Bře 222019
 

Den odlišnosti 21. března 2019

Ve čtvrtek 21. března 2019 se sešlo celkem 6 základních škol z Olomouckého kraje a přes 380 žáků, pedagogů a rodičů žáků se specifickými vzdělávacími potřebami v Pevnosti poznání v Olomouci na projektu INSPIRO – inspirace v odlišnosti. INSPIRO nabízí možnosti spravedlivého a rovného přístupu ke vzdělávacím příležitostem pro všechny děti bez rozdílu, bez předčasné selekce a rozvíjí pracovní a sociální dovednosti dětí. 

Z naší školy jelo celkem 40 dětí a 5 inkludovaných žáků, 5 učitelek a asistentek pedagoga a 2 maminky.

V Pevnosti poznání na nás čekal tříhodinový program. Pevnost nám patřila úplně celá, celičká!!! Projít se devítimetrovým modelem mozku nebo korytem řeky s hmyzem v nadživotní velikosti. Zatopit město stoletou vodou, podívat se na svět očima včely anebo si zahrát na světelnou harfu. Galaxie, hvězdy, planety, hvězdná obloha v planetáriu. Všechny technické stroje a přístroje, všechny modely jsme mohli osahat, rozebrat, složit, vyzkoušet. Tak to byl zážitek!!!

Super výukový program, super prožitek v Pevnosti poznání v Olomouci.  Moc děkujeme za možnost se projektu účastnit.

Den odlišnosti jsme si opravdu užili!!!

 

Mgr. Pavla Keclíková

Bc. Lenka Kopřivová

 

 

Je nám líto, ale formulář pro přidávání komentářů je momentálně uzavřen.

© 2013 ZŠ a MŠ Hranice, příspěvková organizace; Hranická 100; 753 61 Hranice IV - Drahotuše Wordpress
šablona Suffusion