00 h.
 7. Ranní školní družina nebude v provozu!!
 8. Školní stravování proběhne podle následujícího rozpisu:
Třída  
I.třída 11.10 – 11.30 h
II.třída 11.40 – 12.00 h
III.třída 12.10 – 12.30 h – odpolední část začíná v 11.25 h
IV.třída 12.40 – 13.00 h – odpolední část začíná v 11.25 h
V.třída 13.10 – 13.30 h – odpolední část začíná v 11.25 h

 

V příloze naleznete „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ do 18. května 2020 do 12.00 hodin doručit do školy.

Zároveň zjišťujeme zájem o odpolední část (opět v příloze) –  prosíme vyplnit, opět doručit do školy poštou, osobně vhozením do schránky vedle hlavního vchodu do ZŠ Drahotuše, e-mailem třídnímu učiteli.

Nezapomeňte dát žákům 2 roušky a igelitový sáček na uložení roušky!

http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss

Příloha 1  

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Příloha 2

Zájem o odpolední část

PaedDr. Alena Balódyová

Harmonogram jednotných přijímacích zkoušek na SŠ

 Aktuality, Základní škola  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Harmonogram jednotných přijímacích zkoušek na SŠ
Kvě 072020
 

Uchazeči budou psát písemný test z ČJ a M pouze jednou, a to ve škole uvedené v přihlášce jako první v pořadí.  Pouze v případě, že v prvním pořadí uchazeč uvedl nematuritní obor vzdělání, pak skládá zkoušku ve škole uvedené ve druhém pořadí.

Termíny JPZ:

8. 6. 2020 – 4leté obory

9. 6. 2020 – víceletá gymnázia

Náhradní termín JPZ:

23. 6. 2020

Ředitel SŠ zašle pozvánku k PZ nejpozději 5 pracovních dní před jejím konání, případně 10 pracovních dní před termínem JPZ, pokud se školní přijímací zkouška nekoná. Současně zveřejní na webu školy.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny do 8 dnů od konání JPZ, od konce této lhůty musí uchazeči

do 5 dnů odevzdat na SŠ zápisový lístek.

Od 7. 5. 2020  je otevřeno sportoviště při ZŠ v Drahotuších

 Aktuality, Základní škola  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Od 7. 5. 2020  je otevřeno sportoviště při ZŠ v Drahotuších
Kvě 072020
 

Krizový štáb projednal otevření sportovišť v základních školách a rozhodl, že venkovní sportoviště mohou být přístupná pro veřejnost při dodržení hygienických podmínek stanovených opatřením vlády.

Tělocvičny jsou  pro veřejnost uzavřeny do odvolání.

Oznámení pro rodiče žáků 1. stupně

 Aktuality, Základní škola  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Oznámení pro rodiče žáků 1. stupně
Kvě 042020
 

Vážení rodiče,

v souladu s pokyny MŠMT můžete nejpozději do 18. 5. 2020 přihlásit své dítě k nástupu do školy, který proběhne dne 25. 5. 2020.

Momentálně intenzivně pracujeme na zajištění nástupu žáků IX. třídy do výuky, po jeho zorganizování zveřejníme informace pro 1. stupeň.

Děkuji za pochopení.

Mgr. Dagmar Pospíšilová, ředitelka školy

Seznam přijatých žáků pro rok 2020/21

 Aktuality, Základní škola, Zápis do 1. třídy  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Seznam přijatých žáků pro rok 2020/21
Dub 212020
 
1. 01/20-21 přijato
2. 02/20-21 přijato
3. 03/20-21 přijato
4. 04/20-21 přijato
5. 05/20-21 přijato
6. 06/20-21 přijato
7. 07/20-21 přijato
8. 08/20-21 přijato
9. 09/20-21 přijato
10. 10/20-21 přijato
11. 11/20-21 přijato
12. 12/20-21 přijato
13. 13/20-21 přijato
14. 14/20-21 přijato
15. 15/20-21 přijato
16. 16/20-21 přijato
17. 17/20-21 přijato
18. 18/20-21 přijato
19. 19/20-21 přijato
20. 20/20-21 přijato
21. 21/20-21 odklad
22. 22/20-21 přijato
23. 23/20-21 přijato
24. 24/20-21 přijato
25. 25/20-21 přijato
26. 26/20-21 přijato
27. 27/20-21 přijato
28. 28/20-21 přijato
29. 29/20-21 přijato
30. 30/20-21 přijato
31. 31/20-21 přijato
32. 32/20-21 přijato
33. 33/20-21 přijato
34. 34/20-21 přijato
35. 35/20-21 přijato

Zápis dětí do mateřské školy 2020/2021

 Mateřská škola, Zápis do MŠ  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zápis dětí do mateřské školy 2020/2021
Dub 142020
 

Vážení rodiče.

Obracíme se na Vás s informacemi o průběhu zápisu do MŠ v Hranicích IV – Drahotuších.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů do mateřské školy pro školní rok 2020/2021.

Zápisy budou na naší mateřské škole probíhat od 4. 5. do 16. 5. 2020 bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 1.  do datové schránky školy (ID DATOVÉ SCHRÁNKY: uezmdsx) Termín: do 16. 5. 2020
 2.  e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) Termín: do 16. 5. 2020
 3.  poštou Termín: do 16. 5. 2020 (rozhoduje podací razítko pošty)
 4.  osobní podání:

Zápis na naší škole OSOBNÍM PODÁNÍM proběhne tedy:

ve středu         6. 5. 2020 v době od 8.00 do 16.00 hodin

ve čtvrtek         7. 5. 2020 v době od 8.00 do 16.00 hodin

ve středu         13. 5. 2020 v době od 8.00 do 12.00 hodin

Poštovní schránka u vstupu do MŠnaleznete zde i žádost o přijetí, pokud nemáte vyplněno z domova. Řádně vyplněnou a podepsanou žádost s kopií rodného listu, čestným prohlášením a kopií očkovacího průkazu,  dítěte vložíte do obálky a vhodíte do připravené schránky.

Na webových stránkách naší školy, kliknete na článek „Zápis do mateřské školy pro rok 2020/2021“ a zobrazí se Vám informace k zápisu a formuláře k vytisknutí, kde vyplníte potřebné osobní údaje včetně kontaktních informací.

Ti z Vás, kteří nebudou mít možnost si předem formuláře vytisknout a přijít s vyplněnými k nám do školy – NEVADÍ! Vyzvednete a vyplníte si je u vstupu do Mš. V současné době nenavštěvujte osobně praktického lékaře pro doložení potvrzení o řádném očkování. Stačí napsat čestné prohlášení a přiložit kopii očkovacího průkazu.

K formuláři je nutno přiložit prostou kopii rodného listu dítěte!

Prohlášení o pravidelném očkování a kopii očkovacího průkazu!

Jak se dozvím, zda bylo dítě přijato do MŠ?

Po odevzdání žádosti o přijetí a ukončení řádného přijímacího řízení Vám bude přiděleno registrační číslo. Na webových stránkách školy bude od 25. 5. 2020 zveřejněn seznam přijatých dětí. Své dítě naleznete pod přiděleným registračním číslem. Případné rozhodnutí o nepřijetí obdržíte poštou.

© 2013 ZŠ a MŠ Hranice, příspěvková organizace; Hranická 100; 753 61 Hranice IV - Drahotuše Wordpress
šablona Suffusion